دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی خوارزمی زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص ویتامین ب1-خوارزمی 300 میلی گرم
VITAMIN B1-KHARAZMI 300MG TAB
1228049231 Vitamin B1
2
قرص ویتامین ب1-خوارزمی 100 میلی گرم
VITAMIN B1-KHARAZMI 100MG TAB
1228049248 Vitamin B1
3
پماد تریامسینولون ان ان-خوارزمی
TRIAMCINOLONE N N-KHARAZMI OINT
1228082511 Triamcinolone NN
4
قرص رالژین 50 میلی گرم
TRALGIN 50MG TAB
1228049095 Tramadol
5
کپسول ترالژین 50 میلی گرم
TRALGIN 50MG CAP
1228041716 Tramadol
6
قرص تیوریدازین کا اچ آ 100 میلی گرم
THIORIDAZINE KHA 100MG TAB
1228121944 Thioridazine
7
قرص سیلرکت 100 میلی گرم
SILERECT 100MG TAB
1228048920 Sildenafil
8
قرص رانیتیدین خوارزمی 300 میلی گرم
RANITIDINE KHARAZMI 300MG TAB
1228131516 Ranitidine
9
قرص رانیفلکس 150 میلی گرم
RANIFLAX 150MG TAB
1228082429 Ranitidine
10
قرص فنوباربیتال-خوارزمی 60 میلی گرم
PHENOBARBITAL-KHARAZMI 60MG TAB
1228049934 Phenobarbital
11
قرص فنوباربیتال-خوارزمی 100 میلی گرم
PHENOBARBITAL-KHARAZMI 100MG TAB
1228049927 Phenobarbital
12
قرص پرفنازین خوارزمی 8 میلی گرم
PERPHENAZINE KHARAZMI 8MG TAB
1228121951 Perphenazine
13
شربت پدیاتریک گریپ خوارزمی 60 میلی لیتر
PEDIATRIC GRIPPE KHARAZMI 60ML SYRUP
1228044335 Pediatric Gripe
14
کپسول امپرازول خوارزمی 20 میلی گرم
OMEPRAZOLE KHARAZMI 20MG CAP
1228104350 Omeprazole
15
قرص افلوکساسین خوارزمی 200 میلی گرم
OFLOXACIN KHARAZMI 200MG FC TAB
1228095924 Ofloxacin
16
قطره استامینوفن خوارزمی
ACETAMINOPHEN KHARAZMI DROP
1228047602 Acetaminophen
17
قرص آتورواستاتین-خوارزمی 20 میلی گرم
ATORVASTATIN-KHARAZMI 20MG TAB
1228048913 Atorvastatin
18
قرص آزیترومایسین خوارزمی 250 میلی گرم
AZITHROMYCIN KHARAZMI 250MG TAB
1228094958 Azithromycin
19
قرص مترونیدازول خوارزمی 250 میلی گرم
METRONIDAZOLE KHARAZMI 250MG TAB
1228073113 Metronidazole
20
قطره خوراکی متوکلوپرامید-خوارزمی 4میلی گرم/میلی لیتر
METOCLOPRAMIDE-KHARAZMI 4MG/ML 15ML ORAL DROP
1228110047 Metoclopramide
21
پماد بتامتازون-خوارزمی 0.1% 15گرم
BETAMETHASONE-KHARAZMI 0.1% 15G OINT
1228049224 Betamethasone-Topical
22
الگزیر برم هگزین خوارزمی 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر
BROMHEXINE KHARAZMI 4MG/5ML 60ML ELIXIR
1228101328 Bromhexine
23
اسپری لیدوکایین-خوارزمی 10% 100 میلی لیتر
LIDOCAINE-KHARAZMI 10% 100ML SPRAY
1228054457 Lidocaine-Local
24
اسپری لیدوکائین خوارزمی 10% 50 میلی لیتر
LIDOCAINE KHARAZMI 10% 50ML SPRAY
1228133084 Lidocaine-Local
25
شربت ستریزین خوارزمی 60 میلی لیتر
CETIRIZINE KHARAZMI 60ML SYRUP
1228087974 Cetirizine
26
قرص ستریزین خوارزمی 10 میلی گرم
CETIRIZINE KHARAZMI 10MG TAB
1228086113 Cetirizine
27
قرص سیپروفلوکساسین-خوارزمی 500 میلی گرم
CIPROFLOXACIN-KHARAZMI 500MG TAB
1228085451 Ciprofloxacin
28
قرص سیتالوپرام-خوارزمی 20 میلی گرم
CITALOPRAM-KHARAZMI 20MG TAB
1228110023 Citalopram
29
قرص کلاریترومایسین خوارزمی 500 میلی گرم
CLARITHROMYCIN KHARAZMI 500MG TAB
1228105456 Clarithromycin
30
قرص کلوبانیل 10 میلی گرم
CLOBANYL 10MG TAB
1228050251 Clobazam
31
پماد کلوبتازول خوارزمی 0.05% 15 گرم
CLOBETASOL KHARAZMI 0.05% 15G OINT
1228110030 Clobetasol
32
قرص کلونازپام-خوارزمی 1 میلی گرم
CLONAZEPAM-KHARAZMI 1MG TAB
1228049941 Clonazepam
33
شربت دکسترومتورفان خوارزمی 60 میلی لیتر
DEXTROMETHORPHAN KHARAZMI 60ML SYRUP
1228087158 Dextromethorphan
34
شربت دکسترومتورفان پی-خوارزمی 60 میلی لیتر
DEXTROMETHORPHAN P-KHARAZMI 60ML SYRUP
1228113093 Dextromethorphan-P
35
شربت دیازپام-خوارزمی 2میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
DIAZEPAM-KHARAZMI 2MG/5ML 120ML SYRUP
1228061776 Diazepam
36
شربت هیدروکسی زین-خوارزمی
HYDROXYZINE-KHARAZMI SYRUP
1228044342 Hydroxyzine
37
پماد هیدروکورتیزون خوارزمی 1% 15 گرم
HYDROCORTISONE KHARAZMI 1% 15G OINT
1228073458 Hydrocortisone-topical
38
قطره خوراکی دیکولیک 40میلی گرم/میلی لیتر
DICOLIC® 40MG/ML ORAL DROP
1228130786 Dimeticone
39
شربت دیفرامیکس
DIFRAMIX 60MLSYRUP
1228048043 Diphenhydramine Compound
40
شربت دیفرام 60 میلی لیتر
DIFRAM 60ML SYRUP
1228082412 Diphenhydramine
41
قرص دیفنوکسیلات خوارزمی 2.5 میلی گرم
DIPHENOXYLATE KHARAZMI 2.5MG TAB
1228049255 Diphenoxylate
42
قطره خوراکی فروس سولفات خوارزمی
FERROUS SULFATE KHARAZMI 15ML ORAL DROP
1228057632 Ferrous
43
شربت اکسپکتورانت کدئین-خوارزمی 60 میلی لیتر
EXPECTORANT CODEINE-KHARAZMI 60ML SYRUP
1228074448 Expectorant Codeine
44
شربت اکسپکتورانت-خوارزمی 60 میلی لیتر
EXPECTORANT-KHARAZMI 60ML SYRUP
1228058370 Expectorant
45
قرص اریترومایسین-خوارزمی 400 میلی گرم
ERYTHROMYCIN-KHARAZMI 400MG TAB
1228051494 Erythromycin
46
شربت استامینوفن خوارزمی 120میلی گرم/5میلی لیتر
ACETAMINOPHEN KHARAZMI 120MG/5ML 60ML SYRUP
1228200687 Acetaminophen
47
قرص استامینوفن خوارزمی 325میلی گرم
ACETAMINOPHEN KHARZMI 325MG TAB
1228200670 Acetaminophen
48
قرص استامینوفن کدئین خوارزمی 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE KHARAZMI (300+10)MG TAB
1228085901 Acetaminophen+Codeine
49
قرص ادالت کلد خوارزمی
ADULT COLD KHARAZMI TAB
1228165993 Adult cold
50
قرص آ اس آ خوارزمی 325 میلی گرم
ASA KHARAZMI 325MG TAB
1228204258 Aspirin
51
قرص جم فلو 320 میلی گرم
Gemflo 320 MG Tab
665102324 Gemifloxacin
52
کپسول دولوکستین خوارزمی 30 میلی گرم
DULOXETINE KHARAZMI 30MG CAP
1228215582 Duloxetine
53
کپسول دولوکستین خوارزمی 60 میلی گرم
DULOXETINE KHARAZMI 60MG CAP
1228215575 Duloxetine
54
شربت تئوزین 120 میلی لیتر
THEOZIN® 120ML SYRUP
1228151743 Theophylline G
55
کپسول تامسولوزین خوارزمی 0.4 میلی گرم
TAMSULOSIN KHARAZMI 0.4MG CAP
1228152443 Tamsulosin
56
شربت کتوتیفن فومارات خوارزمی 1 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر
KETOTIFEN FUMARATE KHARAZMI 1MG/5ML 60ML SYRUP
1228215872 Ketotifen
57
شربت دی سیکلومین خوارزمی 10 میلی گرم/ 5میلی لیتر
DICYCLOMINE KHARZMI 10MG/5ML SYRUP
1228200700 Dicyclomine
58
شربت سالبوتامول خوارزمی 2 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر
SALBUTAMOL KHARAZMI 2MG/5ML 120ML SYRUP
1228215865 Salbutamol
بازگشت به لیست شرکت ها