قرص رانیتیدین ایران دارو 150 میلی گرم

RANITIDINE IRAN DARU 150MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب