پماد تریامسینولون ایران دارو 0.1% 15گرم

TRIAMCINOLONE IRANDAROU 0.1% 15G OINT

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

چنانچه در خصوص "پماد تریامسینولون ایران دارو 0.1% 15گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب