قرص سایمتیدین ایران دارو 200 میلی گرم

CIMETIDINE IRAN DARU 200MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب