دکتر معروف رسولی

دکتر معروف رسولی

داروساز

داروساز

معرفی دکتر معروف رسولی

پرسش و پاسخ با دکتر معروف رسولی

سوال جدید

آدرس و تلفن دکتر معروف رسولی


صفحه 0 از 0

سوال پزشکی / دارویی خود را از "دکتر معروف رسولی" بپرسید

Click to Change image
گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن لووتیروکسین آپیرابان فرگلایسین اکولایف رازک اعزام دانشجو به روسیه اعزام دانشجو به روسیه اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب