دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Enoxaparin Sodium
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
مصرف در بارداری:
 
   موارد کاربرد و نحوه تجويز

انوکسوپارین سدیم یک هپارین با وزن مولکولی پایین با خواص آنتی کوآگولانت هااست که در درمان و پروفیلاکسی ترومبوآمبولی وریدی بکارمیرود. همچنین جهت جلوگیری از ایجاد لخته در حین گردش خون اکستراکورپوریال کاربرد دارد. این دارو در آنژین ناپایدار نیز مصرف دارد.

 
  فارماکوکينتيک

انوکسوپارین بعد از تزریق زیر پوستی به سهولت و با یک زیست دستیابی حدود 92% جذب می شود. اوج غلظت پلاسمایی آن طی یک تا 5 ساعت حاصل می شود. نیمه عمر حذف آن حدود 4 تا 5 ساعت است اما متعاقب یک دوز 40 میلی گرمی فعالیت آنتی فاکتور Xa تا 24 ساعت ناپایدار می ماند. این دارو در کبد متابولیزه می شود و از طریق ادرار دفع می گردد که دفع آن هم به صورت داروی تغییر نکرده و هم به صورت متابولیت های دفعی است.

 
   موارد منع مصرف
 
   عوارض جانبي و راههاي پيشگيري

همانند آنچه راجع به هپارین های با وزن پایین گفته شد. می توان از خونریزی شدید حاصل از انوکسوپارین با تزریق داخل وریدی و آهسته پروتامین سولفات کاست، گفته می شود که یک میلی گرم پروتامین سولفات می تواند اثر یک میلی گرم (100 واحد) انوکسوپارین سدیم را مهار کند.

 
   موارد احتياط / هشدارها
 
   تداخل دارویی

همانند آنچه راجع به هپارین های با وزن مولکولی پایین گفته شد.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیترAVENTIS PHARMA
سرنگ آماده تزریق کلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیترAVENTIS PHARMA
سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیترAVENTIS PHARMA
سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.8 میلی لیترAVENTIS PHARMA
سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیترCLAUSEN
سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر0.6 میلی لیترCLAUSEN
سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر 0.8 میلی لیترCLAUSEN
سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیترCLAUSEN
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیترLUPIN
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیترLUPIN
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیترLUPIN
آمپول انوکسوپارین سدیم دی.پی 100میلی گرم/میلی لیتر 10000واحددارو پخش - کارخانه
آمپول انوکسوپارین سدیم دی.پی 100میلی گرم/میلی لیتر 6000 واحددارو پخش - کارخانه
آمپول انوکسوپارین اسو 100میلی گرم/میلی لیتر 4000واحدداروسازی اسوه
آمپول انوکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیترداروسازی البرز دارو
سرنگ آماده تزریق انوکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحدداروسازی البرز دارو
سرنگ آماده تزریق پی دی زان 100میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحدداروسازی پویش دارو
سرنگ آماده تزریق پی دی کسان 100 میلی گرم/میلی گرم 6000 واحدداروسازی پویش دارو
سرنگ آماده تزریق رولکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 6000 واحدداروسازی روناک دارو
سرنگ آماده تزریق رولکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحدداروسازی روناک دارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.2 ml SyringeAVENTIS PHARMA
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.4 ml SyringeAVENTIS PHARMA
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.6 ml SyringeAVENTIS PHARMA
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.8 ml SyringeAVENTIS PHARMA
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.2 ml SyringeCLAUSEN
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.6 ml SyringeCLAUSEN
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.8 ml SyringeCLAUSEN
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.4 ml SyringeCLAUSEN
LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.2 ml SyringeLUPIN
LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.4 ml SyringeLUPIN
LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.6 ml SyringeLUPIN
ENOXAPARIN SODIUM D.P 100MG/ML (10000U) 1ML AMPدارو پخش - کارخانه
ENOXAPARIN SODIUM D.P 100MG/ML (6000U) 0.6ML AMPدارو پخش - کارخانه
ENOXAPARIN SODIUM OSV100MG/ML(4,000 U)0.4ML INJداروسازی اسوه
ENOXAN 100MG/ML 0.6ML INJداروسازی البرز دارو
ENOXAN 100MG/ML 4000 U 0.4ML SYRINGEداروسازی البرز دارو
PD xane® 100MG/ML 4000U-0.4ML PREFILLED SYRINGEداروسازی پویش دارو
PD xane 100MG/ML 6000 U- 0.6ML PREFILLED SYRINGEداروسازی پویش دارو
ROLEXAN 100MG/ML6000U-0.6ML SYRINGEداروسازی روناک دارو
ROLEXAN100MG/ML 4000U-0.4ML SYRINGEداروسازی روناک دارو