محصولات شرکت webber naturals

محصولات شرکت webber naturals

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Melatonin Webber 3MG Sublingual TAB [قرص زیر زبانی ملاتونین وبر 3 میلی گرم] webber naturals Melatonin
Rheumatidin (Celadrin) 350MG Softgel [سافت ژل روماتیدین (سلدرین) 350 میلی گرم] webber naturals Glycine Soja
Omega 3-6-9 Webber Softgel [سافت ژل امگا 3-6-9 وبر] webber naturals Omega 369
EVENING PRIMROSE OIL Webber 500mg Softgel [سافت ژل روغن گل مغربی وبر 500 میلی گرم] webber naturals Evening Primrose Oil
D3 1000 IU Webber Softgel [سافت ژل د3 1000 واحد وبر] webber naturals Vitamin D3
L-Arginine 1000 mg Webber Naturals Tab [قرص ال-آرژنین 1000 میلی گرم وبر] webber naturals Arginine
Alpha-Lipoic Acid 400MG Webber Softgel [سافت ژل آلفا لیپوئیک اسید وبر 400 میلی گرم] webber naturals Alpha Lipoic Acid
EVENING PRIMROSE OIL Webber 1000mg Softgel [سافت ژل روغن گل مغربی وبر 1000 میلی گرم] webber naturals Evening Primrose Oil
Calcium Vitamin D3 Webber Softgel [سافت ژل کلسیم ویتامین د3 وبر] webber naturals Calcium
Acifer Complex Softgel [سافت ژل آسیفر کمپلکس] webber naturals Ferrous sulfate+folic acid
L-GLUTAMINE Webber Natural Powder [پودر ال گلوتامین وبر نچرالز (ال-گلوتامین)] webber naturals L-Glutamine
Zinc Chelate Webber 25MG Tablet [قرص روی وبر 25 میلی گرم] webber naturals Zinc supplement
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب