قرص لوزارتان امین 25 میلی گرم

LOSARTAN AMIN 25 MG TAB

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی امین [ ایران ]

  • کاربرد درمانی :

    در درمان بیماری فشار خون مخصوصاً در بیمارانی که در اثر دیگر مهار کننده های ACE دچار سرفه می شوند و همچنین جهت کاهش خطر حملات قلبی در افراد مبتلا به هیپروتروفی بطن چپ کاربرد دارد. این دارو در درمان نفروپاتی دیابتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد به علاوه در نارسایی قلبی و انفارکتوس میوکارد از آن استفاده شده است.

موارد مصرف قرص لوزارتان امین 25 میلی گرم

لوزارتان در درمان بیماری فشار خون مخصوصاً در بیمارانی که در اثر دیگر مهار کننده های ACE دچار سرفه می شوند و همچنین جهت کاهش خطر حملات قلبی در افراد مبتلا به هیپروتروفی بطن چپ کاربرد دارد. این دارو در درمان نفروپاتی دیابتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد به علاوه در نارسایی قلبی و انفارکتوس میوکارد از آن استفاده شده است. لوزارتان به طریق خوراکی و به صورت نمک پتاسیم تجویز می شود. حداکثر اثر آن در کاهش فشار خون طی 3 تا 6 هفته بعد از درمان آغازین حاصل می شود.

سعید حکمی (1399/2/17)

با سلام.این قرص رو میگن سرطان زا هستش ؟واقعیت داره ؟

دکتر شهرام مظاهری - متخصص قلب و عروق (1399/2/17)

سلام گزارشی در این مورد نداشته ایم

چنانچه در خصوص "قرص لوزارتان امین 25 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص زولپیدم 5 میلی گرم امین قرص زولپیدم 10 میلی گرم امین کپسول ترنسید 250 میلی گرم - ترانسید قرص آلاپین 50 میلی گرم قرص آلاپین 100 میلی گرم قرص تیکلامین 250 میلی گرم قرص زولامین 50 میلی گرم قرص زولامین 100 میلی گرم قرص خط دار روپینول 5 میلی گرم قرص خط دار روپینول 1 میلی گرم قرص ریسیدون 2 میلی گرم قرص ریسیدون 1 میلی گرم قرص رانیتیدین امین 300 میلی گرم قرص رانیتیدین امین 150 میلی گرم شربت پرومتازین امین 60 میلی لیتر قرص آمی-فنوباربیتال 60 میلی گرم قرص فنوباربیتال امین 100 میلی گرم قرص آهسته رهش پنتوکسی فیلین امین 400 میلی گرم شربت کیدی کلد 60 میلی لیتر کپسول امپرازول امین 20 میلی گرم قرص افلوفکت 300 میلی گرم شربت استامینوفن امین 120 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص آسیکلوویر امین 200 میلی گرم قرص آسیکلوویر امین 400 میلی گرم قرص آسیکلوویر امین 800 میلی گرم قرص سوپرا کلد قرص سوپراکلد-دی قرص ادالت کلد امین کپسول آمورل 100 میلی گرم قرص آمیودارون امین 200 میلی گرم قرص نوروین 5 میلی گرم قرص آ اس آ امین 80 میلی گرم قرص آتورواستاتین-امین 20 میلی گرم قرص آکاربوز امین 100 میلی گرم قرص آکاربوز امین 50 میلی گرم قرص نورتریپتیلین امین 25 میلی گرم قرص نورتریپتیلین امین 10 میلی گرم قرص مترونیدازول امین 250 میلی گرم قرص بتاهیستین امین 8 میلی گرم-آمی بت قطره خوراکی متوکلوپرامید امین 4 میلی گرم/میلی لیتر قرص امی-متوکلوپرامید 10 میلی گرم قرص مگزامین 10 میلی گرم قرص متوکاربامول امین 500 میلی گرم -کارباکوت کپسول امی-مفنامیک اسید 250 میلی گرم قرص لوواستاتین-امین 20 میلی گرم - لواپید قرص آمی لوپرا 2 میلی گرم کپسول سلبرین 100 میلی گرم شربت ستریزین امین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر قرص سینازین 25 میلی گرم قرص سینازین 75 میلی گرم قرص سیپروفکت 500 میلی گرم قرص سیتالوپرام امین 40 میلی گرم قرص سیتالوپرام امین 20 میلی گرم قرص کلماستین امین 1 میلی گرم قرص کلیدینیوم-سی امین قرص کلوزامین 10 میلی گرم قرص آبنیل 75 میلی گرم قرص آبنیل 50 میلی گرم قرص کلومیپرامین امین 25 میلی گرم قرص کلومیپرامین-امین 10 میلی گرم شربت آمتین 60 میلی لیتر قطره خوراکی کتوتیفن امین 1میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر قرص کتوتیفن امین 1 میلی گرم قرص سیپروهپتادین امین 4 میلی گرم قرص ایمی پرامین امین 25 میلی گرم قرص ایمی پرامین امین 10 میلی گرم قرص بروپین 400 میلی گرم قرص هیدروکسی کلروکین امین 200 میلی گرم کپسول امی-هماتنیک شربت گایافنزین امین 100میلی گرم/5میلی لیتر کپسول جمی پید 300 میلی گرم قرص آمیدیل 60 میلی گرم کپسول آمیدیل 120 میلی گرم شربت دیفن هیدرامین کامپاند امین 60 میلی لیتر شربت امی-دیفن هیدامین قرص دیفنوکسیلات امین 2.5 میلی گرم کپسول گاباپنتین امین 100 میلی گرم کپسول گاباپنتین امین 300 میلی گرم کپسول فلوکونازول امین 50 میلی گرم کپسول فلوکونازول امین 200 میلی گرم کپسول فلوکونازول امین 150 میلی گرم کپسول فلوکونازول امین 100 میلی گرم قطره خوراکی ویتن امین شربت امی-مولتی ویتامین قرص امی-ویتامین ب کمپلکس قطره آمیفن 100 میلی گرم/میلی لیتر قرص استامینوفن کدئین امین 310میلی گرم قرص دگزتاکلد قرص دکستاکلد-سی قرص ویتامین ب1 امین 300 میلی گرم قرص والزامین 80 میلی گرم کپسول اوسودزوکسی کولیک اسید امین 300 میلی گرم قرص سیلد-آپ 100 میلی گرم شربت بی بی کلد -بیبی کلد قرص سرامین 25 میلی گرم قرص دی والپروکس امین 250 میلی گرم قرص متوگلامین 500/5 میلی گرم قرص برونفکت 320 میلی گرم کپسول دولوکستین امین 20 میلی گرم کپسول دولوکستین امین 30 میلی گرم کپسول دولوکستین امین 60 میلی گرم قرص آهسته رهش متوپرولول امین 47.5 میلی گرم قرص بنفوتامین 50 میلی گرم قرص بنفوتامین 80 میلی گرم قرص بنفوتامین 100 میلی گرم قرص گارلت 100 عددی قرص روکشدار فیتوون قرص انار-امین سوسپانسیون کیدی کولیک امین قرص امی-سیلیمارین قرص خط دار لیورهرب 140 قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی قطره سیلیمارین شربت تیمی کلد قطره تیمی کلد شربت ایوی توس قرص روکشدار آرتروهرب قرص روکشدار یوری فکت قطره بابونه امین قرص روکشدار گرین برن قرص روکشدار وسکوهرب-واسکوهرب قرص گارلت 50 عددی قرص فوزامین-دی 70میلی گرم+ 140میکروگرم محلول خوراکی دی سیکلومین امین 10 میلی گرم/ 5میلی لیتر قرص ریزاتریپتان امین 10 میلی گرم قرص ریزاتریپتان امین 5 میلی گرم قرص سرامین 100 میلی گرم قرص دی والپروکس امین 500 میلی گرم کپسول اس امپرازول امین 20 میلی گرم شربت اکسپکتورانت امین 60 میلی لیتر قرص استامینوفن/کافئین امین 500/65 میلی گرم- آمیفن اکسترا قرص آملودیپین/والزارتان امین 5/80 میلی گرم قرص آریپیپرازول امین 10 میلی گرم قرص آریپیپرازول امین 15 میلی گرم قرص آریپیپرازول امین 5 میلی گرم کپسول آمیرست 10 میلی گرم کپسول آمیرست 5 میلی گرم قرص زفیرلوکاست امین 20 میلی گرم قرص وریکونازول امین 200 میلی گرم کپسول ونلافاکسین امین 75 میلی گرم قرص آملودیپین/آتورواستاتین امین 5/20 میلی گرم قرص آ اس آ امین 500 میلی گرم ام سی کپسول آتوموکستین امین 10 میلی گرم-آمیکستین کپسول آتوموکستین امین 18 میلی گرم-آمیکستین کپسول آتوموکستین امین 25 میلی گرم-آمیکستین کپسول آتوموکستین امین 40 میلی گرم-آمیکستین کپسول آتوموکستین امین 60 میلی گرم-آمیکستین کپسول سلبرین 200 میلی گرم قرص آنتی پلت 75 میلی گرم کوتریموکسازول امین 800/160 میلی گرم قرص کوتریموکسازول امین 400/80 میلی گرم شربت ترزامین 2میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر کپسول دابیگاتران امین 110 میلی گرم شربت دکسترومتورفان امین 15میلی گرم/5میلی لیتر شربت دکسترومتورفان پی امین 60 میلی لیتر قرص دیکلوفناک پتاسیم امین 50 میلی گرم قرص دیکلوفناک امین 100 میلی گرم قرص جویدنی کلسی فام-ام جی - کلسیفام قرص فامپریدین پیوسته رهش امین 10 میلی گرم قرص آمیگوت 40 میلی گرم قرص آمیگوت 80 میلی گرم کپسول فنوپید 200 میلی گرم قرص دیورزید 50 میلی گرم قرص کتورولاک امین 10 میلی گرم قرص ال کارنیتین-امین 250 میلی گرم کپسول لانسوپرازول امین 15 میلی گرم قرص لوتیراستام امین 250 میلی گرم قرص انتالوو-سی 100/25/200 میلی گرم قرص لووفکت 500 میلی گرم قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید امین 50/12.5 میلی گرم کپسول ایریمب 200 میلی گرم قرص متفورمین/پیوگلیتازون امین 15/500 میلی گرم قرص متفورمین امین 500 میلی گرم قرص متفورمین امین 1000 میلی گرم شربت متادون امین 5 میلی گرم / 5 میلی لیتر قرص متادون امین 20 میلی گرم قرص متادون امین 5 میلی گرم قرص متوتار 50 میلی گرم قرص آمی-نالیدیکسیک اسید 500 میلی گرم قرص ناپروکسن امین 250 میلی گرم قرص ناپروکسن امین 500 میلی گرم قرص افلوفکت 200 میلی گرم محلول خوراکی اندامین 4میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر قرص اندامین 4 میلی گرم قرص اکس کاربامازپین-امین 300 میلی گرم قرص اکس کاربامازپین-امین 600 میلی گرم قرص اکس کاربامازپین-امین 150 میلی گرم قرص فنوباربیتال امین 15 میلی گرم قرص پراسوگرل امین 10 میلی گرم کپسول پرگابالین امین 100 میلی گرم (پرگاسول) کپسول پرگابالین امین 150 میلی گرم (پرگاسول) کپسول پرگابالین امین 200 میلی گرم (پرگاسول) کپسول پرگابالین امین 50 میلی گرم (پرگاسول) کپسول پرگابالین امین 75 میلی گرم (پرگاسول) کپسول ریواستیگمین امین 1.5 میلی گرم کپسول ریواستیگمین امین 3 میلی گرم کپسول ریواستیگمین امین 4.5 میلی گرم قرص دهان بازشو میگنات 10 میلی گرم قرص آمیستور 10 میلی گرم قرص آمیستور 20 میلی گرم قرص آمیستور 40 میلی گرم قرص ریبامر 800 میلی گرم قطره دایمتیکون فعال شده امین 40میلی گرم/میلی لیتر قرص سولفنامین 10 میلی گرم قرص سولفنامین 5 میلی گرم قرص سوماتریپتان/ناپروکسن امین 85/500 میلی گرم قرص اورسوداکسی کولیک اسید امین 500 میلی گرم قرص والاسیکلوویر امین 500 میلی گرم قطره آدیتن 15 میلی لیتر سافت ژل استیل منس 1000 میلی گرم قرص متولو-اس 47.5 میلی گرم قرص داپوتنس 30 میلی گرم قرص آمیکول 500 میلی گرم قرص آمی فر پلاس (آمیفر پلاس) قرص آمی فر-اس (آمیفر-اس) 50 میلی گرم قرص نوترو-بی (نوترو بی) کپسول کفول پلاس کپسول کفول قرص آمی فر-اف (آمیفر-اف) 182 میلی گرم قرص سیتاگمین 50 میلی گرم قرص سیتاگمین 25 میلی گرم قرص سیتاگمین 100 میلی گرم کپسول آمیفن پلاس قرص داپوتنس 60 میلی گرم قرص پروستاهرب قرص آمیزول 500 میلی گرم قرص کلسیت دی 200 قرص انار+ویتامین سی کپسول اورسوگارد 300 میلی گرم قرص بیسامین 120 میلی گرم شربت آمی لوپرا 1 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر-آمیلوپرا قرص اپلرین 25 میلی گرم قرص اپلرین 50 میلی گرم شربت هانی توس شربت بن آمی قطره خوراکی بروپین 40 میلی گرم/میلی لیتر قرص اورسوگارد 500 میلی گرم قرص لوتیرامین 500 میلی گرم قرص لوتیرامین 1000 میلی گرم محلول خوراکی لوتیرامین 100 میلی گرم/میلی لیتر 120 میلی لیتر قرص لووفکت 750 میلی گرم قرص لووفکت 250 میلی گرم کپسول واژینال واژامین قرص فاموتیدین امین 40 میلی گرم قرص فاموتیدین امین 20 میلی گرم قرص دی سیکلومین امین 10 میلی گرم قرص کاربامازپین امین 200 میلی گرم قطره آمی ویتال ملاتونین 1 میلی گرم/میلی لیتر قرص نفراهیل آمی ویتال قرص باکلوفن امین 10 میلی گرم قرص باکلوفن امین 25 میلی گرم قرص بی پریدین امین 2 میلی گرم کپسول کلیندامایسین امین 150 میلی گرم کپسول کلیندامایسین امین 300 میلی گرم قرص دیمن هیدرینات امین 50 میلی گرم قطره فروس سولفات آمی ویتال شربت لورامنت 5 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر شربت مگا کید آمی ویتال 200 میلی لیتر - مگاکید شربت زینک کید آمی ویتال - زینک گلوکونات قرص تری هگزی فنیدیل امین 2 میلی گرم قرص پرازوسین امین 1 میلی گرم قرص پرازوسین امین 5 میلی گرم کپسول مولتی ویتامین مینرال امین قرص دیلتیازم امین 30 میلی گرم - آمیدیل قرص مولتی ویتامین آمی ویتال کپسول فمی گارد سافت ژل ژلوگراف 1000 میلی گرم شربت پنتاویتن پلاس زینک 200 میلی لیتر - پنتا ویتن قطره آدیتن پلاس مینرال آمی ویتال 15 میلی لیتر قرص بن آمی قرص ید و فولیک اسید امی ویتال قرص لیدی ویتن آمی ویتال سافت ژل امگا3 آمی ویتال قرص اسپیرولینا آمی ویتال 500 میلی گرم قرص زیر زبانی ویتامین ب12 آمی ویتال 1000 میکرو گرمی سافت ژل ویتامین ایی 200 واحد آمی ویتال سافت ژل ویتامین ایی 400 واحد آمی ویتال قطره ویتن پلاس آمی ویتال کپسول زینک پلاس امین آمی ویتال کپسول سوکادو امین 300 میلی گرم قرص دومپریدون امین 10 میلی گرم کپسول پروموجی قرص جویدنی ارالامین کپسول بیوهارت کپسول مکسامین کپسول مودامین کپسول پروتکتال پودر برای تهیه سوسپانسیون لوسیدامین 40میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر قرص سدیم بنزوات امین 500 میلی گرم شربت پروپرانولول کیدامین 4.28 میلی گرم/1 میلی لیتر 120 میلی لیتر شربت فنوباربیتال کیدامین 15 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر شربت فورزماید کیدامین 40 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر شربت کاپتوپریل کیدامین 5 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر قرص ویتامین ب3 امین 20 میلی گرم قرص دهان بازشو آمیفن 160 میلی گرم قرص دهان بازشو آمیفن 125 میلی گرم پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی زوویرامین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص لاموتریژین امین 100 میلی گرم قرص لاموتریژین امین 50 میلی گرم قرص لاموتریژین امین 25 میلی گرم قرص کارباکوت 750 میلی گرم شربت دکستا کلد-سی 60 میلی لیتر قرص دیورزید 25 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info