دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Sumatriptan
گروه دارویی: Antimigraine Drugs
داروهای ضد میگرن
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
GSK داروسازی پور سینا داروسازی رازک داروسازی شهر دارو
دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران شیمی داروسازی راموفارمین داروسازی مداوا
داروسازی اسوه داروسازی حکیم داروسازی زهراوی داروسازی کاسپین تامین
داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی خوارزمی داروسازی شفا داروسازی کیش مدیفارم
   
   موارد مصرف

اين دارو براي درمان سردرد‌هاي ميگرني در بيماراني به كار مي‌رود كه ضد درد‌ها و داروهاي ضد التهاب هاي غير استروئيدي قادر به تخفيف كافي درد در آنها نيستند . همچنين از آن براي درمان سرددر‌هاي خوشه‌‌اي مصرف مي‌شود.

 
   مکانیسم اثر

اثر تخفيف سردرد ميگرني ممكن است به علت كاهش فعاليت اعصاب سروتونرژيك باشد. اين دارو آگونيست‌ اختصاصي گيرنده 5-HT1D مي‌باشد و احتمالا به علت انقباض عروق مغزي ناشي از تحريم اين گيرنده موجب كاهش سردرد حاد مي شود. همچنین اين دارو قادر به كاهش آزادسازي نوروپيتيدها و سايرميانجي‌هاي التهابي مي‌باشد و به همين علت خروج پروتئين‌هاي پلاسما از عروق را كاهش مي‌دهد.

 
  فارماکوکينتيک

جذب اين دارو سريع ولي فراهمي زيستي آن 17% (احتمالا به علت جذب ناقص و اثر اولين عبور) مي‌باشد. متابوليسم وسيع كبدي(80%) و نيمه عمري معادل 5/2 ساعت دارد. دفع آن از طريق ادرار (57%) و مدفوع (38%) صورت مي‌گيرد.

 
   موارد منع مصرف

از اين دارو نبايد براي پيشگيري طولاني مدت ميگرن و يا براي ميگرن شريان قاعده‌اي يا ميگرن همي‌پلژيك استفاده نمود. همچنين براي بيماران مبتلا به فشار خون بالا‌(كنترل نشده‌)، بيماريهاي عروق كرونر و هر بيماري ديگري كه انقباض عروق كرونر خطرناك است، اين دارو را نبايد مصرف كرد.

 
   هشدارها

در صورت وجود آريتيمي قلبي، تاكي‌كاردي ، سابقه سكته‌مغزي، استعداد ابتلا به بيماري عروق كرونر، نارسايي كبدي يا كليوي، فشار خون بالا (كنترل شده)و حساسيت به سوماتريپتان، اين دارو را بايد با احتياط كامل به كار برد.

 
   عوارض جانبي

در قفسه سينه، اختلال در بلع، تهوع و استفراغ، تغيير در حس چشايي، واكنشهاي آلرژيك و آنافيلاكتيك، تشنج، اضطراب و تغييرات بينايي از عوارض جانبي مهم اين دارو هستند.

 
   تداخل دارویی

همزمان و تا 14 روز بعد از قطع مصرف مهار كننده منو‌آمين اكسيداز نبايد از سوماتریپتان استفاده نمود. مصرف همزمان اين دارو با ليتيم ،‌ضد افسردگي‌هاي سه حلقه‌اي و مهاركننده‌هاي اختصاصي برداشت سروتونين موجب ضعف ، تشديد رفلكس‌ها، عدم هماهنگي مي‌گردد. مصرف دي‌هيدروارگوتامين ، ارگوتامين ومتي‌سراژيد همراه با اين دارو باعث تشديد اثر انقباض عروق مي‌شود.

 
   نکات قابل توصيه

1. قرص بايد به طور كامل بلعيده و از شكستن ، خرد كردن و جويدن آن خودداري شود.
2. در صورت دراز كشيدن بيمار در یک اتاق تاريم و ساكت، تأثير دارو بيشتر خواهد شد.
3. اگر با يك بار مصرف بهبودي حاصل نشد، از مصرف مقادير اضافي خودداري و بايد از داروهاي جايگزين استفاده شود. در صورت عود سردرد بعد از بهبودي اوليه مي‌توان مقادير اضافي تجويز نمود.
4. بين دفعات مصرف سرماتريپتان بايد 7-5 روز فاصله داشته باشد.

 
   مقدار مصرف

بزرگسالان: 100-25 ميلي‌گرم مصرف شود. در صورت نياز مي توان مقدار مصرف را با فاصله 2 ساعت و هر بار 100 ميلي گرم افزاسش داد. حداكثر مقدرا مصرف مجاز mg/day300 است.

 
   اشکال دارویی

Film Coated Tablet:50 mg
Film Coated Tablet: 100 mg

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
قرص ایمیگران 100 میلی گرم
GSK [ بریتانیا ]
 جهان بهبود
قرص ایمیگران 50 میلی گرم
GSK [ بریتانیا ]
 جهان بهبود
قرص روکش دار سوماتریپتان دی پی 100 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص میگرستاپ 50 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
 
آمپول میگرستاپ 6 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
 
قرص بایوتریپتان 50 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص بایوتریپتان 100 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص سوماتریپتان پورسینا 50 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص روکشدار سوماتریپتان پورسینا 100 میلی
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص سومی ترکس 100 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
قرص سومی ترکس 50 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
قرص میگراکیم 100 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص میگراکیم 50 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص سوماتریپتان خوارزمی 50 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
قرص روکشدار سوماتریپتان رازک 50 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص روکشدار سوماتریپتان رازک 100 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص آنتی میگرامین 50 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
قرص میگراتکس 100 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
قرص میگراتکس 50 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
قرص روکشدار شفا-سوماتریپتان 50 میلی گرم
داروسازی شفا [ ایران ]
 
میگرنته 100 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص مداگرن 50 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
 
آمپول سوماتریپتان کاسپین 6 میلی گرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
قرص روکشدار سوماتریپتان مدیفارم 100 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
قرص روکشدار سوماتریپتان مدیفارم 50 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
IMIGRAN Tablet 100 mg
GSK [ UK ]
 جهان بهبود
IMIGRAN Tablet 50 mg
GSK [ UK ]
 جهان بهبود
SUMATRIPTAN DP 100MG FC TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
MIGRSTOP 50MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
 
MIGRSTOP 6MG/0.5ML AMP
داروسازی اسوه [ IRAN ]
 
BIOTRIPTAN 50MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
BIOTRIPTAN 100MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
SUMATRIPTAN PURSINA 50MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
SUMATRIPTAN POURSINA 100MG FC TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
SUMITREX 100MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
SUMITREX 50MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
MIGRAKIM 100MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
MIGRAKIM 50MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
SUMATRIPTAN KHARAZMI 50MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
SUMATRIPTAN RAZAK 50MG FC TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
SUMATRIPTAN RAZAK 100MG FC TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
ANTIMIGRAMIN 50MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
MIGRATEX 100MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
 
MIGRATEX 50MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
 
SHAFA-SUMATRIPTAN 50MG FC TAB
داروسازی شفا [ IRAN ]
 
MIGRENETTE 100MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
MODAGREN 50MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
 
SUMATRIPTAN CASPIAN 6MG/0.5ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
 
SUMATRIPTAN MEDIPHARM 100MG FC TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
 
SUMATRIPTAN MEDIPHARM 50MG FC TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]