داروخانه روزانه دکتر چنگیزی

استان تهران - شهرستان تهران - تهرانپارس - بلوار وفادار شرقی- خیابان شهید امیر جلیل سید علی (استخر شمالی) - نبش خیابان 238 شرقی .

نام برند نام ژنریک تعداد روز موجود خرید اینترنتی
قرص ریفانا 5 میلی گرم Warfarin ندارد
کپسول استنشاقی استاپیوا 18 میکروگرم Tiotropium ندارد
کپسول استنشاقی ساتیکا 50/100 میکروگرم/دوز Salmeterol + Fluticasone ندارد
کپسول استنشاقی ساتیکا 50/250 میکروگرم/دوز Salmeterol + Fluticasone ندارد
کپسول استنشاقی ساتیکا 50/500 میکروگرم/دوز Salmeterol + Fluticasone ندارد
سروتاید دیسکوس 50/500 میکروگرم Salmeterol + Fluticasone ندارد
قرص ریبوزول دی دارو 50 میلی گرم Riluzole ندارد
ویال سینال اف 75 واحد Recombinant Follitropin Alfa ندارد
قرص رانولازین آروین 500 میلی گرم Ranolazine ندارد
قرص پریمیدون سبحان 250 میلی گرم Primidone ندارد
سوسپانسیون فنی توئین-الحاوی 30 میلی گرم بر 5 میلی لیتر Phenytoin ندارد
کپسول فنی توئین-الحاوی 100 میلی گرم Phenytoin ندارد
قرص پابا-کا مهر دارو - پابا کا Para-aminobenzoic Acid ندارد
قرص ابترکس 2.5 میلی گرم Methotrexate ندارد
قرص متفورمین هگزال 500 میلی گرم Metformin ندارد
قرص آپو متفورمین 500میلی گرم Metformin ندارد
محلول خوراکی لوبل 100میلی گرم/میلی لیتر 120 میلی لیتر Levetiracetam ندارد
قرص لراوا 10 میلی گرم Leflunomide ندارد
قرص لراوا 20 میلی گرم Leflunomide ندارد
قرص بایوودین 100 میلی گرم Lamivudine ندارد
قرص ایورمکتین البرز دارو 6 میلی گرم Ivermectin ندارد
ویال ویزودیکس 320 میلی گرم ید/میلی لیتر 50 میلی لیتر Iodixanol ندارد
سرنگ از پیش پرشده رسیژن 1200000 واحد معادل 44 میکروگرم Interferon Beta-1A ندارد
قلم تزریق نووراپید فلکس پن 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر Insulin ندارد
قلم تزریق نوومیکس 30 فلکس پن 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر Insulin ندارد
قرص اینداپامید جی پی 2.5 میلی گرم Indapamide ندارد
سرنگ آماده تزریق ساینوژل 32 میلی گرم/2 میلی لیتر Hyaluronic Acid-parenteral ندارد
کپسول فلوکستین پارس دارو 20 میلی گرم Fluoxetine ندارد
قرص دافلون 500 میلی گرم Flavonoid Compounds ندارد
قرص دالفیرا 10 میلی گرم Fampridine ندارد
قرص ارگوتامین سی داروپخش 100/1 میلی گرم Ergotamine-C ندارد
آمپول انوکسوپارین اسو 100میلی گرم/میلی لیتر 4000واحد Enoxaparin Sodium ندارد
قرص روکین 3/0.03 میلی گرم Drospirenone + Ethinylestradiol ندارد
پودر کلاژن کلاژینو Collagen ندارد
قرص پلاویکس 75 میلی گرم Clopidogrel ندارد
قرص آهسته رهش تگرتول 400میلی گرم Carbamazepine ندارد
ویال سینافکت 5.5میلی گرم/5میلی گرم Buserelin ندارد
قرص ولبان 75 میلی گرم Bupropion ندارد
اسپری استنشاقی دیونتین 320/9 میکروگرم بر دوز 60 دوز Budesonide + Formoterol ندارد
اسپری بودفورم 9-320 میکروگرم/دوز Budesonide + Formoterol ندارد
قرص کنکور 5 میلی گرم (کونکور) Bisoprolol ندارد
قرص کنکور 2.5 میلی گرم (کونکور) Bisoprolol ندارد
قطره چشمی اکسیلیا 0.03% 3 میلی لیتر Bimatoprost ندارد
قرص وانا-بتانکول 10 میلی گرم-سیمپاکول Bethanechol ندارد
ژل پانژل 10% 30 گرم Benzoyl Peroxide ندارد
ژل پانژل 5% 30 گرم Benzoyl Peroxide ندارد
قرص جوشان استیل سیسنئین-حکیم 600 میلی گرم Acetylcysteine ندارد

دریافت دارو فقط با نسخه کامل و بصورت حضوری در محل داروخانه امکان پذیر است

مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده داروخانه می باشد

آگهی های عمومی

گلوتریو ونوستات روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info