دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

این صفحه در حال تکمیل است
نام شرکت وارد کننده: بهستان دارو زمینه فعالیت: وارد کننده
    تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروتولیدکننده [ کشور ]کد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص ا سی سی 200 میلی گرم
ACC 200 Tablet 200 mg
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
1228085376 Acetylcysteine
2
قرص جوشان ا سی سی لانگ 600 میلی گرم
ACC LONG Tablet 600 mg,Effervescent
HEXAL [ GERMANY ]

1228058899 Acetylcysteine
3
قرص زاناکس 0.5 میلی گرم
Xanax Tablet 0.5 mg
PHARMACIA [ BELGIUM ]

1228025792 Alprazolam
4
آمپول آتگام 250 میلی گرم/5میلی لیتر
ATGAM Injection 250 mg/5 ml
PFIZER [ USA ]

1228068447 Antilymphocyte Immunoglobulins
5
قطره چشمی آرتلاک 1.6میلی گرم/.5 میلی لیتر
ARTELAC Drop,Ophthalmic 1.6 mg/0.5 ml
BAUSCH & LOMB/CHAUVIN [ FRANCE ]

DR. GERHARD MANN CHEM [ GERMANY ]
1228057960 Hypromellose
6
سوسپانسیون زیتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 22.5 میلی لیتر
ZITHROMAX Powder For Oral Susp. 200mg/5ml,22.5 ml
PFIZER [ ITALY ]

1228079870 Azithromycin
7
سوسپانسیون زیتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر
ZITHROMAX Powder For Oral Susp. 200mg/5ml,15 ml
PFIZER [ ITALY ]

1228049880 Azithromycin
8
سوسپانسیون زیتروماکس اس دی 2 گرم
ZITHROMAX SD Powder For Oral Susp. 2 g
PFIZER [ USA ]

1228186738 Azithromycin
9
قرص بتاسرک 8 میلی گرم
BETASERC Tablet 8 mg
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S [ FRANCE ]

1228074103 Betahistine
10
قطره چشمی بریمونیدین 0.2% 5میلی لیتر
BRIMONIDINE Drop,Ophthalmic 0.2%,5 ml
BAUSCH & LOMB [ USA ]

1228076121 Brimonidine
11
قرص کاباسر 1 میلی گرم
CABASER Tablet 1 mg
PFIZER [ BELGIUM ]

1228047176 Cabergoline
12
قرص داستینکس 0.5 میلی گرم
DOSTINEX Tablet 0.5 mg
PFIZER [ ITALY ]

1228041020 Cabergoline
13
پماد دایونکس 50میکروگرم/گرم 50گرم
DAIVONEX Ointment 50 mcg/g,30 g
LEOPHARMA [ IRELAND ]

LEOPHARMA [ DENMARK ]
1228030000 Calcipotriol
14
آمپول کلسی هگزال 50واحد/میلی لیتر
CALCIHEXAL Injection 50 IU/ml
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
1228051517 Calcitonin
15
قرص آهسته رهش کابامازپین هگزال 400میلی گرم
CARBAMAZEPIN HEXAL Tablet 400 mg,Slow Release
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
1228099915 Carbamazepine
16
قرص کارودیلول-هگزال 12.5 میلی گرم
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 12.5 mg
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
1228071829 Carvedilol
17
قرص کارودیلول-هگزال 25 میلی گرم
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 25 mg
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
1228071805 Carvedilol
18
قرص کارودیلول-هگزال 6.25 میلی گرم
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 6.25 mg
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
1228071812 Carvedilol
19
کپسول سلبرکس 200میلی گرم
CELEBREX Capsule 200 mg
PFIZER [ GERMANY ]

1228093210 Celecoxib
20
کپسول سلبرکس 100میلی گرم
CELEBREX Capsule 100 mg
PFIZER [ GERMANY ]

1228081897 Celecoxib
21
کپسول سیکلورال 100 میلی گرم
CICLORAL Capsule 100 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228038914 Ciclosporin
22
کپسول سیکلورال 25 میلی گرم
CICLORAL Capsule 25 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228031403 Ciclosporin
23
کپسول سیکلورال 50 میلی گرم
CICLORAL Capsule 50 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228031410 Ciclosporin
24
سوسپانسیون کلاریترومایسین ساندوز 125میلی گرم/5 میلی لیتر
CLARITHROMYCIN SANDOZ Powder For Oral Susp. 125 mg/5 ml
SANDOZ [ ITALY ]

1228127526 Clarithromycin
25
پودر قابل تزریق سولو-مدرول 500میلی گرم
SOLU-MEDROL Injection,Powder 500 mg
PFIZER [ BELGIUM ]

1228029011 Methylprednisolone
26
آمپول دپو-مدرول 40میلی گرم/میلی لیتر
DEPO-MEDROL Injection 40 mg/ml
PFIZER [ BELGIUM ]

1228025761 Methylprednisolone
27
قرص آهسته رهش متوهگزال 47.5 میلی گرم
METOHEXAL Tablet,Extended Release 47.5 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228118777 Metoprolol
28
قرص آهسته رهش متوهگزال 95 میلی گرم
METOHEXAL Tablet,Extended Release 95 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228118753 Metoprolol
29
قرص آهسته رهش متوهگزال 190 میلی گرم
METOHEXAL Tablet,Extended Release 190 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228118760 Metoprolol
30
کپسول دالاسین 150 میلی گرم
DALACIN Capsule 150 mg
PFIZER [ FRANCE ]

1228035548 Clindamycin
31
آمپول دالاسین 150 میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر
DALACIN Injection 150 mg/ml ,2ml
PFIZER [ FRANCE ]

1228053719 Clindamycin
32
شیاف واژینال دالاسین اوالز 100 میلی گرم
DALACIN VAGINAL OVULES Suppository 100 mg,Vaginal
PHARMACIA & UPJOHN [ USA ]

1228085239 Clindamycin
33
پودر قابل تزریق سیتوسار 1 گرم
CYTOSAR Injection,Powder 1 g
PFIZER [ ITALY ]

1228063886 Cytarabine
34
پودر قابل تزریق سیتوسار 100 میلی گرم
CYTOSAR Injection,Powder 100 mg
PFIZER [ ITALY ]

1228091780 Cytarabine
35
آمپول فراگمین 2500 واحد/0.2 میلی لیتر
FRAGMIN Injection 2500U/0.2 ml
PFIZER [ BELGIUM ]

1228029035 Dalteparin
36
آمپول فراگمین 5000 واحد/0.2 میلی لیتر
FRAGMIN Injection 5000U/0.2 ml
PFIZER [ BELGIUM ]

1228029028 Dalteparin
37
آمپول فراگمین 7500 واحد/0.3 میلی لیتر
FRAGMIN Injection 7500U/0.3 ml
PFIZER [ BELGIUM ]

1228029042 Dalteparin
38
پودر قابل تزریق دانوبلاستینا 20میلی گرم
DAUNOBLASTINA Injection,Powder 20 mg
PFIZER [ ITALY ]

1228053863 Daunorubicin
39
قرص دومپریدون هگزال 10 میلی گرم
DOMPERIDONE HEXAL Tablet 10 mg
HEXAL [ GERMANY ]

TIOFARMA [ NETHERLAND ]
1228099960 Domperidone
40
قرص آریسپت 10 میلی گرم
ARICEPT ‏‏Tablet 10 mg
PFIZER [ FRANCE ]

1228047374 Donepezil
41
قرص آریسپت 5 میلی گرم
ARICEPT ‏‏Tablet 5 mg
PFIZER [ FRANCE ]

1228047367 Donepezil
42
قرص دونئورین 10 میلی گرم
DONEURIN Tablet 10 mg
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
1228051142 Doxepin
43
قرص دونئورین 25 میلی گرم
DONEURIN Tablet 25 mg
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
1228051159 Doxepin
44
پودر قابل تزریق آدریبلاستینا 10 میلی گرم
ADRIBLASTINA Injection,Powder 10 mg
PFIZER [ ITALY ]

1228099939 Doxorubicin
45
پودر قابل تزریق فارماروبیسین 50 میلی گرم
FARMARUBICIN Injection,Powder 50 mg
PFIZER [ ITALY ]

1228100048 Epirubicin
46
پودر قابل تزریق فارماروبیسین 10 میلی گرم
FARMARUBICIN Injection,Powder 10 mg
PFIZER [ ITALY ]

1228100031 Epirubicin
47
قرص نورواسک 5 میلی گرم
NORVASC Tablet 5 mg
PFIZER [ GERMANY ]

1228028304 Amlodipine
48
پودر قابل تزریق آدری بلاستینا 50 میلی گرم
ADRIBLASTINA Injection,Powder 50 mg
PFIZER [ ITALY ]

1228099946 Doxorubicin
49
قرص دوفاستون 10 میلی گرم
DUPHASTON Tablet 10 mg
ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS [ NETHERLAND ]

1228157745 Dydrogesterone
50
آمپول اینتگریلین 2میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
INTEGRILIN Injection 2 mg/ml,10 ml
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

PATHEON [ ITALY ]
1228074721 Eptifibatide
51
ویال اینتگریلین 0.75 میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر
INTEGRILIN Injection 0.75mg/ml,100 ml
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

PATHEON [ ITALY ]
1228074714 Eptifibatide
52
کپسول استراسیت 140 میلی گرم
ESTRACYT Capsule 140 mg
PFIZER [ BELGIUM ]

1228043628 Estramustine
53
قرص آروماسین 25 میلی گرم
AROMASIN Tablet 25 mg
PFIZER [ ITALY ]

1228029615 Exemestane
54
آمپول آیمافیکس 1000 واحد
AIMAFIX Injection 1000 IU
KEDRION [ ITALY ]

1228054532 Factor IX Complex
55
آمپول آیمافیکس 500 واحد
AIMAFIX Injection 500 IU
KEDRION [ ITALY ]

1228049217 Factor IX Complex
56
پودر قابل تزریق اموکلوت 500 واحد
EMOCLOT Injection,Powder 500 IU
KEDRION [ ITALY ]

1228074868 Factor VIII
57
پچ فنتانیل هگزال تی تی اس 50میکروگرم/ساعت
FENTANYL HEXAL TTS Patch 50 mcg/hour
HEXAL [ GERMANY ]

1228095597 Fentanyl
58
پچ فنتانیل هگزال تی تی اس 25میکروگرم/ساعت
FENTANYL HEXAL TTS Patch 25 mcg/hour
HEXAL [ GERMANY ]

1228095474 Fentanyl
59
قرص فلومید 250 میلی گرم
FLUMID Tablet 250 mg
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
1228062674 Flutamide
60
پودر قابل تزریق پیورگون 75واحد/0.5 میلی لیتر
PUREGON Injection,Powder 75 IU/0.5 ml
MERCK SHARP & DOHME [ NETHERLAND ]

ORGANON [ NETHERLAND ]
1228091292 Recombinant Follitropin Alfa
61
سرنگ آماده تزریق اورگالوتران 500 میکروگرم/میلی لیتر 0.5میلی لیتر
ORGALUTRAN Injection 500 mcg/ml,0.5 ml(Prefilled Syringe)
MERCK SHARP & DOHME [ NETHERLAND ]

1228067846 Ganirelix Acetate
62
ویال ونبیگ 2500واحد/50میلی لیتر
VENBIG Injection 2500 IU/50 ml
KEDRION [ ITALY ]

1228180682 Hepatitis B Immunoglobulins
63
آمپول ونبیگ 500 واحد/10میلی لیتر
VENBIG Injection 500 IU/10 ml
KEDRION [ ITALY ]

1228180675 Hepatitis B Immunoglobulins
64
آمپول ایمنو اچ بی اس 180واحد/میلی لیتر
IMMUNOHBS Injection 180 IU/ml
KEDRION [ ITALY ]

1228073878 Hepatitis B Immunoglobulins
65
آمپول ایمیونو اچ بی اس 540واحد/3میلی لیتر
IMMUNOHBS Injection 540 IU/3ml
KEDRION [ ITALY ]

1228073830 Hepatitis B Immunoglobulins
66
پودر قابل تزریق زاودوس 10 میلی گرم
ZAVEDOS Injection,Powder 10 mg
PFIZER [ BELGIUM ]

1228027727 Idarubicin
67
پودر قابل تزریق زاودوس 5 میلی گرم
ZAVEDOS Injection,Powder 5 mg
PFIZER [ BELGIUM ]

1228027710 Idarubicin
68
ویال آی جی ونا 10 گرم 200 میلی لیتر
IG VENA Injection 10 g,200 ml
KEDRION [ ITALY ]

1228072796 Normal Immunoglobulins
69
ویال آی جی ونا 1 گرم 20 میلی لیتر
IG VENA Injection 1 g,20 ml
KEDRION [ ITALY ]

1228037849 Normal Immunoglobulins
70
ویال آی جی ونا 5 گرم 100 میلی لیتر
IG VENA Injection 5 g,100ml
KEDRION [ ITALY ]

1228029974 Normal Immunoglobulins
71
ویال ای جی ونا 2.5 گرم 50 میلی لیتر
IG VENA Injection 2.5 g,50 ml
KEDRION [ ITALY ]

1228029967 Normal Immunoglobulins
72
پودر قابل تزریق رمیکید 100 میلی گرم
REMICADE Injection,Powder 100 mg
JANSSEN [ NETHERLAND ]

CENTOCOR [ NETHERLAND ]
1228058301 Infliximab
73
سرنگ قابل تزریق اینفلوواک
INFULVAC Injection,Prefilled syringe
ABBOTT BIOLOGICALS [ NETHERLAND ]

1228033162 Influenza Vaccines
74
آمپول کامپتو 40 میلی گرم/2میلی لیتر
CAMPTO 40 Injection 20 mg/ml,2 ml
PFIZER [ AUSTRALIA ]

1228028076 Irinotecan
75
آمپول کامپتو 100 میلی گرم/5میلی لیتر
CAMPTO 100 Injection 20 mg/ml,5 ml
PFIZER [ AUSTRALIA ]

1228028069 Irinotecan
76
کپسول ایزوترت هگزال 20 میلی گرم
ISOTRET HEXAL Capsule 20 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228078804 Isotretinoin
77
کپسول لیپانتیل 200 میلی گرم
LIPANTHYL Capsule 200 mg
ABBOTT [ FRANCE ]

RECIPHARM [ FRANCE ]
1228135170 Fenofibrate
78
شربت کتوف 1میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
KETOF Syrup 1 mg/5 ml,100 ml
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
1228111785 Ketotifen
79
قطره چشمی زالاتان 50 میکروگرم/میلی لیتر
XALATAN Drop,Ophthalmic 50 mcg/ml
PFIZER [ BELGIUM ]

1228027758 Latanoprost
80
قرص ال-تیروکس 50 میکروگرم
L-THYROX Tablet 50 mcg
HEXAL [ GERMANY ]

1228107139 Levothyroxine Sodium
81
قرص ال-تیروکس 100 میکروگرم
L-THYROX Tablet 100 mcg
HEXAL [ GERMANY ]

1228095283 Levothyroxine Sodium
82
کپسول آهسته رهش کلوفک رتارد 200 میلی گرم
COLOFAC RETARD Capsule 200 mg,Extended Release
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S [ FRANCE ]

1228095313 Mebeverine
83
قرص کلوفک 135 میلی گرم
COLOFAC Tablet 135 mg
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S [ FRANCE ]

1228061516 Mebeverine
84
آمپول دپو-پروورا 500 میلی گرم
DEPO-PROVERA Injection 500 mg
PFIZER [ BELGIUM ]

1228143892 Medroxyprogesterone Acetate
85
قرص متفورمین هگزال 1000 میلی گرم
METFORMIN HEXAL Tablet 1000 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228104411 Metformin
86
قرص متفورمین هگزال 500 میلی گرم
METFORMIN HEXAL Tablet 500 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228104374 Metformin
87
اسپری بینی نازونکس 0.05%
NASONEX Spray 0.05%,Nasal
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

1228091391 Mometasone
88
پچ نیترو-دور 10میلی گرم/24 ساعت
NITRO-DUR Patch 10 mg/24 hour,Transdermal
SCHERING PLOUGH [ SPAIN ]

1228072109 Nitroglycerin
89
پچ نیترو-دور 5 میلی گرم/24 ساعت
NITRO-DUR Patch 5 mg/24 hour,Transdermal
SCHERING PLOUGH [ SPAIN ]

1228072093 Nitroglycerin
90
کپسول کرئون 25000 واحد 300 میلی گرم
CREON 25000 Capsule 300 mg
ABBOTT PRODUCTS [ GERMANY ]

1228023651 Pancreatin
91
پودر قابل تزریق پانتوپرازول-ساندوز 40 میلی گرم
PANTOPRAZOL-SANDOZ Injection,Powder 40 mg
SANDOZ [ AUSTRIA ]

LEK [ SLOVENIA ]
1228180286 Pantoprazole
92
پودر قابل تزریق پگ اینترون 150 میکروگرم
PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 150 mcg
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

1228062513 Interferon Alfa
93
پودر قابل تزریق پگ اینترون 120 میکروگرم
PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 120 mcg
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

1228062506 Interferon Alfa
94
پودر قابل تزریق پگ اینترون 100 میکروگرم
PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 100 mcg
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

1228062490 Interferon Alfa
95
پودر قابل تزریق پگ اینترون 80 میکروگرم
PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 80 mcg
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

1228062483 Interferon Alfa
96
پودر قابل تزریق پگ اینترون 50 میکروگرم
PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 50 mcg
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

1228062476 Interferon Alfa
97
کپسول آرتامین 250 میلی گرم
ARTAMIN Capsule 250 mg
SANDOZ [ AUSTRIA ]

HAUPT PHARMA [ GERMANY ]
1228094996 Penicillamine
98
قطره چشمی اسنوتیرز 14 میلی گرم/میلی لیتر
SNO TEARS Drop,Ophthalmic 14 mg/ml
BAUSCH & LOMB/CHAUVIN [ FRANCE ]

1228026706 Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
99
کپسول لایریکا 300 میلی گرم
LYRICA Capsule 300 mg
PFIZER [ GERMANY ]

1228085277 Pregabalin
100
کپسول لایریکا 150 میلی گرم
LYRICA Capsule 150 mg
PFIZER [ GERMANY ]

1228079290 Pregabalin
101
کپسول لایریکا 75 میلی گرم
LYRICA Capsule 75 mg
PFIZER [ GERMANY ]

1228072406 Pregabalin
102
قرص پروپافنون هگزال 300 میلی گرم
PROPAFENON HEXAL Tablet 300 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228070228 Propafenone
103
قرص پروپافنون هگزال 150 میلی گرم
PROPAFENON HEXAL Tablet 150 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228070174 Propafenone
104
ویال پروپوفول-لیپورو 20 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر
PROPOFOL-LIPURO Injection 20mg/ml,50 ml
B.BRAUN [ GERMANY ]

1228171406 Propofol
105
ویال پروپوفول-لیپورو 10 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر
PROPOFOL-LIPURO Injection 10mg/ml,50 ml
B.BRAUN [ GERMANY ]

1228026454 Propofol
106
ویال پروپوفول-لیپورو 10 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
PROPOFOL-LIPURO Injection 10mg/ml,20 ml
B.BRAUN [ GERMANY ]

1228026447 Propofol
107
آمپول پروستین وی آر 0.5 میلی گرم/میلی لیتر
PROSTIN VR Injection 0.5 mg/ml
PFIZER [ BELGIUM ]

1228027666 Alprostadil
108
آمپول پروستین ای2 10 میلی گرم/میلی لیتر 0.5 میلی لیتر
PROSTIN E2 Injection 10 mg/ml ,0.5 ml
PFIZER [ BELGIUM ]

1228031441 Dinoprostone
109
قرص واژینال پروستین ای 2 3 میلی گرم
PROSTIN E2 Tablet 3 mg,Vaginal
PFIZER [ BELGIUM ]

1228027741 Dinoprostone
110
پودر قابل تزریق یومان کمپلکس دی.آی 500واحد
UMAN COMPLEX D.I. Injection,Powder 500 IU
KEDRION [ ITALY ]

1228119187 Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction
111
کپسول ربتول 200 میلی گرم
REBETOL Capsule 200 mg
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

1228066511 Ribavirin
112
قرص زولوفت 50 میلی گرم
ZOLOFT Tablet 50 mg
PFIZER [ ITALY ]

1228062599 Sertraline
113
قرص زولوفت 100 میلی گرم
ZOLOFT Tablet 100 mg
PFIZER [ ITALY ]

1228059919 Sertraline
114
قرص ویاگرا 50 میلی گرم
VIAGRA Tablet 50 mg
PFIZER [ FRANCE ]

1228142512 Sildenafil
115
قرص ویاگرا 100 میلی گرم
VIAGRA Tablet 100 mg
PFIZER [ FRANCE ]

1228142482 Sildenafil
116
قرص سوتاهگزال 80 میلی گرم
SOTAHEXAL Tablet 80 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228051920 Sotalol
117
کپسول پروگراف 0.5 میلی گرم
PROGRAF Capsule 0.5 mg
ASTELLAS [ NETHERLAND ]

YAMANOUCHI [ NETHERLAND ]
1228073977 Tacrolimus
118
آمپول پروگراف 5 میلی گرم/میلی لیتر
PROGRAF Injection 5 mg/ml
ASTELLAS [ NETHERLAND ]

YAMANOUCHI [ NETHERLAND ]
1228058790 Tacrolimus
119
کپسول پروگراف 1 میلی گرم
PROGRAF Capsule 1 mg
ASTELLAS [ NETHERLAND ]

YAMANOUCHI [ NETHERLAND ]
1228058783 Tacrolimus
120
کپسول پروگراف 5 میلی گرم
PROGRAF Capsule 5 mg
ASTELLAS [ NETHERLAND ]

YAMANOUCHI [ NETHERLAND ]
1228058776 Tacrolimus
121
کپسول آهسته رهش اومنیک 0.4 میلی گرم
OMNIC Capsule 0.4 mg,Extended Release
ASTELLAS [ NETHERLAND ]

1228058486 Tamsulosin
122
کپسول آندریول تستوکپز 40 میلی گرم
ANDRIOL TESTOCAPS Capsule 40 mg
ORGANON [ NETHERLAND ]

CATALANT PHARMA [ FRANCE ]
1228068980 Testosterone
123
پودر قابل تزریق تیوپنتال ساندوز 500 میلی گرم
THIOPENTHAL SANDOZ Injection,Powder 500 mg
SANDOZ [ AUSTRIA ]

1228061790 Thiopental Sodium
124
پودر قابل تزریق تیوپنتال ساندوز 1 گرم
THIOPENTHAL SANDOZ Injection,Powder 1 g
SANDOZ [ AUSTRIA ]

1228044366 Thiopental Sodium
125
قرص دتروزیتول 2 میلی گرم
DETRUSITOL Tablet 2 mg
PFIZER [ ITALY ]

1228045813 Tolterodine
126
قرص دتروزیتول 1 میلی گرم
DETRUSITOL Tablet 1 mg
PFIZER [ ITALY ]

1228045806 Tolterodine
127
آمپول تریام هگزال 40میلی گرم/میلی لیتر
TRIAMHEXAL Injection 40 mg/ml
HEXAL [ GERMANY ]

1228025426 Triamcinolone
128
قرص آهسته رهش والپروات ساندوز 500 میلی گرم
VALPROATE SANDOZ Tablet 500 mg,Prolonged Release
SANDOZ [ GERMANY ]

1228136047 Sodium Valproate
129
قرص زولدم 10 میلی گرم
ZOLDEM Tablet 10 mg
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
1228089404 Zolpidem
130
آمپول ایمنو رو 300میکروگرم
IMMUNO RHO Injection 300 mcg
KEDRION [ ITALY ]

1228099441 Anti-D Immunoglobulin-IM
131
قرص لونیتن 10 میلی گرم
Loniten 10mg Tablet
PFIZER [ other ]

141431 Minoxidil
132
ویال آلبومین هیومن کدریون 20% 50میلی لیتر
ALBUMIN (HUMAN) KEDRION 20% 50ML VIAL
KEDRION [ ITALY ]

1228072086 Albumin
133
ژل چشمی لیپوزیک 0.2%
LIPOSIC Gel,Ophthalmic 0.2%
BAUSCH & LOMB/CHAUVIN [ FRANCE ]

1228058387 Carbomers
134
پودر قابل تزریق سولو-کورتف 100 میلی گرم
SOLU-CORTEF Injection,Powder 100 mg
PFIZER [ BELGIUM ]

1228028311 Hydrocortisone-Systemic
135
قطره چشمی زالاکوم 50میکروگرم/5میلی گرم 2.5 میلی لیتر
XALACOM Eye Drop 50mcg/5 mg/ml,2.5ml
PFIZER [ BELGIUM ]

1228085369 Latanoprost+Timolol
136
قرص کلوم هگزال 50 میلی گرم
CLOMHEXAL Tablet 50 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228209352 Clomifene Citrate
137
قرص آهسته رهش دیکلوفناک هگزال 75 میلی گرم
DICLOFENAC HEXAL Tablet 75 mg,Extended Release
HEXAL [ GERMANY ]

1228199325 Diclofenac
138
قطره چشمی کوزوپت 2/0.05% 5 میلی لیتر
COSOPT Drop,Ophthalmic 2/0.05% ,5 ml
MERCK SHARP & DOHME [ NEWZELAND ]

1228059957 Dorzolamide+Timolol
139
کپسول تمودال 20 میلی گرم
TEMODAL Capsule 20 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]

1228064920 Temozolomide
140
کپسول تمودال 100 میلی گرم
TEMODAL Capsule 100 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]

1228058004 Temozolomide
141
کپسول تمودال 250 میلی گرم
TEMODAL Capsule 250 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]

1228058011 Temozolomide
142
کپسول تمودال 5 میلی گرم
TEMODAL Capsule 5 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]

1228073854 Temozolomide
143
سرنگ آماده تزریق تتانوس گاما 250 واحد
TETANUS GAMMA Injection 250 IU,Prefilled Syringe
KEDRION [ ITALY ]

1228127922 Tetanus Immunoglobulins
144
کپسول آهسته رهش دتروزیتول رتارد 4 میلی گرم
DETRUSITOL RETARD Capsule 4 mg,Extended Release
PFIZER [ ITALY ]

1228071164 Tolterodine
145
کپسول آهسته رهش دتروزیتول رتارد 2 میلی گرم
DETRUSITOL RETARD Capsule 2 mg,Extended Release
PFIZER [ ITALY ]

1228213243 Tolterodine
146
قرص ریسپریدون-هگزال 4 میلی گرم
RISPERIDON-HEXAL Tablet 4 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228199813 Risperidone
147
قرص ریسپریدون-هگزال 2 میلی گرم
RISPERIDON-HEXAL Tablet 2 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228199806 Risperidone
148
پودر قابل تزریق تازوسین 4/0.5 گرم
TAZOCIN Injection,Powder 4 g/ 500 mg
PFIZER [ ITALY ]

WYETH LEDERLE [ ITALY ]
1228036187 Piperacillin+Tazobactam
149
پودر قابل تزریق تازوسین 2گرم+250 میلی گرم
TAZOCIN Injection,Powder 2 g/ 250 mg
PFIZER [ ITALY ]

WYETH LEDERLE [ ITALY ]
1228036170 Piperacillin+Tazobactam
150
کپسول کرئون 10000واحد 150 میلی گرم
CREON 10000 Capsule 150 mg
ABBOTT PRODUCTS [ GERMANY ]

1228181313 Pancreatin
151
قرص آهسته رهش اکسی کدون-ساندوز 20 میلی گرم
OXYCODONE-SANDOZ Tablet 20 mg,Extended Release
SANDOZ [ GERMANY ]

1228206306 Oxycodone
152
آمپول پده آ 5 میلی گرم/میل لیتر 2 میلی لیتر
PEDEA Injection 5mg/ml, 2ml
ORPHAN EUROPE SARL [ FRANCE ]

1228229480 Ibuprofen
153
سوسپانسیون کلاسید 250 میلی گرم/5 میلی لیتر
KLACID Powder For Oral Susp. 250mg/5 ml
ABBOTT [ ITALY ]

1228227622 Clarithromycin
154
قطره چشمی اطفال آلاوی 0.25میلی گرم/میلی لیتر
ALAWAY-for Children Drop 0.25 mg/ml,Ophthalmic, 5 ml
BAUSCH & LOMB [ USA ]

1228216954 Ketotifen
155
قرص آهسته رهش متوهگزال اس یو سی سی 23.75 میلی گرم
METOHEXAL SUCC Tablet,Extended Release 23.75 mg
HEXAL [ GERMANY ]

1228207334 Metoprolol
156
کپسول تمودال 140 میلی گرم
TEMODAL Capsule 140 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]

1228194146 Temozolomide
157
قرص روکشدار چمپیکس 1 میلی گرم
CHAMPIX 1mg Film-Coated Tab
PFIZER [ USA ]

1224444427 Varenicline
158
قرص روکشدار چمپیکس 0.5میلی گرم
CHAMPIX 0.5 mg Film-Coated Tab
PFIZER [ USA ]

1224444428 Varenicline
159
پودر استنشاقی آسمانکس تویست هالر 400 میکروگرم 60دوز
ASMANEX TWISTHALER Inhalation, Powder 400 mcg,60 doses
MSD [ BELGIUM ]

2312294713233010 Mometasone
160
پودر استنشاقی آسمانکس تویست هالر 200 میکروگرم 30دوز
ASMANEX TWISTHALER Inhalation, Powder 200 mcg,30 doses
MSD [ BELGIUM ]

2695824383397949 Mometasone
161
قرص توی تن 600 میلی گرم
TEVETEN Tablet 600 mg
ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS [ NETHERLAND ]

3439395111625227 Eprosartan
162
پودر استنشاقی آسمانکس تویست هالر 200 میکروگرم 60دوز
ASMANEX TWISTHALER Inhalation, Powder 200 mcg,60 doses
MSD [ BELGIUM ]

4375514052631053 Mometasone
163
کپسول سوتنت 25 میلی گرم
SUTENT Capsule 25 mg
PFIZER [ UK ]

4482524056593321 Sunitinib
164
قرص وی فند 50 میلی گرم
VFEND Tablet 50 mg
PFIZER [ UK ]

4831101047927416 Voriconazole
165
قلم تزریق زارزیو 30 میلیون واحد/0.5 میلی لیتر
ZARZIO Injection 30 MIU/0.5 ml,PFS
SANDOZ [ AUSTRIA ]

4873841803063133 Filgrastim
166
قرص میمپارا 30 میلی گرم
MIMPARA Tablet 30mg
AMGEN [ NETHERLAND ]

5574126057966363 Cinacalcet
167
کپسول سوتنت 12.5 میلی گرم
SUTENT Capsule 12.5 mg
PFIZER [ UK ]

6481700532827456 Sunitinib
168
سرنگ آماده تزریق ایمونورو 300 میکروگرم/2 میلی لیتر
IMMUNORHO Injection 300 mcg/2ml, PFS
KEDRION [ ITALY ]

7391188469194303 Anti-D Immunoglobulin-IM
169
پودر استنشاقی آسمانکس تویست هالر 400 میکروگرم 30دوز
ASMANEX TWISTHALER Inhalation, Powder 400 mcg,30 doses
MSD [ BELGIUM ]

7555989427650261 Mometasone
170
قرص جانوویا 50 میلی گرم
JANUVIA 50mg Tab
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]

7907212877743635 Sitagliptin
171
پودر قابل تزریق وی فند 200 میلی گرم
VFEND Injection, Powder 200 mg
PFIZER [ UK ]

8103850216914075 Voriconazole
172
کپسول سوتنت 50 میلی گرم
SUTENT Capsule 50 mg
PFIZER [ UK ]

8417718958419471 Sunitinib
173
قرص جانوویا 25 میلی گرم
JANUVIA Tab 25 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]

9006927603564228 Sitagliptin
بازگشت به لیست شرکت ها