دکتر زهرا اخلاصی

دکتر زهرا اخلاصی

داروساز

داروساز
شماره نظام : 24823

معرفی دکتر زهرا اخلاصی

پرسش و پاسخ با دکتر زهرا اخلاصی

سوال جدید

آدرس و تلفن دکتر زهرا اخلاصی


صفحه 0 از 0

سوال پزشکی / دارویی خود را از "دکتر زهرا اخلاصی" بپرسید

Click to Change image
گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن ونوستات محلول ضدعفونی دکتر کر داروسازی آفا شیمی استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب