قرص ممانتین ایران دارو 10 میلی گرم

MEMANTINE IRANDAROU 10MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب