پماد تریامسینولون ان ان ایران دارو

TRIAMCINOLONE N N IRANDAROU OINT

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

چنانچه در خصوص "پماد تریامسینولون ان ان ایران دارو" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب