اسپری لیدوکائین ایران دارو 10% 100 میلی لیتر

LIDOCAINE IRANDAROU 10% 100ML SPRAY

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
بیحس کننده های موضعی

چنانچه در خصوص "اسپری لیدوکائین ایران دارو 10% 100 میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب