دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Hydroxyzine
گروه دارویی: Antihistamines
آنتی هیستامین ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران دارو داروسازی خوارزمی داروسازی عماد درمان پارس
داروسازی پور سینا داروسازی تهران شیمی
   
   موارد مصرف

هیدروکسی زین در درمان اضطراب و تنش عصبی، به عنوان آرام بخش قبل از بیهوشی عمومی ، کاهش عوارض قطع مصرف مواد مخدر و الکل، کنترل خارش های آلرژِیک از جمله کهیر مزمن و کنترل تهوع و استفراغ استفاده می گردد.

 
   مکانیسم اثر

اثر ضد اضطراب این دارو احتمالا ناشی از اثر آن بر نواحی زیر قشری CNS است. اثرآرام بخش و خواب آوری آن نیز احتمالا به دلیل خاصیت ضد هیستامینی می باشد . به همین علت اثر ضد خارش نیز دارد. اثر ضد استفراغ نیز احتمالا به اثر ضد موسکارینی ان مر بوط می شود.

 
  فارماکوکينتيک

زمان لازم برای شروع اثر هید روکسی زین بعد از مصرفخوراکی 15-30 دقیقه و طول مدت اثر ان 6-4 ساعت است.

 
   موارد منع مصرف

مصرف این دارو در ابتدای بارداری اکیدا ممنوع است و جزء گروه X طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

 
   هشدارها

1- احتمال بروز خشکی دهان در مصارف طو لانی مدت وجود دارد .
2- مصرف این دارو در صرع، هیپرتروفی پروستات و احتباس ادرار ، گلو کوم و بیماری های کبد باید با احتیاط صورت گیرد.

 
   عوارض جانبي

خواب آلودگی و خشکی دهان از عوارض شایع این دارو هستند .

 
   تداخل دارویی

مصرف همزمان این دارو با فراورده های مضعف CNS ، دارو های ضد افسردگی سه حلقه ای و دارو های کاهنده فشار خون باعث اف زایش اثر انها می گردد.

 
   نکات قابل توصيه

1- در صورت بروز خواب الو دگی ، از انجام کار هایی که احتیاج به هوشیار ی دارند ، خوداری شود.
2- احتمال بروز خشکی دهان وجود دارد.

 
   مقدار مصرف

بزرگسالان: به عنوان داروی ضد اضطراب یا آرام بخش – خواب آور، مقدار 50-100 میلی گرم به صورت مقدار واحد مصرف می شود. به عنوان ضد استفراغ ویا ضد هیستامین مقدار 25-100 میلی گرم سه یا چهار بار در روز بر حسب نیاز مصرف می شود.
کودکان : به عنوان ضد اضطراب یا آرام بخش – خواب آور 0/6 mg/kgبه صورت مقدار واحد مصرف می شود . به عنوان ضد استفراغ و ضد هیستامین 0/5 mg/kg هر 6 ساعت بر حسب نیاز مصرف می گردد. در مورد کودکان کمتر از 6 سال 12/5- 25 میلی گرم هر 6 ساعت مصرف می شود.

 
   اشکال دارویی

Syrup:/5ml
Tablet:10 mg
Tablet:25mg

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
قرص هیدروکسی زین دی پی 25 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص هیدروکسی زین دی پی 10 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
شربت هیدروکسی زین دی پی 10میلی گرم/5میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص هیدروکسی زین پورسینا 10 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص هیدروکسی زین پورسینا 25 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
شربت هیدروکسی زین پورسینا
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص تدازین 25 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
شربت تدازین 10میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص تدازین 10 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص هیدروکسی زین-تی سی 10 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
قرص هیدروکسی زین-تی سی 25 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
شربت هیدروکسی زین تهران شیمی
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
شربت هیدروکسی زین-خوارزمی
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
شربت هیدروکسی زین-عماد 10میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
 
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
HYDROXYZINE DP 25MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE DP 10MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE DP 10MG/5ML SYRUP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE PURSINA 10MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE PURSINA 25MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE PURSINA SYRUP
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
TEDAZINE 25MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
TEDAZINE 10MG/5ML SYRUP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
TEDAZINE 10MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE-TC 10MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE-TC 25MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE TEHRANCHIMI SYRUP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE-KHARAZMI SYRUP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE-EMAD® 10MG/5ML SYRUP
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]