دکتر آیسا حقیقت

دکتر آیسا حقیقت

داروساز

داروساز

معرفی دکتر آیسا حقیقت

پرسش و پاسخ با دکتر آیسا حقیقت

سوال جدید

آدرس و تلفن دکتر آیسا حقیقت


صفحه 0 از 0

سوال پزشکی / دارویی خود را از "دکتر آیسا حقیقت" بپرسید

Click to Change image
گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن مرهم سفید بتاهیل محلول ضدعفونی دکتر کر داروسازی آفا شیمی ونوستات استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب