دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Quetiapine Fumarate
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics
خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

ضد سایکوز (مشتق دی بنزوتیازپین).
a) درمان علائم و نشانه های اختلالات سایکوتیک
b) مونوتراپی و یا درمان کمکی با لیتیم یا دی والپروکس برای درمان کوتاه مدت حملات مانیک حاد در اختلال دوقطبی

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص کوئنتیاکس 200 میلی گرمKRKA
قرص کوئنتیاکس 100 میلی گرمKRKA
قرص کونتیاکس 25 میلی گرمKRKA
قرص بایوکوئتین 25 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایوکوئتین 200 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایوکوئتین 150 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایوکوئتین 100 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص تراکوپین 100 میلی گرمداروسازی تدبیر کالای جم
قرص ترانکوپین 25 میلی گرمداروسازی تدبیر کالای جم
قرص ترانکوپین 200 میلی گرمداروسازی تدبیر کالای جم
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
QUENTIAX Tablet 200 mgKRKA
QUENTIAX Tablet 100 mgKRKA
QUENTIAX Tablet 25 mgKRKA
BIOQUETIN 25MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
BIOQUETIN 200MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
BIOQUETIN 150MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
BIOQUETIN 100MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
TRANQOPINE 100MG TABداروسازی تدبیر کالای جم
TRANQOPINE 25MG TABداروسازی تدبیر کالای جم
TRANQOPINE 200MG TABداروسازی تدبیر کالای جم