دولوکستین

داروهای ضد افسردگی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف دولوکستین

داروی دولوکستین از دسته داروهای ضد افسردگی است که در موارد ذیل کاربرد دارد:
- افسردگی های حاد و مقاوم به سایر داروها
-درمان اضطراب عمومی(GAD)
-کنترل دردهای سطحی عصبی دیابتیک(DPNP)
-کنترل فیبرومیالژیا(FM)
-کنترل دردهای مزمن عضلات اسکلتی(کمر درد مزمن - استئوآرتریت)

مکانیسم اثر دولوکستین

مهار کننده قوی بازجذب سرتونین - نوراپی نفرین است و مهار کننده ضعیف باز جذب دوپامین است

فارماکوکینتیک دولوکستین

بخوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. حداکثر غلظت پلاسمایی 6 ساعت پس از مصرف خوراکی با معده خالی و 10 ساعت با معده پر
غذا در معده جذب دارو را کم می کند.
پروتئین باندینگ بیش از 90 درصد است
متابولیسم عمدتا کبدی توسط آنزیم های: CYP1A2 و CYP2D6
نیمه عمر پلاسمایی 12 ساعت
دفع دارو تقریبا 70 درصد از راه ادرار و 20 درصد مدفوع

عوارض جانبی دولوکستین

سردرد، حالت بین خواب و بیداری(somnolence) ، خستگی مفرط
تهوع، خشکی دهان
تپش قلب
ّبی خوابی، بی قراری، اضطراب، خواب پریشان

تداخلات دارویی دولوکستین

از آن جایی که متابولیسم این دارو عمدتا کبدی است با سایر داروهایی که متابولیسم کبدی دارند تداخل دارد.
با داروهای مهارکننده منوآمینواکسیدانت تداخل دارد.
اثر این داروها را افزایش می دهد: آسپرین - متوکلوپرامید - آگونیست های آلفا و بتا - تاموکسی فن - ضد افسردگی های 3 حلقه ای
دولوکستین اثر این داروها را کاهش می دهد: آگونیست های آلفا 2 - کدئین -
اثر دولوکستین با این داروها کاهش میابد: محرک های آنزیم CYP1A2 ، سیپروترون استات ، پگ اینترفرون آلفا 2 بی

هشدار ها دولوکستین

مصرف در بارداری گروه C
مصرف در شیردهی بعلت ورود دارو در شیر ممنوع است.
مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکننده منوآمینواکسیدان (MAOI) و یا با فاصله کمتر از 2 هفته با این داروها ممنوع است.
مصرف دولوکستین در بیماران کنترل نشده گلوکوم با زاویه بسته ممنوع است.(narrow-anggle glucoma)
َِّFDA مصرف این دارو را در اطفال مجاز نمی داند.
FDA مصرف این دارو را در بیماران دوقطبی مجاز نمی داند.

دارو های هم گروه دولوکستین

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Drug enters breast milk; use not recommended unless benefits greatly outweigh risks
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
18430
08361
07845
06448
05970

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول سیمبالتا 30 میلی گرم
کپسول سیمبالتا 60 میلی گرم
کپسول دولکسی کپ 20 میلی گرم
کپسول دولکسی کپ 30 میلی گرم
کپسول سیموکستین 20 میلی گرم
کپسول دولوکستین امین 20 میلی گرم
کپسول دپرسول 20 میلی گرم
کپسول دولوکستین لقمان 20 میلی گرم
کپسول سیمبالتین 20 میلی گرم
کپسول دولوکستین لقمان 30 میلی گرم
کپسول لوکستا 30 میلی گرم
کپسول دولوکستین راموفارمین 30 میلی گرم
کپسول دولوکستین داروپخش 30 میلی گرم
کپسول دولوکستین-سبحان 30 میلی گرم
کپسول دپرسول 30 میلی گرم
کپسول دولوکستین خوارزمی 30 میلی گرم
کپسول دولوکستین امین 30 میلی گرم
کپسول سیموکستین 30 میلی گرم
کپسول سیمبالتین 30 میلی گرم
کپسول سیموکستین 60 میلی گرم
کپسول دولوکستین امین 60 میلی گرم
کپسول دولوکستین خوارزمی 60 میلی گرم
کپسول دولکسی کپ 60 میلی گرم
کپسول دپرسول 60 میلی گرم
کپسول دولوکستین-سبحان 60 میلی گرم
کپسول دولوکستین راموفارمین 60 میلی گرم
کپسول لوکستا 60 میلی گرم
کپسول دولوکستین لقمان 60 میلی گرم
کپسول سیمبالتین 60 میلی گرم
کپسول لوکستا 20 میلی گرم
کپسول دلوکستین-حکیم 20 میلی گرم
کپسول دولوکستین-حکیم 30 میلی گرم
کپسول دولوکستین البرزدارو 30 میلی گرم
کپسول دولوکستین البرزدارو 60 میلی گرم
کپسول لوکسوور 20 میلی گرم
کپسول لوکسوور 30 میلی گرم
کپسول لوکسوور 60 میلی گرم
کپسول دولوکستین جالینوس 20 میلی گرم
کپسول دولوکستین جالینوس 30 میلی گرم
کپسول دولوکستین جالینوس 60 میلی گرم
کپسول رزتین 20 میلی گرم
کپسول دلوکساوی 20 میلی گرم
کپسول دلوکساوی 30 میلی گرم
کپسول دلوکساوی 60 میلی گرم
کپسول دلوکستین سامی ساز 60 میلی گرم
کپسول دلوکستین سامی ساز 30 میلی گرم
کپسول دلوکستین سامی ساز 20 میلی گرم
کپسول رزتین 60 میلی گرم
کپسول رزتین 30 میلی گرم
Duloxetine available in Iran

Duloxetine available in Iran

Brand names
Cymbalta 30 mg Capsule
Cymbalta 60 mg Capsule
DULOXICAP 20MG CAP
DULOXICAP 30MG CAP
SYMOXETIN 20MG CAP
DULOXETINE AMIN 20MG CAP
DEPRESOL 20MG CAP
DULOXETINE LOGHMAN 20MG CAP
CYMBALTIN 20MG CAP
DULOXETINE LOGHMAN 30MG CAP
LOXETA 30MG CAP
DULOXETINE RAMOPHARMIN 30MG CAP
DULOXETINE DAROUPAKHSH 30MG CAP
DULOXETINE-SOBHAN 30MG CAP
DEPRESOL 30MG CAP
DULOXETINE KHARAZMI 30MG CAP
DULOXETINE AMIN 30MG CAP
SYMOXETIN 30MG CAP
CYMBALTIN 30MG CAP
SYMOXETIN 60MG CAP
DULOXETINE AMIN 60MG CAP
DULOXETINE KHARAZMI 60MG CAP
DULOXICAP 60MG CAP
DEPRESOL 60MG CAP
DULOXETINE-SOBHAN 60MG CAP
DULOXETINE RAMOPHARMIN 60MG CAP
LOXETA 60MG CAP
DULOXETINE LOGHMAN 60MG CAP
CYMBALTIN 60MG CAP
LOXETA 20MG CAP
DULOXETINE-HAKIM® 20MG CAP
DULOXETINE-HAKIM® 30MG CAP
DULOXETINE ALBORZDARU 30 MG CAP
DULOXETINE ALBORZDARU 60 MG CAP
LOXEVER 20MG CAP
LOXEVER 30MG CAP
LOXEVER 60MG CAP
DULOXETINE-JALINOUS 20MG CAP
DULOXETINE-JALINOUS 30MG CAP
DULOXETINE-JALINOUS 60MG CAP
ROSETIN 20 MG CAP
DULOXAVI 20 MG CAP
DULOXAVI 30 MG CAP
DULOXAVI 60 MG CAP
DULOXETINE SAMISAZ 60 MG CAP
DULOXETINE SAMISAZ 30 MG CAP
DULOXETINE SAMISAZ 20 MG CAP
ROSETIN 60 MG CAP
ROSETIN 30 MG CAP
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب