! هشدار !
تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

کوتیاپین

موارد مصرف کوتیاپین

ضد سایکوز (مشتق دی بنزوتیازپین).

الف- درمان علائم و نشانه های اختلالات سایکوتیک

ب- مونوتراپی و یا درمان کمکی با لیتیم یا دی والپروکس برای درمان کوتاه مدت حملات مانیک حاد در اختلال دوقطبی

مکانیسم اثر کوتیاپین

مکانیسم دقیق شناخته شده نیست. به نظر می رسد دارو سبب آنتاگونیزه کردن رسپتورهای D2 و5-HT2 می شود. همچنین ممکن است بخشی از اثرات دارو ناشی از آنتاگونیزه کردن رسپتورهای 5-HT1A, D1, H1, Alpha1, Alpha2 باشد.

فارماکوکینتیک کوتیاپین

دارو پس از تجویز خوراکی سریعا جذب می شود. دارو توسط سیستم P-450 کبدی (بویژه CYP3A4) متابولیزه می شود. نیمه عمر دفعی دارو حدود 6 ساعت می باشد.

عوارض جانبی کوتیاپین

سرگیجه، تب، سردرد، تشنج، هایپوتنشن اورتوستاتیک، ادم محیطی، تاکیکاردی، گوش درد، فارنژیت، رینیت، بی اشتهایی، یبوست، خشکی دهان، لکوپنی، افزایش وزن، افزایش سرفه، راش، تعریق.

تداخلات دارویی کوتیاپین

الف- مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی هایپرتانسیو ممکن است سبب تشدید اثرات هایپوتانسیو شود.

ب- باربیتورات ها، گلوکوکورتیکوئیدها و ریفامپین ممکن است سبب افزایش متابولیسم کوتیاپین شوند.

ج- کاربامازپین، گلوکوکورتیکوئیدها، فنوباربیتال، فنی توئین، ریفامپین، تیوریدازین ممکن است سبب افزایش کلیرنس کوتیاپین شوند.

د- کتوکونازول و اریترومایسین ممکن است سبب افزایش سطح خونی کوتیاپین شوند.

ه- آگونیست های دوپامین و لئودوپا ممکن است اثرات کوتیاپین را آنتاگونیزه کنند.

دارو های هم گروه کوتیاپین

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Neonates exposed to antipsychotic drugs during 3rd trimester of pregnancy are at risk for extrapyramidal symptoms (EPS) or withdrawal symptoms after delivery; these complications vary in severity, with some being self-limited and others requiring ICU support and prolonged hospitalization Lactation: Drug excreted in breast milk; breastfeeding not recommended
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
05927
15618
19983
05928
06743
05929
19984
13949

Quetiapine available in Iran

Quetiapine available in Iran

Brand names
BIOQUETIN 25MG TAB
TRANQOPINE 25MG TAB
BIOQUETIN 200MG TAB
BIOQUETIN 150MG TAB
BIOQUETIN 100MG TAB
TRANQOPINE 100MG TAB
QUENTIAX Tablet 200 mg
QUENTIAX Tablet 100 mg
TRANQOPINE 200MG TAB
QUENTIAX Tablet 25 mg
QUEMIND 25MG TAB
QUEPIN 25MG TAB
SEROTIAPIN 25MG TAB
QUETIA-ZIST 25MG TAB
QUETIAPINE AMIN 25MG TAB
SYQUEL 25MG TAB
QUEMIND 200MG TAB
QUEMIND 150MG TAB
QUETIAPINE MINA 100MG TAB
QUEMIND 100MG TAB
SYQUEL 100MG TAB
QUETIA-ZIST 100MG TAB
SEROTIAPIN 100MG TAB
QUEPIN 100MG TAB
QUEPIN 200MG TAB
QUETIAPINE AMIN 100MG TAB
Tranqopine ER 50 mg Tab
Tranqopine ER 200 Tab
اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص بایوکوئتین 25 میلی گرم
قرص ترانکوپین 25 میلی گرم
قرص بایوکوئتین 200 میلی گرم
قرص بایوکوئتین 150 میلی گرم
قرص بایوکوئتین 100 میلی گرم
قرص ترانکوپین 100 میلی گرم
قرص کوئنتیاکس 200 میلی گرم
قرص کوئنتیاکس 100 میلی گرم
قرص ترانکوپین 200 میلی گرم
قرص کونتیاکس 25 میلی گرم
قرص کوئه میند 25 میلی گرم
قرص کوئپین 25 میلی گرم
قرص سروتیاپین 25 میلی گرم
قرص کوتیا-زیست 25 میلی گرم
قرص کوتیاپین امین 25 میلی گرم
قرص سیکوئل 25 میلی گرم
قرص کوئه میند 200 میلی گرم
قرص کویمیند 150 میلی گرم
قرص کوتیاپین مینا 100 میلی گرم
قرص کویمیند 100 میلی گرم
قرص سیکوئل 100 میلی گرم
قرص کوتیا-زیست 100 میلی گرم
قرص سروتیاپین 100 میلی گرم
قرص کوئپین 100 میلی گرم
قرص کوئپین 200 میلی گرم
قرص کوئه تیاپین امین 100 میلی گرم
قرص ترانکوپین ای آر 50 میلی گرم
قرص ترانکوپین ای آر 200 میلی گرم
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب