قرص سیتاگلیپتین ایران دارو 25 میلی گرم

SITAGLIPTIN IRAN DAROU 25MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب