ساشه سوربیتول ایران دارو 5 گرم

SORBITOL IRANDAROU 5G SACHET

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

چنانچه در خصوص "ساشه سوربیتول ایران دارو 5 گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب