دکتر سعید عبادی

دکتر سعید عبادی

پزشک عمومی

پزشک
پزشک عمومي
شماره نظام : 73130

معرفی دکتر سعید عبادی

پرسش و پاسخ با دکتر سعید عبادی

سوال جدید

آدرس و تلفن دکتر سعید عبادی


صفحه 0 از 0

سوال پزشکی / دارویی خود را از "دکتر سعید عبادی" بپرسید

Click to Change image
گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن ونوستات محلول ضدعفونی دکتر کر داروسازی آفا شیمی استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب