دکتر امیر اسکندری

دکتر امیر اسکندری

داروساز

داروساز
مؤسس / مسئول فنی داروخانه

معرفی دکتر امیر اسکندری

پرسش و پاسخ با دکتر امیر اسکندری

سوال جدید

آدرس و تلفن دکتر امیر اسکندری


صفحه 0 از 0

سوال پزشکی / دارویی خود را از "دکتر امیر اسکندری" بپرسید

Click to Change image
گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن محصولات بارج اسانس مرهم سفید بتاهیل ونوستات اینستاگرام دارویاب اکولایف رازک شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب