دکتر فائزه رضایی

دکتر فائزه رضایی

دانشجوی داروسازی

دانشجوی داروسازی

معرفی دکتر فائزه رضایی

پرسش و پاسخ با دکتر فائزه رضایی

سوال جدید

آدرس و تلفن دکتر فائزه رضایی


صفحه 0 از 0

سوال پزشکی / دارویی خود را از "دکتر فائزه رضایی" بپرسید

Click to Change image
گلوتریو ونوستات روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب