دکتر ابوالفضل درانی نژاد

دکتر ابوالفضل درانی نژاد

متخصص داخلی

پزشک
متخصص داخلي
شماره نظام : 78110

معرفی دکتر ابوالفضل درانی نژاد

ریاست بیمارستان حضرت علی اصغر مرکز کرونا شیراز

پرسش و پاسخ با دکتر ابوالفضل درانی نژاد

سوال جدید

آدرس و تلفن دکتر ابوالفضل درانی نژاد


صفحه 0 از 0

سوال پزشکی / دارویی خود را از "دکتر ابوالفضل درانی نژاد" بپرسید

Click to Change image
گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن مرهم سفید بتاهیل محلول ضدعفونی دکتر کر داروسازی آفا شیمی ونوستات استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب