ژل دهانی بنزوتکس 7.5%

BENZOTEX GEL BUCCAL 7.5 %

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
بیحس کننده های موضعی

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب