کپسول امپرازول ایران دارو 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE IRANDAROU 20MG CAP

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب