کپسول پنتوپرازول ایران دارو 15 میلی گرم

PANTOPRAZOLE IRAN DAROU 15MG CAP

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب