قرص لووستریزین ایران دارو 5 میلی گرم

LEVOCETIRIZINE IRANDAROU 5MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب