! هشدار !
تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

پرگابالین

داروهای ضد صرع

موارد مصرف پرگابالین

ضد تشنج.
a) درمان تشنج پارشیال با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه
دوز اولیه 150mg روزانه می باشد و سپس پس از 1 هفته با وجه به رسپانس دوز تا 300mg روزانه افزایش می یابد. ماکزیمم دوز مصرفی 600mg در روز می باشد.
b) درمان اختلال اضطراب ژنرالیزه
دوز اولیه 150mg روزانه می باشد و سپس با اینتروال های 1 هفته ای افزایش 150mg تا ماکزیمم دوز مصرفی 600mg در روز امکان پذیر می باشد.
c) درمان درد نوروپاتیک
دوز اولیه 150mg روزانه می باشد و سپس با اینتروال های 1 هفته ای افزایش 150mg تا ماکزیمم دوز مصرفی 600mg در روز امکان پذیر می باشد.

مکانیسم اثر پرگابالین

پرگابالین از طریق بایدینگ به ساب یونیت α2σ کانال های کلسیم وابسته به ولتاژ در CNS سبب کاهش ریلیز ماده P، گلوتامات، نورآدرنالین می شود.

فارماکوکینتیک پرگابالین

داروبعد از تجویز خوراکی سریعا جذب می شود( فراهم زیستی خوراکی حدود 90%). دارو به پروتئین های پلاسما متصل نمی شود. نیمه عمر دارو حدود 6.3 ساعت می باشد.

عوارض جانبی پرگابالین

سرگیجه، خواب آلودگی، تاری دید، دوبینی، افزایش اشتها، افزایش وزن، خشکی دهان، یبوست، گیجی، کاهش میل جنسی، اختلالات نعوظ، آتاکسی، ترمور، خستگی، ادم، اختلال توجه، مشکل در تطابق.

تداخلات دارویی پرگابالین

مصرف همزمان این دارو اوپیوئیدها، بنزودیازپین ها، باربیتورات ها سبب تشدید اثرات دپرسیون این دارو روی CNS می شود.

هشدار ها پرگابالین

اقتباس اطلاعات دارویاب جهت موارد تجاری ممنوع می باشد.

دارو های هم گروه پرگابالین

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Unknown if excreted in milk; not recommended
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
09417
07928
15775
12199
15311
09628
15566
08525
14295
08526
07239
15567

Pregabalin available in Iran

Pregabalin available in Iran

Brand names
PREGABALIN SOBHAN 75MG CAP
PREGABIOX 75MG CAP
PREGABALIN SOBHAN 50MG CAP
PREGABIOX 50MG CAP
PREGABIOX 300MG CAP
PREGABALIN SOBHAN 200MG CAP
PREGABALIN SOBHAN 150MG CAP
PREGABIOX 150MG CAP
PREGABALIN SOBHAN 100MG CAP
PREGABIOX 100MG CAP
LYRICA Capsule 300 mg
LYRICA Capsule 150 mg
LYRICA Capsule 75 mg
Gabaprel 300 Capsule
GABAPREL 150MG CAP
GABAPREL 100MG CAP
GABAPREL 75MG CAP
GEANEX 75MG CAP
GABATRANS 300MG CAP
GABATRANS 200MG CAP
GABATRANS 100MG CAP
اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول پرگابالین سبحان 75 میلی گرم
کپسول پرگابایوکس 75 میلی گرم
کپسول پرگابالین سبحان 50 میلی گرم
کپسول پرگابایوکس 50 میلی گرم
کپسول پرگابایوکس 300 میلی گرم
کپسول پرگابالین سبحان 200 میلی گرم
کپسول پرگابالین سبحان 150 میلی گرم
کپسول پرگابایوکس 150 میلی گرم
کپسول پرگابالین سبحان 100 میلی گرم
کپسول پرگابایوکس 100 میلی گرم
کپسول لایریکا 300 میلی گرم
کپسول لایریکا 150 میلی گرم
کپسول لایریکا 75 میلی گرم
کپسول گاباپرل 300 میلی گرم
کپسول گاباپرل 150 میلی گرم
کپسول گاباپرل 100میلی گرم
کپسول گاباپرل 75 میلی گرم
کپسول جینکس 75 میلی گرم
کپسول گاباترانس 300 میلی گرم
کپسول گاباترانس 200 میلی گرم
کپسول گاباترانس 100 میلی گرم
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب