قرص لویستام 250 میلی گرم

LEVICETAM 250MG TAB

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

داروهای ضد صرع

موارد مصرف قرص لویستام 250 میلی گرم

ضد تشنج (مشتق پیرولیدین).
الف- درمان کمکی در ببماران با تشنج پارشیال (با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه)
ب- داروی خط دوم در درمان تشنج های تونیک-کلونیک ژنرالیزه، میوکلونوس (شامل juvenile myoclonic epilepsy) و تشنج های تونیک یا آتونیک
ج- درمان Lennox-Gastaut syndrome

چنانچه در خصوص "قرص لویستام 250 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص تیاماکس 300 میلی گرم قرص تیاماکس 100 میلی گرم قرص ونلافاکسین تهران شیمی 75 میلی گرم قرص ونلافاکسین تهران شیمی 37.5 میلی گرم کرم واژینال تری کلین 78 گرم قرص تریمونتیل 25 میلی گرم - تری مونتیل قرص تریمونتیل 100 میلی گرم - تری مونتیل قرص ترازولکس 50 میلی گرم آمپول تکسیدول 50 میلی گرم قرص تکسیدول 50 میلی گرم قرص تکسیدول 100 میلی گرم کرم بینافین 1% قرص سیمواسترول 20 میلی گرم قرص سیمواسترول 10 میلی گرم قرص رابیمیزول 20 میلی گرم شربت کموپروزین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر آمپول کموپروزین 50 میلی گرم/2 میلی لیتر آمپول روماکام 20 میلی گرم بر میلی لیتر ژل روماکام 0.5% قرص پنتومید 40 میلی گرم قرص پنتومید 20 میلی گرم قرص اگزازپام تهران شیمی 10 میلی گرم آمپول دمیترون 4 میلی گرم/2 میلی لیتر قرص دمیترون 4 میلی گرم کپسول پومیزول 20 میلی گرم سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 125 میلی گرم کپسول اموکسی سیلین-تی سی 250 میلی گرم سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 250 میلی گرم کپسول آموکسی سیلین-تی سی 500 میلی گرم قرص روکشدار آ اس آ تهران شیمی 80 میلی گرم قرص آتوسترول 40 میلی گرم قرص آتوسترول 20 میلی گرم قرص آتوسترول 10 میلی گرم قرص آزیروسین 500 میلی گرم قرص ازیروسین 250 میلی گرم کپسول ازیروسین 250 میلی گرم سوسپانسیون آزیروسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر سوسپانسیون آزیروسین 100 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص آکارمکس تهران شیمی 100 میلی گرم-اکارماکس قرص آکارمکس تهران شیمی 50 میلی گرم-اکارماکس قرص میپروکس 500 میلی گرم قرص میپروکس 250 میلی گرم آمپول میداماکس 15 میلی گرم/3 میلی لیتر آمپول میداماکس 5میلی گرم/1 میلی لیتر ژل واژینال متروماکس 0.75% قرص متروماکس 250 میلی گرم سوسپانسیون متروماکس 125میلی گرم/5 میلی لیتر آمپول دمتیک 10 میلی گرم/میلی لیتر قرص متفورتکس 500 میلی گرم قرص نیموسکار 2 میلی گرم قرص لواسترول 20 میلی گرم قرص لوراتدین تی سی 10 میلی گرم کرم کالامکس 8% کپسول سفالکسین تهران شیمی 500 میلی گرم سوسپانسیون سفالکسین تهران شیمی 250 میلی گرم/5 میلی لیتر سوسپانسیون سفالکسین تهران شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر کپسول سفالکسین تهران شیمی 250 میلی گرم قرص سفکسیم تهران شیمی 400 میلی گرم قرص سفیکسیم تهران شیمی 200 میلی گرم سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر کرم زایلا-پی 30 گرم کپسول فلاکوکسیب 100 میلی گرم قرص نورمازین 100 میلی گرم قرص نورمازین 25 میلی گرم آمپول نورومازین 50 میلی گرم/2میلی لیتر قرص کلاریسین 500 میلی گرم قرص کلاریسین 250 میلی گرم سوسپانسیون کلاریسین 125میلی گرم/5میلی لیتر آمپول کلیندامایسین تی سی 300 میلی گرم/2میلی لیتر کرم کلوکورت 0.05% 15گرم پماد کلوکورت 0.05% 15 گرم قرص واژینال کلوتریمازول تی سی 100 میلی گرم کرم واژینال کلومازول 1% 50 گرم کرم موضعی کلومازول 1% 15 گرم قرص کلوزاپکس 25 میلی گرم قرص کلوزاپکس 100 میلی گرم سوسپانسیون کلاویماکس 156 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص کلاویماکس 625 میلی گرم قرص کلاویماکس 375 میلی گرم سوسپانسیون کلاویماکس 312 قرص اونانزیم قرص ایبوپین 400 میلی گرم قرص ایبوپین 200 میلی گرم سوسپانسیون ایبوپین 100میلی گرم/5میلی لیتر قرص هیوتکس 10 میلی گرم آمپول هیوتکس 20 میلی گرم/1میلی لیتر قرص هیدروکسی زین-تی سی 10 میلی گرم شربت هیستازد 10میلی گرم/5 میلی لیتر قرص هیدروکسی زین-تی سی 25 میلی گرم شربت جی-مکس 100میلی گرم/5میلی لیتر آمپول گرانیسترون تی سی 1میلی گرم/1میلی لیتر قرص گلیبوتکس 5 میلی گرم شربت دیفاند 60 میلی لیتر قرص لوموکسیلات 2.5 میلی گرم پماد کموفلوسین 0.025% 15گرم کرم کموفلوسین 0.025% 15گرم قرص هیسومین 60 میلی گرم قرص اریتروماکس 400 میلی گرم قرص کلسیماکس 500 میلی گرم کپسول ترینوپین - تری نوپین قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/20 میلی گرم قرص پارانوپین 310 میلی گرم قرص آنژیوواسک 10میلی گرم قرص آنژیوواسک 5میلی گرم قرص سروزول 10 میلی گرم قرص سروزول 15میلی گرم قرص سروزول 5 میلی گرم قرص بینافین 250 میلی گرم قرص سومی ترکس 50 میلی گرم قرص سیکوئل 25 میلی گرم قرص سیکوئل 100 میلی گرم قرص گلیکومین 500/2.5 میلی گرم قرص گلیکومین 500/5 میلی گرم قرص متفورتکس 1000 میلی گرم قرص روماتوبیک 7.5 میلی گرم قرص روماتوبیک 15 میلی گرم شربت زادیکس 1میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر قرص ریزاتان 5 میلی گرم قرص ریزاتان 10 میلی گرم سوسپانسیون اریتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر قرص اریتروماکس 200 میلی گرم سوسپانسیون کلاویماکس 400/57 میلی گرم سوسپانسیون کلاویماکس 200/28.5 میلی گرم کپسول داتیسین 300 میلی گرم ویال آسیکلوویر تهران شیمی 250 میلی گرم قرص آنژیوواسک 2.5 میلی گرم قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/10 میلی گرم کپسول آمپی سیلین تی سی 500 میلی گرم قرص کلرفنیرامین-تی سی 4 میلی گرم قرص آ اس آ ام سی-تی سی 500 میلی گرم ویال آزیروسین 500 میلی گرم ژل بنزوئیل پروکساید تی سی 5% 30گرم ژل بنزوئیل پروکساید تی سی 10% 30گرم آمپول بتامتازون تی سی 4میلی گرم/میلی لیتر آمپول بتامتازون ال آ تی.سی 1 میلی لیتر قرص بتامتازون-تی سی 0.5 میلی گرم قرص زولپیدم تهران شیمی 5 میلی گرم قرص زولپیدم تهران شیمی 10 میلی گرم ویال وینازول 200 میلی گرم کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تهران شیمی 75 میلی گرم کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تهران شیمی 150 میلی گرم کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تهران شیمی 37.5 میلی گرم قرص دیواپوکس 500 میلی گرم قرص دیواپوکس 250 میلی گرم کپسول ترامادول-تی سی 50 میلی گرم قرص تینیمکس 500 میلی گرم قرص آکورا 25 میلی گرم ویال تیکوپلانین تهران شیمی 400 میلی گرم ویال تیکوپلانین تهران شیمی 200 میلی گرم پماد موضعی تاکریل 0.1% پماد موضعی تاکریل 0.03% قرص سومی ترکس 100 میلی گرم قرص ژانووکس 50 میلی گرم قرص ژانووکس 25 میلی گرم قرص روزوتکس 40 میلی گرم-رزوتکس قرص روزوتکس 20 میلی گرم-رزوتکس قرص روزوتکس 10 میلی گرم-رزوتکس پماد موضعی کلسیدرم 50میکروگرم/گرم 30 گرم قرص کلسیم دوبسیلات تی سی 250 میلی گرم قرص سفوروکسیم تهران شیمی 250 میلی گرم قرص سفوروکسیم تهران شیمی 500 میلی گرم قرص پاراکلست 30 میلی گرم قرص روپینیرول تی سی 5 میلی گرم قرص روپینیرول تی سی 1 میلی گرم قرص روپینیرول تی سی 0.5 میلی گرم قرص روکیپن 0.25 میلی گرم قرص ریلومکس 50 میلی گرم قرص رالوکا 60 میلی گرم کپسول داتیسین 150 میلی گرم سوسپانسیون موکساتریم 200/40میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر کرم موضعی د-پانتکس 5% 30گرم آمپول دگزاتیسین 8میلی گرم/2 میلی لیتر کرم موضعی دکسودرم 5% 30گرم آمپول انوکسارین 4000 واحد آمپول انوکسارین 6000 واحد آمپول انوکسارین 8000 واحد قرص اسونکس 40میلی گرم قرص هیسومین 120 میلی گرم قرص هیسومین 180 میلی گرم قرص فیناستراید تهران شیمی 1 میلی گرم قرص فیناستراید تهران شیمی 5 میلی گرم ویال فلوکونازول تهران شیمی 400میلی گرم/200 میلی لیتر ویال اگزوفلوکان 200 میلی گرم/100 میلی لیتر قرص گابافورت 600 میلی گرم قرص گابافورت 800 میلی گرم ویال رمسینا 100 میلی گرم شامپو کتوکونازول-تی سی 2% شربت لوراتادین تی سی 1میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر قرص پیومین 500/15 میلی گرم قرص فنازوپیریدین تی سی 100 میلی گرم ویال متی مدرول 1000 میلی گرم ویال متی مدرول 500 میلی گرم قرص واژینال مترونیدازول-تی سی 500 میلی گرم قرص نیتروفورانتوئین تی سی 100 میلی گرم کپسول ارلیستات تهران شیمی 120 میلی گرم کپسول ارلیستات تهران شیمی 60 میلی گرم قرص پنی سیلین تی سی 500 میلی گرم کرم موضعی پیمودرم 1% قرص پیوگلیتازون تهران شیمی 15 میلی گرم قرص پیوگلیتازون تهران شیمی 30 میلی گرم قرص پیوگلیتازون تهران شیمی 45 میلی گرم قرص پراکسول 0.088 میلی گرم قرص پراکسول 0.18 میلی گرم قرص پراکسول 0.35 میلی گرم قرص پراکسول 0.7 میلی گرم کپسول نوریکا 150 میلی گرم کپسول نوریکا 75 میلی گرم کپسول کموفناک 100 میلی گرم سوسپانسیون کلاریسین 250 میلی گرم/5 میلی لیتر محلول تزریقی تاوالوسین 5% 100 میلی لیتر محلول تزریقی پاراستامین 10میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر محلول تزریقی پاراستامین 10میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر قرص گلی زیتکس 80 میلی گرم کپسول اپرمیترون 80+125 میلی گرم محلول خوراکی دمیترون 4 میلی گرم/5 میلی لیتر امولیسون تزریقی تی سی فول 10میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر امولیسون تزریقی تی سی فول 10میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر امولیسون تزریقی تی سی فول 20میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر قرص پاراکلست 60 میلی گرم پماد موضعی بتاکلسی درم -بتاکلسیدرم قرص روکشدار ساپ دی کال 500میلی گرم+200واحد قرص روکشدار فلاکسور 37.5 میلی گرم قرص روکشدار فلاکسور 75 میلی گرم محلول قابل تزریق لینووکس 2میلی گرم/میلی لیتر 300 میلی لیتر قرص نورپیرا 10 میلی گرم قرص وسیفن 10 میلی گرم قرص وسیفن 5 میلی گرم قرص تاوالوسین 500 میلی گرم قرص تاوالوسین 750 میلی گرم قرص جاردیپا 10 میلی گرم قرص ژانومیکس 50/1000 میلی گرم قرص ژانومیکس 50/500 میلی گرم قرص جاردیپا 25 میلی گرم قرص لوکسیم 20 میلی گرم قرص اسپیداکتون 100 میلی گرم قرص اسپیداکتون 25 میلی گرم قرص بیزوفار 5 میلی گرم قرص بیزوفار 10 میلی گرم قرص بیزوفار 2.5 میلی گرم قرص زاریوان 2.5 میلی گرم قرص زاریوان 10 میلی گرم قرص زاریوان 15 میلی گرم قرص جاردی پلاس 5/1000 میلی گرم قرص جاردی پلاس 5/500 میلی گرم قرص جاردی پلاس 12.5/500 میلی گرم قرص جاردی پلاس 12.5/1000 میلی گرم قرص گلی زیتکس 30 میلی گرم قرص گلی زیتکس 60 میلی گرم قرص ژانووکس 100 میلی گرم قرص دیاجنیکس 5 میلی گرم - دیاژنیکس قرص لی نیپا 25/5 میلی گرم قرص لی نیپا 10/5 میلی گرم قرص آهسته رهش بوپیبان 150 میلی گرم قرص لگزیرام 20 میلی گرم قرص لگزیرام 10 میلی گرم قرص لگزیرام 5 میلی گرم قرص متروماکس 500 میلی گرم قرص لودیمین 10 میلی گرم قرص لینفورتکس 2.5/500 میلی گرم قرص لینفورتکس 2.5/1000 میلی گرم پودر برای تهیه سوسپانسیون داتیسین 75 میلی گرم/5 میلی لیتر 80 میلی لیتر قرص لوکسیم 40 میلی گرم پودر قابل تزریق پنتومید 40 میلی گرم قرص لینووکس 600 میلی گرم کرم واژینال تریپل سولفا تهران شیمی 78 گرم کرم فلوئوسینولون تهران شیمی 0.025% 15 گرم پماد فلوئوسینولون تهران شیمی 0.025% 15 گرم شربت تی سیپان تهران شیمی قرص دیکلوفناک تهران شیمی 50 میلی گرم قرص ناپروکسن تهران شیمی 250 میلی گرم قرص ناپروکسن تهران شیمی 500 میلی گرم کرم لیدوکائین تهران شیمی 4% 30 گرم آمپول تزریق وریدی دوومیت 3 میلی گرم/3 میلی لیتر قرص تادوبن 100/25 میلی گرم قرص تادوبن 200/50 میلی گرم کپسول اورسوکپ قرص دیافوزین 5 میلی گرم قرص دیافوزین 10 میلی گرم کپسول نوریکا 50 میلی گرم قرص وینازول 50 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info