قرص تریفن 2 میلی گرم

TRIPHEN 2MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای ضد پارکینسون

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب