پماد موضعی کلوبتازول ایران دارو 0.05%

CLOBETASOL IRAN DARU 0.05% TOPICAL OINTMENT

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

چنانچه در خصوص "پماد موضعی کلوبتازول ایران دارو 0.05%" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب