قرص اکسی بوتینین ایران دارو 5 میلی گرم

OXYBUTYNIN IRAN DARU 5 MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

چنانچه در خصوص "قرص اکسی بوتینین ایران دارو 5 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب