دکتر امید رشیدی

دکتر امید رشیدی

پزشک عمومی

پزشک
پزشک عمومي
شماره نظام : 169506

معرفی دکتر امید رشیدی

پرسش و پاسخ با دکتر امید رشیدی

سوال جدید

آدرس و تلفن دکتر امید رشیدی


صفحه 0 از 0

سوال پزشکی / دارویی خود را از "دکتر امید رشیدی" بپرسید

Click to Change image
گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن مرهم سفید بتاهیل محلول ضدعفونی دکتر کر داروسازی آفا شیمی ونوستات استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب