کرم ترتینوئین ایران دارو 0.05% 15 گرم

TRETINOIN IRANDAROU 0.05% 15G CREAM

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب