قرص هیدروکلروتیازید ایران دارو 25 میلی گرم

HYDROCHLOROTHIAZIDE IRAN DARU 25 MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب