دکتر عاطفه عشقی نژاد

دکتر عاطفه عشقی نژاد

دانشجو داروسازی

دانشجوی داروسازی
شماره نظام : -

معرفی دکتر عاطفه عشقی نژاد

پرسش و پاسخ با دکتر عاطفه عشقی نژاد

سوال جدید

آدرس و تلفن دکتر عاطفه عشقی نژاد


صفحه 0 از 0

سوال پزشکی / دارویی خود را از "دکتر عاطفه عشقی نژاد" بپرسید

Click to Change image
گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن ونوستات محلول ضدعفونی دکتر کر داروسازی آفا شیمی استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب