کرم تریامسینولون ایران دارو 0.1% 15 گرم

TRIAMCINOLONE IRAN DAROU 0.1% 15G CREAM

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب