داروخانه روزانه دکتر بنی اسدی

استان تهران - شهرستان تهران - تهرانپارس - بلوار شاهد - پایین تر از چهار راه سیدالشهدا - پلاک 21.

نام برند نام ژنریک تعداد روز موجود خرید اینترنتی
ویال زولنا 4میلی گرم/5میلی لیتر Zoledronic Acid ندارد
قرص وارفارین کرسنت 5 میلی گرم Warfarin ندارد
کپسول زیلپا Vitex negondo ندارد
قرص نوازین 150 میلی گرم Vitamin B1 ندارد
پودر قابل تزریق وین کریستین-ریشتر 1میلی گرم Vincristine ندارد
کپسول اورسودکس 300 میلی گرم Ursodeoxycholic Acid ندارد
پودر استنشاقی آنورو الیپتا 62.5/25 میکروگرم بر دوز Umeclidinium + Vilanterol ندارد
ویال میکرورلین 3.75 میلی گرم Triptorelin ندارد
سرنگ آماده تزریق واریوپپتیل 3.75 میلی گرم Triptorelin ندارد
پودر قابل تزریق آریوتراست 440 میلی گرم Trastuzumab ندارد
پودر قابل تزریق آریوتراست 150 میلی گرم Trastuzumab ندارد
دستگاه استنشاقی اسپیروا رسپیمت 2.5 میگروگرم/پاف Tiotropium ندارد
قرص تینیدازول پارس دارو 500 میلی گرم Tinidazole ندارد
قرص تیکاگرلول سامی ساز 60 میلی گرم Ticagrelor ندارد
کپسول تیوتیکسین رازک 5 میلی گرم Thiotixene ندارد
ویال سینوپار 750 میکروگرم / 3 میلی لیتر Teriparatide ندارد
قرص ترازوسین رازک 5 میلی گرم Terazosin ندارد
کپسول آمیتزو 250 میلی گرم Temozolomide ندارد
ویال اسپکتینومایسین فیزوفارما 2 گرم Spectinomycin ندارد
قرص سوتاکیم 80 میلی گرم Sotalol ندارد
قرص ویزیکر 10 میلی گرم-وزیکر Solifenacin ندارد
قرص ویزیکر 5 میلی گرم-وزیکر Solifenacin ندارد
اسپری دهانی موکوزامین ۳۰ میلی لیتر Sodium Hyaluronate ندارد
سرم بطری تزریقی سدیم کلراید ثامن 0.9% 1 لیتری Sodium Chloride INF ندارد
قرص زیپتین 100 میلی گرم Sitagliptin ندارد
قرص زیپتین 50 میلی گرم Sitagliptin ندارد
قرص رتالایو 800 میلی گرم-رناهلث Sevelamer ندارد
کپسول استنشاقی ساتیکا 50/100 میکروگرم/دوز Salmeterol + Fluticasone ندارد
کپسول استنشاقی ساتیکا 50/250 میکروگرم/دوز Salmeterol + Fluticasone ندارد
کپسول استنشاقی ساتیکا 50/500 میکروگرم/دوز Salmeterol + Fluticasone ندارد
قرص آرترستان 49/51 میلی گرم Sacubitril + Valsartan ندارد
قرص آرترستان 24/26 میلی گرم Sacubitril + Valsartan ندارد
قرص ریزاملت 10 میلی گرم او.دی Rizatriptan ندارد
قرص زیگات 200 میلی گرم Rifaximin ندارد
قرص زیگات 550 میلی گرم Rifaximin ندارد
ویال سینال اف 75 واحد Recombinant Follitropin Alfa ندارد
قرص رالوکسن 60 میلی گرم Raloxifene ندارد
قرص رابزول 20 میلی گرم Rabeprazole ندارد
قرص پیرفنیدون آرنگ 200 میلی گرم Pirfenidone ندارد
آمپول اسوه-ویتامین کا1 1 میلی گرم Phytonadione ندارد
سوسپانسیون فنی توئین-الحاوی 30 میلی گرم بر 5 میلی لیتر Phenytoin ندارد
کپسول فنی توئین-الحاوی 100 میلی گرم Phenytoin ندارد
قرص فنازوپیریدین تی سی 100 میلی گرم Phenazopyridine ندارد
پودر قابل تزریق الوپم 500 میلی گرم - آلوپم Pemetrexed Disodium ندارد
سرنگ از پیش پرشده پگاژن 6 میلی گرم Pegylated GCSF ندارد
ویال آلوپکس 150میلی گرم/25میلی لیتر - الوپکس Paclitaxel ندارد
ویال لیپکسول 30 میلی گرم/5 میلی لیتر Paclitaxel ندارد
قرص اکسی کدون فاران شیمی 5 میلی گرم-فاروکسی Oxycodone ندارد
قرص اکس کاربازپین مدیفارم 300 میلی گرم Oxcarbazepine ندارد
قرص اکس کاربازپین مدیفارم 150 میلی گرم Oxcarbazepine ندارد
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین 50 میلی گرم Oxaliplatin ندارد
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین 100 میلی گرم Oxaliplatin ندارد
کپسول فلاویر 75 میلی گرم Oseltamivir ندارد
اسپری نیترولینگوال 0.4میلی گرم/دوز Nitroglycerin ندارد
قرص نیکوراندیل ریووفارم 10 میلی گرم Nicorandil ندارد
کرم منوبنزن-بهوزان 20% Monobenzone ندارد
شیر خشک تروویتال ای آر Milk Powder ندارد
شیر خشک آپتامیل پی دی اف Milk Powder ندارد
شیر خشک آپتامیل پپتی جونیور Milk Powder ندارد
شیر خشک آپتامیل پپتی 2 Milk Powder ندارد
شیر خشک پپتامن جونیور Milk Powder ندارد
شیر خشک آپتامیل پپتی 1 Milk Powder ندارد
کرم واژینال میکونازول-بهوزان 2% (مایکونازول) Miconazole ندارد
قرص استیمدیت 10 میلی گرم Methylphenidate ندارد
آمپول متیل ارگونووین مینو 0.2 میلی گرم/میلی لیتر Methylergonovine Maleate ندارد
قرص ملادینین 10 میلی گرم Methoxsalen ندارد
قرص ایموترکس 2.5 میلی گرم Methotrexate ندارد
کپسول کلپرمین - کولپرمین Mentha Piperita ندارد
قطره آمی ویتال ملاتونین 1 میلی گرم/میلی لیتر Melatonin ندارد
قرص کلومب 135 میلی گرم Mebeverine ندارد
قرص لیتیم کربنات-الحاوی 300 میلی گرم-لیتومید Lithium Carbonate ندارد
قرص لوامیزول پورسینا 50 میلی گرم Levamisole ندارد
کپسول لنالیدوماید اکت 10 میلی گرم Lenalidomide ندارد
کپسول لنالیدوماید اکت 25 میلی گرم Lenalidomide ندارد
قرص لاموتریژین روزدارو 25 میلی گرم Lamotrigine ندارد
کپسول اوراتان 20 میلی گرم Isotretinoin ندارد
کپسول نورم اسکین 20 میلی گرم Isotretinoin ندارد
ویال ویزیپک 320 میلی گرم ید/میلی لیتر 50میلی لیتر Iodixanol ندارد
ویال ویزودیکس 320 میلی گرم ید/میلی لیتر 50 میلی لیتر Iodixanol ندارد
سرنگ از پیش پرشده رسیژن 1200000 واحد معادل 44 میکروگرم Interferon Beta-1A ندارد
قلم تزریقی گلاریتوس 100 واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر - انسولین گلارژین Insulin ندارد
قلم توجئو سولستار 300واحد/میلی لیتر Insulin ندارد
قلم از پیش پر شده اپیدرا سولوستار 100 واحد در میلی لیتر 3 میلی لیتری-آپیدرا Insulin ندارد
پودر قابل تزریق رمیکید 100 میلی گرم Infliximab ندارد
قرص ناتاماید 1.5 میلی گرم Indapamide ندارد
کپسول سیتودروکس 500 میلی گرم - سایتودرکس Hydroxyurea ندارد
قرص آپو هیدرالازین 10 میلی گرم Hydralazine ندارد
سرنگ آماده تزریق ساینوژل 32 میلی گرم/2 میلی لیتر Hyaluronic Acid-parenteral ندارد
واکسن پاپیلوگارد 0.5 میلی لیتر Human Papilloma Virus Vaccines ندارد
پودر قابل تزریق گنارکس 5000 واحد Human Chorionic Gonadotrophin ندارد
آمپول ایسکادور ام پک 7 عددی Herbal Combination For Cancer ندارد
آمپول ایسکادور کیو یو پک 7 عددی Herbal Combination For Cancer ندارد
آمپول ایسکادور پی پک 7 عددی Herbal Combination For Cancer ندارد
ایمپلنت رسیگلو 10.8 میلی گرم Goserelin ندارد
قرص گلیکوور 60 میلی گرم Gliclazide ندارد
کپسول نورونتین 300 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول استنشاقی فورموترول جنریس 12 میکروگرم Formoterol ندارد
قرص فلوتاناکس 250 میلی گرم Flutamide ندارد
شربت فلوکستین شهردارو 20میلی گرم/5میلی لیتر Fluoxetine ندارد
کرم موضعی ژانولوما 0.01-4-0.05% 15 گرم Fluocinolone + Hydroquinone + Tretinoin ندارد
قرص فلریتم 100 میلی گرم Flecainide ندارد
قرص دافلون 500 میلی گرم Flavonoid Compounds ندارد
قرص آرومستان 25 میلی گرم Exemestane ندارد
قرص فینوتا 10 میلی گرم Everolimus ندارد
قرص فینوتا 5 میلی گرم Everolimus ندارد
کپسول اتوپساید کادیلا 50 میلی گرم Etoposide ندارد
سرنگ آماده تزریق آلتبرل 50 میلی گرم Etanercept ندارد
آمپول آلتبرل 25میلی گرم Etanercept ندارد
سوسپانسیون اریترومایسین سی دی 200میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر Erythromycin ندارد
قرص ارگوتامین سی داروپخش 100/1 میلی گرم Ergotamine-C ندارد
سرنگ انوکساپارین-اکسیر 6000 واحد-انوکسیر Enoxaparin Sodium ندارد
قرص جاردی پلاس 12.5/500 میلی گرم Empagliflozin + Metformin ندارد
قرص گلوتریو 5/2.5/1000 میلی گرم Empagliflozin + Linagliptin + Metformin ندارد
قرص امپاجنت 25/5 میلی گرم Empagliflozin + Linagliptin ندارد
قرص پگلینو 10 میلی گرم Empagliflozin ندارد
کپسول آولوسین 0.5/0.4 میلی گرم Dutasteride + Tamsulosin ندارد
سافت ژل دوتاستراید زهراوی 0.5 میلی گرم Dutasteride ندارد
پودر قابل تزریق دوکسوروبیسین اکت 50 میلی گرم Doxorubicin ندارد
ویال دسه تاکسل آکویدا 20 میلی گرم/1 میلی لیتر Docetaxel ندارد
آمپول داستاکسیل اکتاویس 80 میلی گرم/2 میلی لیتر Docetaxel ندارد
ژل موضعی دیلتیژل 2% 30 گرم Diltiazem ندارد
سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 قاضی 0.5 لیتر Dextrose + NACL INF ندارد
قرص گلوکسیگا 10 میلی گرم Dapagliflozin ندارد
قرص گلوکسیگا 5 میلی گرم Dapagliflozin ندارد
قرص سووداک 60/400 میلی گرم Daclatasvir + Sofosbuvir ندارد
پودر قابل تزریق داکاربازین مداک 100 میلی گرم Dacarbazine ندارد
کپسول پاراداکسا 110 میلی گرم Dabigatran ندارد
قرص روکشدار سیبل Cyproterone Compound ندارد
کپسول اتنساف - درمان بیش فعالی Combination For ADHD ندارد
ویال سیس پلاتین میلان 50میلی گرم/50میلی لیتر Cisplatin ندارد
ویال اربیتوکس 5 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر Cetuximab ندارد
قرص زتابین 500 میلی گرم Capecitabine ندارد
آمپول کلسیم گلوکونات مینو 10% 10 میلی لیتر Calcium ندارد
اسپری استنشاقی لیراکورت 320/9 بر دوز 60 دوز Budesonide + Formoterol ندارد
اسپری استنشاقی پالمیکورت توربوهالر 400میکروگرم/دوز 100دوز Budesonide ندارد
پودر قابل تزریق آلوکید 3.5 میلی گرم Bortezomib ندارد
پودر قابل تزریق بورتزومیب آکویدا 3.5 میلی گرم Bortezomib ندارد
قرص بیکالوتامید سبحان 50 میلی گرم Bicalutamide ندارد
قرص وانا-بتانکول 10 میلی گرم-سیمپاکول Bethanechol ندارد
ویال بنداموستین هگزال 100 میلی گرم Bendamustine ندارد
قرص الاکوئیت 5 میلی گرم Apixaban ندارد
قرص الاکوئیت 2.5 میلی گرم Apixaban ندارد
قرص آپیراکس 5 میلی گرم Apixaban ندارد
قرص آگولیپ 25 میلی گرم-آگوملاتین Agomelatine ندارد
آمپول سینورا 40میلی گرم/0.8 میلی لیتر Adalimumab ندارد

دریافت دارو فقط با نسخه کامل و بصورت حضوری در محل داروخانه امکان پذیر است

مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده داروخانه می باشد

آگهی های عمومی

گلوتریو ونوستات روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info