دکتر افسانه ثابتی

دکتر افسانه ثابتی

مسئول فنی شرکت داروسازی راموفارمین

داروساز
شماره نظام : 6628

معرفی دکتر افسانه ثابتی

پرسش و پاسخ با دکتر افسانه ثابتی

سوال جدید

آدرس و تلفن دکتر افسانه ثابتی


صفحه 0 از 0

سوال پزشکی / دارویی خود را از "دکتر افسانه ثابتی" بپرسید

Click to Change image

آگهی های عمومی

گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info