دکتر رضا گودرزی

دکتر رضا گودرزی

دانشجو داروسازی

دانشجوی داروسازی

معرفی دکتر رضا گودرزی

پرسش و پاسخ با دکتر رضا گودرزی

سوال جدید

آدرس و تلفن دکتر رضا گودرزی


صفحه 0 از 0

سوال پزشکی / دارویی خود را از "دکتر رضا گودرزی" بپرسید

Click to Change image
گلوتریو ونوستات روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب