محصولات شرکت پوراطب

محصولات شرکت پوراطب

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
CALCIUM FOLINATE Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق کلسیم فولینات 100میلی گرم] ESSETI Folinic Acid
FORMOTEROL BLUAIR Inhaler/Capsule 12 mcg [کپسول استنشاقی فورمترول بلوایر 12میکروگرم] CHEMO GROUP Formoterol
GEMCITABINE AZEVEDOS Injection,Powder 1 g [پودر قابل تزریق جم سیتابین آزه ودوز 1 گرم] AZEVEDOS Gemcitabine
OCTAPLEX Injection,Powder,Lyophilized 500 IU [پودر لئوفیلیزه اکتاپلکس 500 واحد] OCTAPHARMA Activated Prothrombin Complex
LISAMETHYLE Injection,Powder 500 mg [پودر قابل تزریق لیزامتیل 500 میلی گرم] LISAPHARMA Methylprednisolone
GEMCITABINE AZEVEDOS Injection,Powder 200 mg [پودر جم سیتابین آزودوز 200 میلی گرم] AZEVEDOS Gemcitabine
IRINOTECAN AZEVEDOS Injection 20 mg/ml,5ml [آمپول ایرینوتکان آزودوز 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] AZEVEDOS Irinotecan
IRINOTECAN AZEVEDOS Injection 20 mg/ml,2ml [آمپول ایرینوتکان آزودوز 20 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] AZEVEDOS Irinotecan
TRIPLE FLEX Tab [قرص تریپل فلکس] Glucosamine Preparation
EMISTOP 2 MG/ML 4 ML AMP [آمپول امی ستاپ 2میلی گرم/میلی لیتر 4 میلی لیتر] CLARIS LIFE SCIENCES Ondansetron
Multi Daily Nature Made Tablet [قرص مولتی دیلی نیچرمید] Nature Made Multivitamin preparation
PreFlex CAP [کپسول پریفلکس (پرفلکس)] HealthBurst Glucosamine Preparation
Vitamin E 400 HealthBurst Softgel [سافت ژل ویتامین ایی 400 هلث برست] HealthBurst Vitamin E
Caltrex HealthBurst TAB [قرص کلترکس هلث برست] HealthBurst Calcium
OmegaFlex 1000MG Softgel [سافت ژل امگا فلکس 1000 میلی گرم] HealthBurst Omega-3 Triglycerides
Calcium D3 Nature Made 500MG TAB [قرص کلسیم د۳ نیچرمید 500 میلی گرم] Nature Made Calcium
OSTIVONE RX Bone TAB [قرص استیون-آرایکس بون] Natures Only Calcium
Magnesium 250 mg 21Century Tablet [قرص منیزیم 250 میلی گرمی سنتری] 21st Century Magnesium Supplement
Vitamin E 400MG 21Century Softgel [سافت ژل ویتامین ایی 400 میلی گرم سنتری] 21st Century Vitamin E
Chromium Picolinate 21 Century 200MCG Tab [قرص کرومیوم پیکولینات سنتری 200 میکروگرم] 21st Century Chromium
Calcium Magnesium Zinc Nature Made Tab [قرص کلسیم منیزیم زینک نیچرمید] Nature Made Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
Cal Mag Zinc + D 21Century Tablet [قرص کلسیم منیزیم روی + D سنتری] 21st Century Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
Prenatal Vitally Tone Softgel [سافت ژل پریناتال ویتالی تون] VitallyTone Multivitamin preparation
Multi For Her Vitally Ton Softgel [سافت ژل مولتی برای خانم ها ویتالی تون] VitallyTone Multivitamin preparation
Muli Complex Viatally Ton Softgel [سافت ژل مولتی کمپلکس ویتالی تون] VitallyTone Multivitamin preparation
Fish Oil 1000MG 21century Softgel [سافت ژل روغن ماهی 1000 میلی گرم سنتری] 21st Century Omega-3 Triglycerides
Folic Acid 400MCG Nature Made Tab [قرص فولیک اسید 400 میکروگرم نیچرمید] Nature Made Folic Acid
Ocu Health 21Century Capsule [کپسول اکیو هلث سنتری] 21st Century Vitamin A+Lutein
Multi Prenatal Nature Made Tablet [قرص مولتی پریناتال نیچرمید] Nature Made Multivitamin preparation
Multi Complete Tablet [قرص مولتی کامپلیت] Nature Made Multivitamin preparation
TRIPLE FLEX Triple Strength Capsule [تریپل فلکس استرنت] Nature Made Glucosamine Preparation
Lycopene 25MG 21Century Tablet [قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری] 21st Century Lycopene
PIASCLEDINE 300MG Capsule [کپسول پیاسکلیدین 300 میلی گرم (پیازکلیدین)] EXPANSCIENCE Avocado-Soybean unsaponifiables extract
ZOO FRIENDS Multi Gummies Pastil [پاستیل مولتی زو فرندز (زوفرندز)] 21st Century Multivitamin preparation
Magnesium Vita Fizz Effervescent Tablet [قرص جوشان منیزیم ویتافیز] Alpex Pharma Magnesium Supplement
L-Arginine 1000MG 21 Century Tablet [قرص ال-آرژنین 1000 سنتری] 21st Century Arginine
Prenatal + DHA 21 Century Tab/Softgel [قرص و سافت ژل پریناتال + دی اچ ا سنتری] 21st Century Multivitamin preparation
Omega-3 Nature Made Softgel [سافت ژل امگا 3 نیچرمید] Nature Made Omega-3 Triglycerides
PreNatal 21 Century Tablet [قرص پریناتال سنتری] 21st Century Multivitamin preparation
Selenium 200 MCG 21 Century Capsule [کپسول سلنیوم 200 میکروگرم سنتری] 21st Century Selenium
Calcium Citrate 21st Century Tablet [قرص کلسیم سیترات سنتری] 21st Century Calcium
MEGEX-I 40MG/ML ORAL SUSPENSION [سوسپانسیون خوراکی مژکس-آی 40 میلی گرم/میلی لیتر] DAEWON Megestrol
Iron 27 mg 21Century Tablet [قرص آهن سنتری 27 میلی گرم] 21st Century Ferrous
Calcium 500+D 21Century Tablet [قرص کلسیم د سنتری 500 میلی گرم] 21st Century Calcium
Arthi-Flex 21Century Tablet [قرص آرتری فلکس سنتری] 21st Century Glucosamine Preparation
Sentry 21Century Tablet [قرص مولتی ویتامین سنتری] 21st Century Multivitamin preparation
Zinc Plus Vita Fizz Effervescent Tablet [قرص جوشان زینک پلاس ویتافیز] Vitapharmed Zinc supplement
Iron + Vitamins Vita Fizz Effervescent Tablet [قرص جوشان آهن + ویتامینز ویتافیز] Vitapharmed Ferrous
Coenzyme Q10 Vita Fizz Plus Effervescent Tablet [قرص جوشان کوآنزیم کیوتن ویتافیز پلاس] Vitapharmed Coenzyme Q10
Calcium+Magnesium Vita Fizz EFF Tablet [قرص جوشان کلسیم+منیزیم ویتافیز] Vitapharmed Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
ALBUNORM 20% 100ML VIAL [ویال آلبونورم 20% 100 میلی لیتر] OCTAPHARMA Albumin
CHOLESTOFF Original Capsule [کپسول کلست آف - کولست آف] Nature Made Stanol Esters
Zinc Nature Made 30 NG Tablet [قرص زینک نیچرمید 30 میلی گرم] Nature Made Zinc supplement
CLOSERIN 250 MG CAPSULE ORAL [کپسول خوراکی کلوسرین 250 میلی گرمی] DONG-A Cycloserine
Co Q10 100 MG HealthBurst Capsule [کپسول کو کیوتن 100 میلی گرم هلث برست] HealthBurst Coenzyme Q10
Co Q10 30 MG HealthBurst Capsule [کپسول کو کیوتن 30 میلی گرم هلث برست] HealthBurst Coenzyme Q10
Glucojust HealthBurst Capsule [کپسول گلوکوجاست هلث برست] HealthBurst Chromium
Caltrex Plus HealthBurst Tablet [قرص کلترکس پلاس هلث برست] HealthBurst Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
Vistalex HealthBurst Capsule [کپسول ویستالکس هلث برست] HealthBurst Multivitamin preparation
Cartidens HealthBurst Capsule [کپسول کارتیدنس هلث برست] HealthBurst Glucosamine Preparation
GlucosaMed HealthBurst Capsule [کپسول گلوکزامد هلث برست] HealthBurst Glucosamine
Selenium HealthBurst Tablet [قرص سلنیوم هلث برست] HealthBurst Selenium
Multi For Him Vitally Tone Softgel [سافت ژل مولتی فور هیم ویتالی تون] Vitapharmed Multivitamin preparation
Multi For Her Vitally Tone Softgel [سافت ژل مولتی فور هر ویتالی تون] Vitapharmed Multivitamin preparation
Postnatal Vitally Tone Softgel [سافت ژل پست ناتال ویتالی تون] Vitapharmed Multivitamin preparation
Melatonin Plus HealthBurst Capsule [کپسول ملاتونین پلاس هلث برست] HealthBurst Melatonin
Pregmom Vitally Tone Softgel [سافت ژل پرگمام ویتالی تون] VitallyTone Multivitamin preparation
Bone Support Vitally tone Tablet [قرص بون ساپورت ویتالی تون] Vitapharmed Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
Joint Support Vitallytone Tablet [قدص جوینت ساپورت ویتالی تون] Vitapharmed Glucosamine Preparation
Melatonin 3mg Nature Made Tablet [قرص ملاتونین 3 میلی گرم نیچرمید] Nature Made Melatonin
GEMCITABINE AZEVEDOS Injection,Powder 1g [پودر قابل تزریق جمسیتابین آزودوس 1 گرم] AZEVEDOS Gemcitabine
Multivitamin and Mineral Vitally Tone Softgel [سافت ژل مولتی ویتامین مینرال ویتالی تون] Vitapharmed Multivitamin Plus Mineral
Cal+D Vita Fizz Plus Eff Tablet [قرص جوشان کلسیم د ویتافیز] Vitapharmed Calcium
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت