دکتر سیده سارا بایش

دکتر سیده سارا بایش

پزشک عمومی

پزشک
پزشک عمومي
شماره نظام : 157948

معرفی دکتر سیده سارا بایش

پرسش و پاسخ با دکتر سیده سارا بایش

سوال جدید

آدرس و تلفن دکتر سیده سارا بایش


صفحه 0 از 0

سوال پزشکی / دارویی خود را از "دکتر سیده سارا بایش" بپرسید

Click to Change image
گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن ونوستات آپیرابان فرگلایسین اعزام دانشجو به روسیه اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب