داروخانه روزانه دکتر آروین انصاری

استان تهران - شهرستان تهران - بزرگراه رسالت - خیابان شهید اثنی عشری جنوبی (شانزده متری دوم جنوبی) - خیابان شهید محمد رحیم صافی - پلاک 176.

02122525724
نام برند نام ژنریک تعداد روز موجود خرید اینترنتی
قرص سیستون Zingiber officinale+Didymocarpus pedicellata+Saxifraga ligulata+ Rubia cordifolia+ Cyperus scariosus+ Achyranthes aspera+ Onosma bracteatum+ Vernonia cinerea ندارد
قرص خط دار ومیگان Zingiber officinale Roscoe ندارد
کپسول زینتوما Zingiber officinale Roscoe ندارد
قرص یونی زینک Zinc supplement ندارد
کپسول زینک پاور Zinc supplement ندارد
شربت زینک پلاس یوروویتال Zinc supplement ندارد
قرص جوشان زینک پلاس ویتامین سی های هلث Zinc supplement ندارد
شربت برونکو باریج 120 میلی لیتر Zataria multiflora+Althaea officinalis+Hedera Helix ندارد
واژینال کرم لکورکس Zataria multiflora Bosis ندارد
سافت ژل ویتامین ایی ویواتیون 400 واحد Vitamin E ندارد
سافت ژل ویتامین ایی هلث اید 400واحد Vitamin E ندارد
قرص ویتامین د3 1000 واحد هلث اید Vitamin D3 ندارد
ساشه سویت (سوویت) ایمیون دایرکت Vitamin C ندارد
کپسول مگا ویژن پلاس هلث اید Vitamin A+Lutein ندارد
پماد ویتامین آ+د داروپخش Vitamin A+D-Topical ندارد
پماد ویتامین آ+د ناژو Vitamin A+D-Topical ندارد
پماد ویتامین آ+د-حنان Vitamin A+D-Topical ندارد
پماد ویتامین آ+د-بهسا Vitamin A+D-Topical ندارد
پماد ویتامین آ+د تولید دارو 30 گرم Vitamin A+D-Topical ندارد
پماد ویتامین آ+د-بهوزان Vitamin A+D-Topical ندارد
پماد ویتامین آ+د-سبحان Vitamin A+D-Topical ندارد
قطره کلوی کیدز بی اس کا Vitamin A+D-Oral ندارد
قطره ویتامین آ+د پدیابست Vitamin A+D-Oral ندارد
پماد چشمی ویتامین آ-ناژو 250 واحد Vitamin A ندارد
کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 50000 واحد Vitamin A ندارد
کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 25000 واحد Vitamin A ندارد
شربت بنفشه باریج 60 میلی لیتر Viola odorata ندارد
کپسول آلونتا 37.5 میلی گرم - آلوینتا Venlafaxine ندارد
قرص والزودک 80 میلی گرم Valsartan ندارد
قرص والزارتان-سبحان 80 میلی گرم Valsartan ندارد
قرص ویرابکس 500 میلی گرم Valaciclovir ندارد
قرص روکشدار پروستاتان Urtica dioica+ Cucurbita pepo+ Matricaria recutita+ Tribulus terrestris+ Pimpinella anisum ندارد
کپسول اورسودکس 300 میلی گرم Ursodeoxycholic Acid ندارد
کپسول اوسودزوکسی کولیک اسید امین 300 میلی گرم Ursodeoxycholic Acid ندارد
کپسول اورسودئوکسی کولیک اسید رازک 300 میلی گرم Ursodeoxycholic Acid ندارد
قطره خوراکی تریمیپرامین شهردارو 4% Trimipramine ندارد
کرم تریامسینولون ایران دارو 0.1% 15 گرم Triamcinolone-Topical ندارد
کپسول استنشاقی استاپیوا 18 میکروگرم Tiotropium ندارد
قطره چشمی اپتیمول 0.5% Timolol ندارد
شربت زینگاویش Thymus vulgaris+Althaea officinalis+Hedera helix+Zingiber officinale ندارد
شربت تئوکال-جی 120 میلی لیتر Theophylline G ندارد
پماد تتراسیکلین-ناژو 3% 15 گرم Tetracycline ندارد
قرص پروترال اپاس پیوسته رهش 0.4 میلی گرم Tamsulosin ندارد
کپسول پروترال 0.4 میلی گرم Tamsulosin ندارد
قرص اوگانیس 5 میلی گرم Tadalafil ندارد
قرص تیافیل 20 میلی گرم Tadalafil ندارد
قرص تیافیل 10 میلی گرم Tadalafil ندارد
پماد مودوپروک 0.03 % 30 گرم Tacrolimus ندارد
پماد موضعی تاکریل 0.1% Tacrolimus ندارد
پماد مودوپروک 0.1% 30 گرمی Tacrolimus ندارد
قرص سولفاسالازین کارن 500 میلی گرم Sulfasalazine ندارد
قرص پیوسته رهش سولفاسالازن مهر دارو Sulfasalazine ندارد
قرص سوکرالفیت کیمیدارو 500 میلی گرم Sucralfate ندارد
قرص اسپیرانولاکتون پارس دارو 25 میلی گرم Spironolactone ندارد
قرص اسپیرانولاکتون مینو 25 میلی گرم Spironolactone ندارد
قرص اسپیرانولاکتون مینو 100 میلی گرم Spironolactone ندارد
قرص اسپیرانولاکتون ابوریحان 25 میلی گرم Spironolactone ندارد
قرص رهاکین 200 میلی گرم Sodium Valproate ندارد
قرص آهسته رهش رهاکین 500 میلی گرم Sodium Valproate ندارد
قرص دپاکین کرونو 500میلی گرم Sodium Valproate ندارد
اسپری دهانی موکوزامین ۳۰ میلی لیتر Sodium Hyaluronate ندارد
اسپری بینی دی بی-سالین 0.9% 20 میلی لیتر Sodium Chloride-Nasal ندارد
سرم شستشو سدیم کلراید دی پی 0.9% یک لیتری Sodium Chloride-Irrigation ندارد
سرم شستشو سدیم کلراید شیراز سرم 0.9% 0.5 لیتری Sodium Chloride-Irrigation ندارد
سرم شستشو سدیم کلراید قاضی 1 لیتری Sodium Chloride-Irrigation ندارد
قرص سیگومت 50/1000 میلی گرم Sitagliptin+Metformin ندارد
قرص زیپمت 50/1000 میلی گرم Sitagliptin+Metformin ندارد
قرص سیمواستاتین لقمان 20 میلی گرم Simvastatin ندارد
سافت ژل پرولیو باریج Silybum marianum+Cynara scolymus+Curcuma longa+Tarexacum officinalale ندارد
کپسول بوستر لیور Silybum marianum+Cynara scolymus+Curcuma longa ندارد
قرص خط دار لیورگل 140 Silybum marianum ندارد
قرص خط دار لیورگل 70 Silybum marianum ندارد
کرم سیلورسولفادیازین سبحان دارو 50 گرم Silver Sulphadiazine-Topical ندارد
قرص ویزارسین 50 میلی گرم Sildenafil ندارد
قرص ویزارسین 100 میلی گرم Sildenafil ندارد
سروتاید دیسکوس 50/500 میکروگرم Salmeterol+Fluticasone ندارد
سروتاید دیسکوس 50/250 میکروگرم Salmeterol+Fluticasone ندارد
اسپری ونتالکس 200 دوز Salbutamol ندارد
اسپری سالبوترکس 200 دوز Salbutamol ندارد
کپسول دیلیست Saccharomyces boulardi ندارد
کپسول یوموگی Saccharomyces boulardi ندارد
قرص رزورکسین 5 میلی گرم Rosuvastatin ندارد
قرص رزورکسین 20 میلی گرم Rosuvastatin ندارد
قرص روپیکسون 40 میلی گرم Rosuvastatin ندارد
قرص رزورکسین 10 میلی گرم Rosuvastatin ندارد
قرص روپیکسون 20 میلی گرم Rosuvastatin ندارد
قرص رزورکسین 40 میلی گرم Rosuvastatin ندارد
کپسول اگزکیم 3 میلی گرم Rivastigmine ندارد
قرص آکسابین 2.5 میلی گرم Rivaroxaban ندارد
قرص آکسابین20 میلی گرم Rivaroxaban ندارد
قرص ریفاکسیمین کوثر 200 میلی گرم Rifaximin ندارد
قرص رانولیز 500 میلی گرم Ranolazine ندارد
قرص رابزول 20 میلی گرم Rabeprazole ندارد
قرص کوئنتیاکس 200 میلی گرم Quetiapine ندارد
قرص کوئنتیاکس 25 میلی گرم Quetiapine ندارد
قرص پیرامیست 60 میلی گرم Pyridostigmine ندارد
شیاف فرتیژست 400 میلی گرم Progesterone ندارد
شیاف اکتوژست 400 میلی گرم Progesterone ندارد
قرص پریمیدون سبحان 250 میلی گرم Primidone ندارد
کپسول لایریور 75 میلی گرم Pregabalin ندارد
کپسول پرگابالین سبحان 100 میلی گرم Pregabalin ندارد
کپسول پرگابالین سبحان 75 میلی گرم Pregabalin ندارد
ژل واژینال تولیدین 10% 80 گرم Povidone-Iodine ندارد
قرص اوروسیترا 10 میلی اکی والان Potasium Citrate ندارد
قطره چشمی تیرلوز 0.5% Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose ندارد
ویال چشمی تک دوز آرتیپیک 0.32% Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose ندارد
قطره چشمی سینا تیرز 14 میلی گیرم بر میلی لیتر Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose ندارد
قطره تک دوز سینالون ادونسد 0.2% 5میلی لیتر Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose ندارد
پودر پیدرولاکس 70 گرم Polyethylene Glycol ندارد
قرص پیتوز 15 میلی گرم Pioglitazone ندارد
قرص پیتوز 30 میلی گرم Pioglitazone ندارد
قرص فنازومکس 100 میلی گرم Phenazopyridine ندارد
قرص پنی سیلین تی سی 500 میلی گرم Penicillin V ندارد
شربت پلارژین کیدز Pelargonium sidoides ندارد
شربت پلارژین 60 میلی لیتر Pelargonium sidoides ندارد
شربت پلارژین 120 میلی لیتر Pelargonium sidoides ندارد
شربت کوریزان سرماخوردگي كودكــان 120 میلی گرم Pediatric Gripe ندارد
قرص اسلیپ کر گلدن لایف Passiflora incarnata ندارد
کپسول پنتوپرازول تسنیم 20 میلی گرم Pantoprazole ندارد
قرص پنتومید 40 میلی گرم Pantoprazole ندارد
قرص پنتومید 20 میلی گرم Pantoprazole ندارد
قرص پنتوسک 20 میلی گرم Pantoprazole ندارد
قرص انتریک کوتد نولپازا 20 میلی گرم Pantoprazole ندارد
قرص انتریک کوتد نولپازا 40 میلی گرم Pantoprazole ندارد
آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) Panax ginseng+ Gastrodia elata ندارد
سافت ژل سیبرجین 2500 هلث اید Panax ginseng ندارد
کپسول جین سین Panax ginseng ندارد
کپسول فلاویر 75 میلی گرم Oseltamivir ندارد
کپسول ونوستات 120 میلی گرم Orlistat ندارد
کپسول ونوستات پلاس - ارلیستات+مولتی ویتامین Orlistat ندارد
کپسول زنوور 120 میلی گرم Orlistat ندارد
قرص جوشان اوریکس او آر اس Oral Rehydration Solutions ندارد
قرص دمیترون 4 میلی گرم Ondansetron ندارد
قرص انداستوور 4 میلی گرم Ondansetron ندارد
کپسول مرازول 20 میلی گرم Omeprazole ندارد
کپسول اولتاپ 20 میلی گرم Omeprazole ندارد
سافت ژل امگا ویژن د3 Omega-3 Triglycerides ندارد
شربت امگا 3 مکس یوروویتال Omega-3 Triglycerides ندارد
کپسول هیپوفار Olea europaea ندارد
سوسپانسیون نیستاتین-عماد 100000واحد/میلی لیتر 12 میلی لیتر Nystatin ندارد
پودر لیدی میل Nutrition ندارد
پودر فورتيمل وانيلي 335 گ Nutrition ندارد
اسپری نیترولینگوال 0.4میلی گرم/دوز Nitroglycerin ندارد
شیاف زنانه فیتوواژکس Nigella sativa Oil ندارد
قطره چشمی نفازولین دی پی 0.1% 10 میلی لیتر Naphazoline ندارد
قطره بینی نفازولین دی پی 0.05% 10 میلی لیتر Naphazoline ندارد
آمپول ناندرولون فن پروپیونات آی اچ 25میلی گرم/1 میلی لیتر Nandrolone ندارد
قرص نالیدیکسیک اسید البرز 500 میلی گرم Nalidixic Acid ندارد
پماد موپیروسین-بهوزان 2% 15 گرم Mupirocin ندارد
پماد موپیروسین داروپخش 2% 15 گزم Mupirocin ندارد
پماد موپیروسین-ناژو 2% 15 گرم Mupirocin ندارد
پماد موپیروسین دی.پی 2% 15 گرم Mupirocin ندارد
کپسول فرودین (فرو-دین) Multivitamin+Iron ندارد
قطره میم Multivitamin+Iron ندارد
شربت میم اورنج 200 میلی لیتر Multivitamin+Iron ندارد
شربت ویتاگلوبین Multivitamin+Iron ندارد
شربت یوروویتال نیوکیندر مولتی ویتامین سافت 200 م ل Multivitamin preparation ندارد
قرص پرفکتیل پلاتینوم Multivitamin preparation ندارد
قرص پرگناکر اورجینال Multivitamin preparation ندارد
کپسول هیر اکتیواتور سان لایف Multivitamin preparation ندارد
قطره مولتی ویتامین ویواکیدز Multivitamin preparation ندارد
کپسول فرتیل اید برای خانم ها Multivitamin preparation ندارد
قرص فولیکوژن Multivitamin preparation ندارد
سافت ژل مولتی فور هر ویتالی تون Multivitamin preparation ندارد
قرص پرفکتیل ویتابیوتیکس Multivitamin preparation ندارد
کپسول اووابوست برای خانم ها (آوابوست) Multivitamin preparation ندارد
قرص اکتی ناتال Multivitamin preparation ندارد
قرص درموبلا گلدن لایف - درمو بلا Multivitamin preparation ندارد
قرص دینو نیچرز اونلی Multivitamin preparation ندارد
سافت ژل مولتی فور هیم ویتالی تون Multivitamin preparation ندارد
سافت ژل اورامین-اف Multivitamin preparation ندارد
قرص پرگناکر کانسپشن Multivitamin preparation ندارد
قرص اکولایف رازک Multivitamin preparation ندارد
کپسول ول وومن Multivitamin preparation ندارد
قرص اکتی وومن Multivitamin preparation ندارد
قرص میلواید Multivitamin preparation ندارد
قرص ایمیونس (ایمیونیس) Multivitamin preparation ندارد
سافت ژل پرگمام ویتالی تون Multivitamin preparation ندارد
کپسول مکس ویژن سوپرابیون Multivitamin preparation ندارد
سوسپانسیون آسماویت Multivitamin preparation ندارد
قرص بایو بیسیکس مولتی ویتامین خانم ها نیچرز اونلی Multivitamin preparation ندارد
قطره مولتی ویتامین پدیابست Multivitamin preparation ندارد
شربت کیدیکر (کیدی کر) Multivitamin preparation ندارد
کپسول فرتیل اید برای آقایان Multivitamin preparation ندارد
سافت ژل مولتی برای خانم ها ویتالی تون Multivitamin preparation ندارد
کپسول ماکاویت ام یوروویتال Multivitamin preparation ندارد
کپسول موتیلیتی بوست برای مردان Multivitamin preparation ندارد
قرص پرگنازون هلث اید Multivitamin preparation ندارد
سافت ژل ویتاویژن فورت Multivitamin preparation ندارد
قرص کتالوگ Multivitamin for CKD Patients ندارد
قطره مولتی ویتامین-حکیم 15 میلی لیتر Multivitamin ندارد
شربت زیتوکید Multivitamin ندارد
ساشه گرانول لوتریکس 4 میلی گرم Montelukast ندارد
قرص ایروکاست 10 میلی گرم Montelukast ندارد
قرص جویدنی ایروکاست 5 میلی گرم Montelukast ندارد
اسپری بینی رستانکس 0.05% 200 دوز Mometasone ندارد
قرص تازادپ 30 میلی گرم Mirtazapine ندارد
قرص تازادپ 7.5 میلی گرم Mirtazapine ندارد
قرص تازادپ 45 میلی گرم Mirtazapine ندارد
قرص تازادپ 15 میلی گرم Mirtazapine ندارد
محلول موضعی ماینوکسیدیل-پاک دارو 5% 60 میلی لیتر Minoxidil-Topical ندارد
محلول موضعی ماینوکسیدیل-پاک دارو 2% 60 میلی لیتر Minoxidil-Topical ندارد
محلول موضعی ماینوکسیدیل مینا 5% Minoxidil-Topical ندارد
شیر خشک گالاکتومید Milk Powder ندارد
شیر خشک آپتامیل 1 Milk Powder ندارد
شیر خشک ببلاک 2 Milk Powder ندارد
شیر خشک ببلاک ا آر Milk Powder ندارد
شیر خشک گیگوز 1 Milk Powder ندارد
شیر خشک گیگوز 2 Milk Powder ندارد
شیر خشک نان اکسپرت پرو ای آر نستله Milk Powder ندارد
شیر خشک آپتامیل 3 Milk Powder ندارد
شیر خشک نان 2 نستله Milk Powder ندارد
شیر خشک سیمیلاک توتال کامفورت 1 Milk Powder ندارد
شیر خشک آپتامیل 2 Milk Powder ندارد
شیر خشک سیمیلاک توتال کامفورت 2 Milk Powder ندارد
شیر خشک نان 3 نستله Milk Powder ندارد
قرص آنژیپول 47.5 میلی گرم Metoprolol ندارد
قرص پیوسته رهش متازیرو 95 میلی گرم Metoprolol ندارد
قرص متورال 50 میلی گرم Metoprolol ندارد
پماد متیل سالیسیلات دی پی 30% 30گرم Methyl Salicylate ندارد
قرص متوکاربامول رازک 500 میلی گرم Methocarbamol ندارد
قرص گلوکوفاژ 500 میلی گرم Metformin ندارد
قرص متفورمین هگزال 500 میلی گرم Metformin ندارد
قرص گلوکوفاژ 1000 میلی گرم Metformin ندارد
پماد ترموراب 38 گرم Menthol+ Cinnamomum camphora+ Eucalyptus sp+ Myristica fragrans+ Thuja occidentalis+ Pinum pinaster ندارد
اسپری سی ام باریج Mentha spicata+Apium graveolens ندارد
لوسیون موضعی سی ام باریج Mentha spicata+Apium graveolens ندارد
سافت ژل سوپرمینت(سوپر مینت) Mentha spicata ندارد
شربت گریپ میکسچر Mentha piperita+Mentha spicata+Carum carvi+Zingiber officinale ندارد
کپسول کلپرمین - کولپرمین Mentha Piperita ندارد
کپسول کلگارد Mentha Piperita ندارد
قرص ملوکسی کام دی دی پی 15 میلی گرم Meloxicam ندارد
ژل ملیسان 5 گرم Melissa Officinalis ندارد
قرص ملاتونین جالینوس 5 میلی گرم Melatonin ندارد
کپسول ملاتونین پلاس هلث برست Melatonin ندارد
قرص ملاتونین 3 میلی گرم رازک Melatonin ندارد
کپسول مب اکتو 200 میلی گرم Mebeverine ندارد
قرص مب اکتو 135 میلی گرم Mebeverine ندارد
شربت رکولیک 120 میلی لیتر Matricaria recutita+Pimpinella anisum ندارد
پماد رکوبیزول 20 گرم Matricaria recutita+Calendula officinalis ندارد
کرم آنتی فیشر باریج 20 گرم Matricaria chamomilla+Quercus infectoria ندارد
ژل دنتی کید باریج Matricaria chamomilla ندارد
ساشه بیومگنلیت منیزیم سیترات 300 میلی گرم Magnesium Supplement ندارد
کپسول مگنیفورت (مگنی فورت) Magnesium Supplement ندارد
ساشه مگترا نیچرز اونلی Magnesium Supplement ندارد
قرص جوشان منیزیم های هلث 250 میلی گرم Magnesium Supplement ندارد
شربت مگنی میلک 8% Magnesium Hydroxide ندارد
قرص لوزامیکس-اچ 50/12.5 میلی گرم Losartan+Hydrochlorothiazide ندارد
قرص لوپراماید-حکیم 2 میلی گرم Loperamide ندارد
سافت ژل باریج فلکسید اویل(روغن بزرک) 1000 میلی گرم Linum usitatissimum ندارد
شامپو لیندان-گیلارانکو 1% Lindane ندارد
پماد لیدوکایین اچ-ا آر Lidocaine-Local ندارد
ژل زایلوژل 2% Lidocaine-Local ندارد
کرم زایلا-پی 30 گرم Lidocaine+Prilocaine-Topical ندارد
قرص تنسی 0.75 میلی گرم Levonorgestrel ندارد
قرص تنسی 1.5 میلی گرم Levonorgestrel ندارد
قرص تاوانکس 500 میلی گرم Levofloxacin ندارد
قرص ایزیکام 250 میلی گرم Levodopa-C ندارد
قرص ایزیکام 100 میلی گرم Levodopa-C ندارد
قرص نوراستور 125 میلی گرم Levodopa-B ندارد
قرص نوراستور 250 میلی گرم Levodopa-B ندارد
قرص لراوا 20 میلی گرم Leflunomide ندارد
شربت لاکسی هرب باریج 120 میلی لیتر Laxative Herbal Combination ندارد
پماد آلفا Lawsonia inermis+Curcuma longa+Pastacia terebenthus ندارد
قطره چشمی لاتاپروست 0.005% Latanoprost ندارد
کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 30 میلی گرم Lansoprazole ندارد
قرص لاموژین 100 میلی گرم Lamotrigine ندارد
قرص لاموتریژن روزدارو 100 میلی گرم Lamotrigine ندارد
شربت لاکتولوز-اکسیر 10 گرم/15 میلی لیتر Lactulose ندارد
کپسول فمی لاکت توپلاس Lactobacillus Species 8 ندارد
قطره روتفلور Lactobacillus Species 6 ندارد
کپسول فمی لاکت Lactobacillus Species 6 ندارد
قرص مکیدنی لاکتوگام Lactobacillus Species 5 ندارد
کپسول واژینال لاکتوواژ Lactobacillus Species 2 ندارد
کپسول بایو فم -بایوفم Lactobacillus Species 1 ندارد
قطره چشمی سینارولاک 0.5% 5 میلی لیتر Ketorolac ندارد
کپسول نورم اسکین 20 میلی گرم Isotretinoin ندارد
کپسول رواکوتان 20میلی گرم Isotretinoin ندارد
اسپری بینی ایپرانوز 42 میکروگرم/پاف Ipratropium Bromide ندارد
اسپری آتروونت کامپاند 20/50 میکروگرم بر دوز 200 دوز Ipratropium + Fenterol ندارد
قلم بازالین 100 واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر Insulin ندارد
ساشه اینوفولیک Inositol ندارد
کپسول ایندومتاسین-جالینوس 25 میلی گرم Indomethacin ندارد
سوسپانسیون ادوالژین کودکان 100 میلی گرم/5 میلی لیتر Ibuprofen ندارد
قرص هیوتکس 10 میلی گرم Hyoscine ندارد
ژل واژیهیل 30 گرم -واژی هیل Humulus lupulus ندارد
قرص آنادرم Herbal Combination For Skin ندارد
ژل فموره برای بانوان Herbal Combination For Sexual power in Women ندارد
ساشه فرتومن او پی دی Herbal Combination For Sexual power in Men ندارد
قرص دایجسترانگ سینا Herbal Combination For Colic ندارد
شربت سگانوز ، جایگزین طبیعی سایمتیکون Herbal Combination For Colic ندارد
کپسول هماتنیک(هماتینیک) رازک Hematinic ندارد
کپسول هماتینیک (هماتنیک) زهراوی Hematinic ندارد
قرص جوشان پروسپان Hedera helix ندارد
شربت پروسپان Hedera helix ندارد
قرص کارتیژن مکس Glucosamine Preparation ندارد
قرص گلی کلازید تهران دارو 80 میلی گرم Gliclazide ندارد
قرص دیابزید ام آر 30 میلی گرم Gliclazide ندارد
قرص دیامیکرون ام آر 60 میلی گرم آهسته رهش Gliclazide ندارد
قرص دیابزید ام آر 60 میلی گرم Gliclazide ندارد
قرص کلازکس 80 میلی گرم Gliclazide ندارد
کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل Ginkgo biloba ندارد
قرص ممورکس Ginkgo biloba ندارد
قرص گالگا دینه Galega officinalis ندارد
ویال دوتارم 377میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر Gadoteric Acid ندارد
کپسول گاباپنتین-الحاوی 100 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول اکتوپنتین 100 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین-جالینوس 300 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین-رازک 100 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین آریا 100 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول اکتوپنتین 300 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین جالینوس 100 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین درسا 100 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین دی پی 100 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین امین 100 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین رامین 100 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین درسا 300 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین-رازک 300 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین-رازک 400 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین پورسینا 300 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین-اکسیر 100 میلی گرم Gabapentin ندارد
ساشه فسفومایسین ایران دارو 3 گرم Fosfomycin ندارد
پودر قابل حل خوراکی فوزوریل 3 گرم - فوسفومایسین Fosfomycin ندارد
کپسول استنشاقی فورموترول جنریس 12 میکروگرم Formoterol ندارد
کپسول اسلیم می Food Supplements for weight loss ندارد
قرص هزال-سینا Food Supplements for weight loss ندارد
قرص کوالی فول پلاس ید دکتر گیل Folic Acid ندارد
کپسول یوروویتال فولیک اسید 800ميکروگرم Folic Acid ندارد
قرص فولیک اسید ایران دارو 5 میلی گرم Folic Acid ندارد
اسپری بینی فلومیست 50میکروگرم/دوز Fluticasone ندارد
کپسول فلوکستین-عبیدی 20 میلی گرم Fluoxetine ندارد
کپسول فلوکونازول زهراوی 150 میلی گرم Fluconazole ندارد
قرص روکشدار فینوسکار 5 میلی گرم Finasteride ندارد
قرص روکشدار فستوور 180 میلی گرم Fexofenadine ندارد
قرص فکسوفنادین-حکیم 60 میلی گرم Fexofenadine ندارد
قرص روکشدار فستوور 120 میلی گرم Fexofenadine ندارد
شربت فروگلوبین B12 البرز دارو Ferrous sulfate+folic acid ندارد
کپسول آیروویت - آیرویت ویتان Ferrous sulfate+folic acid ندارد
کپسول فولایرون+زینک Ferrous sulfate+folic acid ندارد
شربت فروگلوبین پلاس Ferrous sulfate+folic acid ندارد
قرص یوروویتال آیزن پلاس (ایزن پلاس) Ferrous sulfate+folic acid ندارد
کپسول ایزی آیرون نچرال ورد 30 عددی Ferrous ندارد
کپسول فروفورت دئودنال Ferrous ندارد
قطره سیدرال گوچه 30 میلی لیتر Ferrous ندارد
قطره لیپوزوفر فورت Ferrous ندارد
کپسول سیدرال کلاسیک Ferrous ندارد
قطره آیروفیکس فورت Ferrous ندارد
قطره فروزومال (فروسومال) Ferrous ندارد
کپسول فروفورت گاین Ferrous ندارد
قرص آیرون بیس گلیسینات هلث اید Ferrous ندارد
کپسول سیدرال فورت Ferrous ندارد
کپسول روغن گل مغربی هلث اید - پرایم رز Evening Primrose Oil ندارد
قرص استرادیول والرات ابوریحان 2 میلی گرم Estradiol Valerate ندارد
کپسول ازونیوم عبیدی 20 میلی گرم Esomeprazole ندارد
کپسول اموزل 40 میلی گرم - اموزول Esomeprazole ندارد
کپسول اموزل 20 میلی گرم - اموزول Esomeprazole ندارد
کپسول ازونیوم عبیدی 40 میلی گرم Esomeprazole ندارد
قرص لگزاتال 10 میلی گرم Escitalopram ندارد
قرص ازپیم 20 میلی گرم Escitalopram ندارد
قرص اس سیتاور 10 میلی گرم Escitalopram ندارد
قرص سینوریپا 12.5/500 میلی گرم Empagliflozin+Metformin ندارد
قرص سینوریپا 12.5/1000 میلی گرم Empagliflozin+Metformin ندارد
قرص گلوتریو 10/5/1000 میلی گرم Empagliflozin+Linagliptin+Metformin ندارد
قرص گلوتریو 12.5/2.5/1000 میلی گرم Empagliflozin+Linagliptin+Metformin ندارد
قرص گلوتریو 5/2.5/1000 میلی گرم Empagliflozin+Linagliptin+Metformin ندارد
قرص گلوتریو 25/5/1000 میلی گرم Empagliflozin+Linagliptin+Metformin ندارد
قرص گلورنتا 25/5 میلی گرم Empagliflozin+Linagliptin ندارد
قرص گلورنتا 10/5 میلی گرم Empagliflozin+Linagliptin ندارد
قرص گلوریپا 10 میلی گرم Empagliflozin ندارد
قرص دوفاستون 10 میلی گرم Dydrogesterone ندارد
کپسول لوکستا 60 میلی گرم Duloxetine ندارد
کپسول لوکستا 30 میلی گرم Duloxetine ندارد
کپسول داکسی سیکلین ایران دارو 100 میلی گرم Doxycycline ندارد
کپسول رازوداکسی سیکلین 100 میلی گرم Doxycycline ندارد
قطره چشمی دورزولامید داروپخش 2% 5میلی لیتر Dorzolamide ندارد
قرص یاسنال 10 میلی گرم Donepezil ندارد
قرص یاسنال 5 میلی گرم Donepezil ندارد
قرص موتیلوور 10 میلی گرم Domperidone ندارد
قرص دایمتیکون-سبحان 40 میلی گرم-دایمکت Dimeticone ندارد
ژل موضعی دیلتیژل 2% 30 گرم Diltiazem ندارد
قرص آهسته رهش ولتارن 100 میلی گرم Diclofenac ندارد
کپسول آهسته رهش ولتادک 100 میلی گرم Diclofenac ندارد
شیاف دیکلوفناک ابوریحان 100 میلی گرم Diclofenac ندارد
سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 دی پی 0.5 لیتر Dextrose+NACL INF ندارد
سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 دی پی 1 لیتر Dextrose+NACL INF ندارد
شربت دکسترومتورفان پی پورسینا 60 میلی لیتر Dextromethorphan+Pseudoephedrine ندارد
شربت دکسترومتورفان پورسینا 15میلی گرم/5 میلی لیتر Dextromethorphan ندارد
آمپول بپاکتو 500 میلی گرم/2 میلی لیتر Dexpanthenol ندارد
قرص نئوتادین 5 میلی گرم Desloratadine ندارد
شربت نئوتادین 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر Desloratadine ندارد
شربت راسیپ 200 میلی لیتر Cyproheptadine ندارد
کپسول میکسودین Curcuma longa+Boswellia serrata+Zingiber officinale ندارد
سافت ژل سیناکورکومین نانومیسل 80 میلی گرم Curcuma longa ندارد
سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم Cuminum cyminum ندارد
قرص ارومکس گلدن لایف - اورومکس Cranberry ندارد
کپسول اسلیم مکس Coriandrum sativum+ Foeniculum vulgare+ Cichorium intybus+ Camellia sinensis ندارد
ژل کنتراکتیوبکس (کنتراتوبکس) Contractubex ندارد
کرم واژینال استرین 0.625 میلی گرم/گرم Conjugated Estrogens ندارد
قرص آلکوژن آلفا ویتامین Collagen ندارد
قرص کلاژن پلاس ال لیزین و ویتامین سی آپوویتال Collagen ندارد
قرص روکشدار کوآنزیم کیوتن10 Coenzyme Q10 ندارد
قرص پلاویکس 75 میلی گرم Clopidogrel ندارد
قرص کلومیپرامین امین 25 میلی گرم Clomipramine ندارد
محلول کلیندامایسین-ناژو 1% 60 میلی لیتر Clindamycin ندارد
ژل آکنومیس 0.025/1.2% Clindamycin ندارد
قرص کلیدینیوم-سی امین Clidinium-C ندارد
قرص کلیدینیوم سی-حکیم Clidinium-C ندارد
قرص فرومیلید 500میلی گرم Clarithromycin ندارد
سافت ژل لیموترش باریج 75 میلی گرم Citrus aurantifolia (christm). Swingle ندارد
قرص سیتالوپرام سبحان دارو 20 میلی گرم-سیتاکسا Citalopram ندارد
قرص سیپروفلوکساسین-آریا 500 میلی گرم Ciprofloxacin ندارد
قرص رازوسیپروفلوکساسین 250 میلی گرم Ciprofloxacin ندارد
قطره چشمی کلوبیوتیک Chloramphenicol-Ophtalmic ندارد
قرص لتیزن 10 میلی گرم Cetirizine ندارد
شربت ستریزین-عبیدی 5میلی گرم/5میلی لیتر (ستیریزین) Cetirizine ندارد
شربت ستریزین امین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر Cetirizine ندارد
قرص لوپراکس 400 میلی گرم Cefixime ندارد
قرص سی لاکس (سی-لاکس) Cassia obovata+Foeniculum vulgare ندارد
کپسول رولاکس 500 میلی گرم Cassia Angustifolia ندارد
شربت سناگراف Cassia Angustifolia ندارد
ساشه رولاکس 50 گرم Cassia Angustifolia ندارد
قرص کارودیلول پورسینا 6.25 میلی گرم Carvedilol ندارد
ویال خوراکی ال-کارنیتین بی اس کی 3000 میلی گرم Carnitine ندارد
ویال خوراکی ال-کارنیتین بی اس کی 1000 میلی گرم Carnitine ندارد
ژل چشمی لیپوزیک 0.2% Carbomers ندارد
قرص کابامازپین سبحان دارو 200 میلی گرم-تگرازپین Carbamazepine ندارد
قرص کاربارام 200 میلی گرم Carbamazepine ندارد
اسپری آلرگل Capsicum annum+Urtica dioica ندارد
پماد کالاندولا دینه Calendula officinalis ندارد
شربت کلسیکر 200 میلی لیتر - کلسی کر Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 ندارد
قرص کلمگزینک هلث اید Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 ندارد
قرص کلسی پاور Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 ندارد
قرص استئوکر (اوستئوکر) Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 ندارد
کپلت بون پاور Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 ندارد
قرص کلسیکر - کلسی کر Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 ندارد
شربت استئوکر (اوستئوکر) Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 ندارد
محلول خوراکی استئوکینون Calcium ندارد
قرص استئوکینون Calcium ندارد
پماد سوختگی ریکاو 25 گرمی Burn Ointment ندارد
قرص ولبان ای آر 150 میلی گرم Bupropion ندارد
قرص ولبان 75 میلی گرم Bupropion ندارد
اسپری سیمبی کورت 320/9 میکروگرم - سیمبیکورت Budesonide+Formoterol ندارد
کپسول آناهیل پلاس Bromelains ندارد
کپسول آناهیل 500 میلی گرم Bromelains ندارد
قطره چشمی بریموگان 0.2% Brimonidine ندارد
کپسول آرترو ایز Boswellia papyrifera (Del.) Hochst ندارد
قرص کنکور 5 میلی گرم (کونکور) Bisoprolol ندارد
قرص بتالکو 5 میلی گرم Bisoprolol ندارد
قرص کنکور 2.5 میلی گرم (کونکور) Bisoprolol ندارد
قرص بتالکو 2.5 میلی گرم Bisoprolol ندارد
قرص بیزوفار 2.5 میلی گرم Bisoprolol ندارد
قرص بیسوتا 5 میلی گرم Bisoprolol ندارد
قرص بیسوتا 2.5 میلی گرم Bisoprolol ندارد
قرص بیسموت ساب سیترات مفید 120 میلی گرم Bismuth Salts ندارد
قرص بیزاکودیل تولیددارو 5 میلی گرم Bisacodyl ندارد
قرص بیوتین 800 میکروگرم هلث اید Biotin ندارد
آمپول بیاکتو 5 میلی گرم/میلی لیتر Biotin ندارد
پماد بتامتازون دی پی 0.1% 15گرم Betamethasone-Topical ندارد
پماد چشمی بتازونیت 0.1% Betamethasone-Ophthalmic ندارد
قرص اکتوسرک 16 میلی گرم Betahistine ندارد
ژل پانژل 5% 30 گرم Benzoyl Peroxide ندارد
اسپری بکلکس 50 میکروگرم Beclometasone ندارد
قرص لاکتول نیچرز اونلی Bacillus Coagulans ندارد
کپسول او پی دی-فست ران Avocado-Soybean unsaponifiables extract ندارد
قرص آتورواستاتین جالینوس 20 میلی گرم Atorvastatin ندارد
قرص آتورواستاتین داروپخش 10 میلی گرم Atorvastatin ندارد
قرص آتورواستاتین پورسینا 40 میلی گرم Atorvastatin ندارد
قرص آتورواستاتین مهبان دارو 40 میلی گرم Atorvastatin ندارد
قرص آتورواستاتین سبحان 20 میلی گرم Atorvastatin ندارد
قرص آتورواستاتین-آریا 40 میلی گرم Atorvastatin ندارد
قرص آتورواستاتین-پی اس 20 میلی گرم Atorvastatin ندارد
قرص آتورواستاتین سامی ساز 20 میلی گرم Atorvastatin ندارد
قرص آتورواستاتین سبحان 10 میلی گرم Atorvastatin ندارد
قرص آتورواستاتین رازک 10 میلی گرم Atorvastatin ندارد
قرص آتورواستاتین روزدارو 40 میلی گرم Atorvastatin ندارد
شربت آرژی پلاس یوروویتال Arginine ندارد
شربت اشتها آور باریج اساتس Appetizer Combination ندارد
شربت پدیابست اپتایت Appetizer Combination ندارد
قرص زابانو 5 میلی گرم Apixaban ندارد
قرص الاکوئیت 5 میلی گرم Apixaban ندارد
قرص الاکوئیت 2.5 میلی گرم Apixaban ندارد
قرص روکشدار اسلیم کوئیک Apium graveolens+ Anethum graveolens+ Camellia sinensis ندارد
پماد آنتی هموروئید-ا آر Antihemorrhoid ندارد
شیاف انتی هموروئید ابوریحان Antihemorrhoid ندارد
پماد آنتی هموروئید-بهوزان Antihemorrhoid ندارد
پماد مقعدی آنتی هموروئید ناژو Antihemorrhoid ندارد
کرم کلاسنت Anti scar Comination ندارد
قطره کولیکز Anethum graveolens+Foeniculum vulgare ندارد
قرص آنتوم Anethum graveolens+Cichorium intybus+Fumaria officinalis+Citrus aurantifolia ندارد
محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی) Anethum graveolens+Carum carvi ندارد
قرص آفاکلاو 625 میلی گرم Amoxicillin+Clavulanic acid ندارد
سوسپانسیون فارمنتین بی دی 228 Amoxicillin+Clavulanic acid ندارد
کپسول آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم Amoxicillin ندارد
قرص والزومیکس اچ سی تی 10/160/12.5 میلی گرم Amlodipine+Valsartan+Hydrochlorothiazide ندارد
قرص والزومیکس 5/80 میلی گرم Amlodipine+Valsartan ندارد
قرص اکتوور والوسپ 5/80 میلی گرم Amlodipine+Valsartan ندارد
قرص آملوپرس 5 میلی گرم Amlodipine ندارد
قرص املودیپین-آریا 5 میلی گرم Amlodipine ندارد
قرص آملوبر 5 میلی گرم Amlodipine ندارد
قرص آلومینیوم ام جی اس-الحاوی Aluminium MGS ندارد
قرص دایجستیو اید گلدن لایف Althaea officinalis+Glycyrrhiza glabra+Gentiana lutea+Foeniculum vulgare+Zingiber officinale+Mentha piperita+Pimpinella anisum ندارد
کرم هان اسکین Aloe vera+Olea europaea+Honey ندارد
شربت آنتی رفلاکس بی Aloe Vera ندارد
قرص آلندرونیت اوه سینا 70 میلی گرم Alendronate ندارد
قرص گریپین تری Adult cold ندارد
پودر برای تهیه محلول فلوسیپ کلد و فلو Adult cold ندارد
قرص كلداكس سینوس و آلرژی Adult cold ندارد
قرص آسیکلوویر دی پی 400 میلی گرم Aciclovir ندارد
کرم آسیکلوویر-ناژو 5% 10 گرم Aciclovir ندارد
قرص پلی پیل ای 81/20/5/12.5 میلی گرم Acetylsalicylic Acid+Atorvastatine+Enalapril+Hydrochlorothiazide ندارد
قرص پلی پیل وی 81/20/12.5/40 میلی گرم Acetylsalicylic Acid+Atorvastatin+Hydrochlorthiazide+Valsartan ندارد
قرص استازولامید ایران دارو 250میلی گرم Acetazolamide ندارد
کپسول کدیمکس Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine ندارد
قطره پاراکید 100 میلی گرم/میلی لیتر Acetaminophen ندارد
قرص زایبرون 250 میلی گرم Abiraterone ندارد

دریافت دارو فقط با نسخه کامل و بصورت حضوری در محل داروخانه امکان پذیر است

مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده داروخانه می باشد

گلوتریو ونوستات آپیرابان فرگلایسین لوسیدامین اعزام دانشجو به روسیه اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب