دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Citalopram
گروه دارویی: Antidepressants
داروهای ضد افسردگی
مصرف در بارداری:
 
   موارد کاربرد و نحوه تجويز

سیتالوپرام بصورت هیدروکلرید یا هیدروبرومید از طریق دهان تجویز می شود که معمولاً به صورت تک دوز روزانه است. در درمان افسردگی، دوز اولیه معادل 20 میلی گرم روزانه خوراکی است. بعد از حداقل یک هفته، میزان دوز ممکن است به 40 میلی گرم روزانه افزایش یابد، دوز 60 میلی گرم ممکن است در برخی بیماران لازم باشد. سیتالوپرام هیدروکلرایدبا همین دوز از طریق انفوزیون داخل وریدی، در مواردیکه تجویز خوراکی مقدور نیست، داده می شود. در درمان اختلال پانیک با یا بدون آگوروفوبیا (گذرهراسی)، دوز اولیه 10 میلی گرم خوراکی روزانه بوده که پس از یک هفته به 20 میلی گرم روزانه می رسد. میزان دوز در صورت نیاز ممکن است به حداکثر 60 میلی گرم در روز افزایش یابد.

 
  فارماکوکينتيک

سیتالوپرام براحتی از طریق دستگاه گوارشی جذب شده و حداکثر غلظت پلاسمایی آن پس از 4-2 ساعت از مصرف خوراکی دارو حاصل می شود. بطور وسیعی در بدن پخش می شود و میزان باند پروتئینی آن پایین است. از طریق دمتیلاسیون، دآمیناسیون و اکسیداسیون به متابولیتهای فعال و غیر فعال متابولیزه می شود. استیل سیتالوپرام یکی از متابولیتهای فعالی است که از دمتیلاسیون سیتالوپرام حاصل می شود از طریق ایزوآنزیم های سیتوکروم,CYP2C19, P-450, CYP3A4 حاصل می شود. نیمه عمر دفعی آن حدود 33 ساعت است. عمدتاً (85%) از طریق کبد و مابقی از طریق کلیه دفع می شود. حدود 12% دوز روزانه در ادرار به صورت داروی تغییر نیافته دفع می شود. با غلظت بسیار پایین در شیر مادر وجود دارد.

 
   موارد منع مصرف
 
   عوارض جانبي و راههاي پيشگيري

همانند سایر SSRIS هاست اگر چه افزایش اشتها و وزن نیز با سیتالوپرام گزارش شده است.

 
   موارد احتياط / هشدارها

احتیاطات: در بیماران مسن دوز دارو بایستی در پایین ترین دامنه درمانی که حداکثر 40 میلی گرم در روز است نگاه داشته شود. این دارو بایستی به تدریج قطع شود تا خطر علائم ترک کاهش یابد.
در بیماران دچار اختلالات کبدی بایستی دوز دارو در پایین ترین حد دامنه درمانی قرار گیرد. مثلاً در افسردگی دوز معمول بایستی در حد 20 میلی گرم روزانه نگاه داشته شود.
اگرچه اطلاعات کافی در مورد میزان مجاز دوز تجویزی در بیماران دچار اختلال شدید کلیوی وجود ندارد ولی در بیماران با اختلال کلیوی خفیف تا متوسط نیازی به تنظیم دوز نیست.

 
   تداخل دارویی

همانند فلوکستین .

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص سیتالوپرام هگزال 40 میلی گرمHEXAL
قرص سیتالوپرام هگزال 20 میلی گرمHEXAL
قرص سیتالوپرام دی پی 20 میلی گرمدارو پخش - کارخانه
قرص خط دار سیتالوپرام دی پی 40 میلی گرمدارو پخش - کارخانه
قرص سیتالوپرام-آریا 40 میلی گرمداروسازی آریا
قرص سیتالوپرام-آریا 20 میلی گرمداروسازی آریا
قرص اسالوپرام 20 میلی گرمداروسازی اسوه
قرص اوسالوپرام 40 میلی گرمداروسازی اسوه
قرص سیتالوپرام امین 40 میلی گرمداروسازی امین
قرص سیتالوپرام امین 20 میلی گرمداروسازی امین
قرص اکسی پرام 40 میلی گرمداروسازی اکسیر
قرص اکسیپرام 20 میلی گرمداروسازی اکسیر
قرص سیتالوپرام ایران دارو 20 میلی گرمداروسازی ایران دارو
قرص سیتالوپرام ایران دارو 40 میلی گرمداروسازی ایران دارو
قرص بایوکسال 40 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایوکسال 20 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص سیتالوپرام پورسینا 40 میلی گرمداروسازی پور سینا
قرص سیتالوپرام پورسینا 20 میلی گرمداروسازی پور سینا
قرص سیتالوتد 20 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص سیتالوتد 40 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص تیدیپرام 20 میلی گرمداروسازی تولید دارو
قرص سیتالوپرام-خوارزمی 20 میلی گرمداروسازی خوارزمی
قرص سیتالورامین 20 میلی گرمداروسازی راموفارمین
قرص سیتالورامین 40 میلی گرمداروسازی راموفارمین
قرص سیتالوپرام سبحان دارو 40 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص سیتالوپرام سبحان دارو 20 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص خط دار سیتاکس 40 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص خط دار سیتالکس 20 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص سیتالوپرام فارما 40 میلی گرمداروسازی فارماشیمی
قرص سیتالوپرام فارما 20 میلی گرمداروسازی فارماشیمی
قرص سیتالوپرام مهبان 20 میلی گرمداروسازی مهبان دارو
قرص سیتالوپرام مهبان 40 میلی گرمداروسازی مهبان دارو
قرص ام دی-سیتالوپرام 20 میلی گرمداروسازی مهر دارو
قرص سیتالوپرام کیمیدارو 20 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
قطره خوراکی سیتالوپرام کیمیدارو 40 میلی گرم/میلی لیترداروسازی کیمیدارو
قرص سیتالوپرام-سی دی 40 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
CITALOPRAM HEXAL Tablet 40 mgHEXAL
CITALOPRAM HEXAL Tablet 20 mgHEXAL
CITALOPRAM DP 20MG FC TABدارو پخش - کارخانه
CITALOPRAM DP 40MG FC TABدارو پخش - کارخانه
CITALOPRAM-ARYA 40MG TABداروسازی آریا
CITALOPRAM-ARYA 20MG TABداروسازی آریا
OSALOPRAM 20MG TABداروسازی اسوه
OSALOPRAM 40MG TABداروسازی اسوه
CITALOPRAM AMIN 40MG TABداروسازی امین
CITALOPRAM AMIN 20MG TABداروسازی امین
EXIPRAM 40MG TABداروسازی اکسیر
EXIPRAM 20MG TABداروسازی اکسیر
CITALOPRAM IRANDAROU 20MG TABداروسازی ایران دارو
CITALOPRAM IRANDAROU 40MG TABداروسازی ایران دارو
BIOXAL 40MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
BIOXAL 20MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
CITALOPRAM PURSINA 40MG TABداروسازی پور سینا
CITALOPRAM PURSINA 20MG TABداروسازی پور سینا
CITALOTED 20MG TABداروسازی تهران دارو
CITALOTED 40MG TABداروسازی تهران دارو
TIDIPRAM 20 MG TABداروسازی تولید دارو
CITALOPRAM-KHARAZMI 20MG TABداروسازی خوارزمی
CITALORAMIN 20 MG TABداروسازی راموفارمین
CITALORAMIN 40 MG TABداروسازی راموفارمین
CITALOPRAM SOBHANDAROU 40MG FC TABداروسازی سبحان دارو
CITALOPRAM SOBHAN DAROU 20MG TABداروسازی سبحان دارو
CITALEX 40MG FC TABداروسازی عبیدی
CITALEX 20MG FC TABداروسازی عبیدی
CITALOPRAM PHARMA 40MG TABداروسازی فارماشیمی
CITALOPRAM PHARMA 20MG TABداروسازی فارماشیمی
CITALOPRAM MAHBAN 20MG TABداروسازی مهبان دارو
CITALOPRAM MAHBAN 40MG TABداروسازی مهبان دارو
MD-CITALOPRAM 20MG TABداروسازی مهر دارو
CITALOPRAM CHEMIE DAROU 20MG TABداروسازی کیمیدارو
CITALOPRAM CHIMIDAROU 40MG/ML ORAL DROPداروسازی کیمیدارو
CITALOPRAM-CD 40MG TABداروسازی کیمیدارو