داروخانه روزانه دکتر آروین انصاری

استان تهران - شهرستان تهران - بزرگراه رسالت - خیابان شهید اثنی عشری جنوبی (شانزده متری دوم جنوبی) - خیابان شهید محمد رحیم صافی - پلاک 176.

نام برند نام ژنریک تعداد روز موجود خرید اینترنتی
قرص زولیور 10 میلی گرم Zolpidem ندارد
قرص زولیور 5 میلی گرم Zolpidem ندارد
قرص خط دار ومیگان Zingiber officinale Roscoe ندارد
کپسول زینتوما Zingiber officinale Roscoe ندارد
قرص سیستون Zingiber officinale + Didymocarpus pedicellata + Saxifraga ligulata + Rubia cordifolia + Cyperus scariosus + Achyranthes aspera + Onosma bracteatum + Vernonia cinerea ندارد
کپسول زینک پاور Zinc supplement ندارد
قرص یونی زینک Zinc supplement ندارد
شربت زینک پلاس مولتی پدیابست Zinc supplement ندارد
کپسول لاکتوزینک درمکس Zinc supplement ندارد
قرص مکسی کر ایکس گلدن لایف-ماکسیکر ایکس Zinc supplement ندارد
کپسول زینک پلاس پابا و ب کمپلکس یوروویتال Zinc supplement ندارد
شربت یوروویتال زینک پلاس 200م ل Zinc supplement ندارد
قرص جوشان زینک پلاس ویتامین سی های هلث Zinc supplement ندارد
پماد زینک اکساید داروپخش 25% 30 گرم - زینک اکسید Zinc Oxide ندارد
قرص جویدنی هپاتوهیل Vitis vinifera + Fragaria vesca ندارد
قطره ویتاگنوس Vitex agnus-castus ندارد
قرص روکشدار ویتاگنوس Vitex agnus-castus ندارد
سافت ژل ویتامین ایی ویواتیون 400 واحد Vitamin E ندارد
قرص ویتامین د3 1000 واحد هلث اید Vitamin D3 ندارد
سافت ژل ویتامین سی پلاس زینک آپوویتال Vitamin C ندارد
ساشه سویت (سوویت) ایمیون دایرکت Vitamin C ندارد
قرص ویتامین سی 1000 یوروویتال Vitamin C ندارد
قرص زیر زبانی ویتامین ب12 آمی ویتال 1000 میکرو گرمی Vitamin B12 ندارد
آمپول اکتوبیون 100میلی گرم/100 میلی گرم/1000 میکروگرم Vitamin B1 + B6 + B12 ندارد
قرص نورودینون ویتاول Vitamin B1 + B6 + B12 ندارد
قرص ویتامین ب1 داروپخش 100 میلی گرم Vitamin B1 ندارد
کپسول بنفوتیامین برونسون 150 میلی گرم Vitamin B1 ندارد
کپسول یوروویتال ویتامین ب-کمپلکس Vitamin B Complex ندارد
آمپول ویتامین ب کمپلکس ایران هورمون Vitamin B Complex ندارد
کپسول مگا ویژن پلاس هلث اید Vitamin A + Lutein ندارد
قرص سیموویژن Vitamin A + Lutein ندارد
پماد ویتامین آ+د داروپخش Vitamin A + D-Topical ندارد
پماد ویتامین آ+د-سبحان Vitamin A + D-Topical ندارد
پماد ویتامین آ+د-بهسا Vitamin A + D-Topical ندارد
قطره کلوی کیدز بی اس کا Vitamin A + D-Oral ندارد
کپسول یوروویتال ویتامین آ 800ميکروگرم Vitamin A ندارد
کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 25000 واحد Vitamin A ندارد
کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 50000 واحد Vitamin A ندارد
شربت بنفشه باریج 60 میلی لیتر Viola odorata ندارد
قرص وراپامیل البرزدارو 40 میلی گرم Verapamil ندارد
کپسول آلونتا 37.5 میلی گرم - آلوینتا Venlafaxine ندارد
کپسول آلوینتا 75 میلی گرم - آلونتا Venlafaxine ندارد
قرص والزودیک - اچ سی تی 160/12.5 میلی گرم Valsartan + Hydrochlorothiazide ندارد
قرص پانامیکس 80/12.5 میلی گرم Valsartan + Hydrochlorothiazide ندارد
قرص والزارتان اسوه 160 میلی گرم Valsartan ندارد
قرص والزارتان-سبحان 160 میلی گرم Valsartan ندارد
قرص روکشدار والی فلور Valeriana officinalis + Passiflora incarnata ندارد
قرص ویرابکس 1000 میلی گرم Valaciclovir ندارد
قرص ویرابکس 500 میلی گرم Valaciclovir ندارد
قطره پروستاتان Urtica dioica + Cucurbita pepo + Matricaria chamomilla + Tribulus terrestris + Pimpinella anisum ندارد
قرص روکشدار پروستاتان Urtica dioica + Cucurbita pepo + Matricaria recutita + Tribulus terrestris + Pimpinella anisum ندارد
عصاره اورتیکا زردبند Urtiandrum dioica L ندارد
کپسول اورسوگارد 300 میلی گرم Ursodeoxycholic Acid ندارد
قرص تری هگزی فنیدیل امین 2 میلی گرم Trihexyphenidyl ندارد
شربت زینگامن Trigonella foenum-graecum + Zingiber officinale + Cichorium intybus + Curcuma longa + Nasturtium officinale ندارد
قرص گلوکورکس بی Trigonella foenum- graecum ندارد
قرص تری فلوئوپرازین سبحان دارو 1 میلی گرم Trifluoperazine ندارد
قرص تری فلوئوپرازین مرهم دارو 2 میلی گرم Trifluoperazine ندارد
قطره آفرودیت Tribulus terrestris + Cinnamomum zeylanicum + Zingiber officinale + Crocus sativus ندارد
قرص روکشدار آفرودیت Tribulus terrestris + Cinnamomum zeylanicum + Zingiber officinale + Crocus sativus ندارد
قرص ترادامیکس Tribulus terrestris ندارد
قرص تریامترن اچ- سبحان دارو Triamterene-H ندارد
پماد تریامسینولون-بهوزان 0.1% Triamcinolone-Topical ندارد
قرص توپیرامات-آریا 25 میلی گرم Topiramate ندارد
قرص توپیرامات-آریا 100 میلی گرم Topiramate ندارد
قرص تولرین 1 میلی گرم Tolterodine ندارد
قرص تولتریدون لقمان 1 میلی گرم Tolterodine ندارد
قرص تیزانوور 4 میلی گرم Tizanidine ندارد
قطره چشمی اپتیمول 0.5% Timolol ندارد
قرص تیکورا 90 میلی گرم Ticagrelor ندارد
قرص بریلاووس 90 میلی گرم Ticagrelor ندارد
شربت زینگاویش Thymus vulgaris + Althaea officinalis + Hedera helix + Zingiber officinale ندارد
شربت تیمکس 140 میلی لیتر Thymus daenensis celak ندارد
شربت تئوفیلین جی دی پی 120 میلی لیتر Theophylline G ندارد
شربت تئوکال-جی 120 میلی لیتر Theophylline G ندارد
شربت رازوتئوفیلین جی 120 میلی لیتر Theophylline G ندارد
پماد موضعی تتراسیکلین ایران دارو 3% Tetracycline ندارد
پماد تتراسیکلین-ناژو 3% 15 گرم Tetracycline ندارد
آمپول سرو-تت (سروتت) 250 واحد Tetanus Immunoglobulins ندارد
قرص تربینافین جالینوس 250 میلی گرم Terbinafine ندارد
قرص ترازوسین-حکیم 2 میلی گرم Terazosin ندارد
کپسول اومنیک 0.4 میلی گرم - امنیک Tamsulosin ندارد
کپسول آهسته رهش تامسوور 0.4 میلی گرم Tamsulosin ندارد
قرص پروترال اپاس پیوسته رهش 0.4 میلی گرم Tamsulosin ندارد
کپسول پروترال 0.4 میلی گرم Tamsulosin ندارد
قرص تیافیل 20 میلی گرم Tadalafil ندارد
قرص تاداگرا 10 میلی گرم Tadalafil ندارد
قرص تاداگرا 20 میلی گرم Tadalafil ندارد
قرص تیافیل 10 میلی گرم Tadalafil ندارد
پماد موضعی تاکریل 0.1% Tacrolimus ندارد
پماد موضعی تاکریل 0.03% Tacrolimus ندارد
قرص سولفاسالازین زهراوی 500 میلی گرم Sulfasalazine ندارد
قرص سولفاسالازین خوارزمی 500 میلی گرم Sulfasalazine ندارد
قرص سوکرالفیت کیمیدارو 500 میلی گرم Sucralfate ندارد
قرص اسپیرانولاکتون ابوریحان 25 میلی گرم Spironolactone ندارد
قرص یوریناسین 5 میلی گرم Solifenacin ندارد
قرص آهسته رهش رهاکین 500 میلی گرم Sodium Valproate ندارد
قرص سیمیوال (سدیم والپروات333/والپروئیم اسید 45 میلی گرم) Sodium Valproate ندارد
قطره چشمی 21 تک دوز آرتیپیک ادونسد 0.15% Sodium Hyaluronate ندارد
اسپری بینی دی بی-سالین 0.9% 20 میلی لیتر Sodium Chloride-Nasal ندارد
پمادچشمی ناتری سالت 5% Sodium Chloride OPH ندارد
قطره چشمی ناتری سالت 5% Sodium Chloride OPH ندارد
قرص زیپمت 50/500 میلی گرم Sitagliptin + Metformin ندارد
قرص زیپمت 50/1000 میلی گرم Sitagliptin + Metformin ندارد
قرص سیگومت 50/1000 میلی گرم Sitagliptin + Metformin ندارد
قرص زیپتین 100 میلی گرم Sitagliptin ندارد
قرص زیپتین 50 میلی گرم Sitagliptin ندارد
سافت ژل پرولیو باریج Silybum marianum + Cynara scolymus + Curcuma longa + Tarexacum officinalale ندارد
کپسول بوستر لیور Silybum marianum + Cynara scolymus + Curcuma longa ندارد
قرص هلسی لیور گلدن لایف Silybum marianum + Cynara scolymus ندارد
قرص خط دار لیورگل 140 Silybum marianum ندارد
قرص خط دار لیورگل 70 Silybum marianum ندارد
کرم سیلورسولفادیازین سبحان دارو 50 گرم Silver Sulphadiazine-Topical ندارد
قرص ویزارسین 50 میلی گرم Sildenafil ندارد
قرص ارکتو 100 میلی گرم Sildenafil ندارد
قرص ویزارسین 100 میلی گرم Sildenafil ندارد
اسپری بینی سزالین Sesamum indicum ندارد
قرص آسنترا 50 میلی گرم Sertraline ندارد
قرص آسنترا 100 میلی گرم Sertraline ندارد
قرص سرترالین-سبحان 50 میلی گرم-سرمنتا Sertraline ندارد
قرص سرترالین-سبحان 100 میلی گرم-سرمنتا Sertraline ندارد
کرم موضعی سرتاکونازل سبحان 2% Sertaconazole-Topical ندارد
قرص پروستیکا گلدن لایف Serenoa repens ندارد
قرص سلنیوم پلاس او پی دی فارما Selenium ندارد
کپسول يورو ويتال سلن پلاس Selenium ندارد
اسپری کلداماریس پروفیلاکتیک بی بی Seaweeds, carragelose ندارد
اسپری بینی کلداماریس فلو Seaweeds, carragelose ندارد
اسپری بینی کلداماریس پرو Seaweeds, carragelose ندارد
قطره پرسیکا Salvadora persica + Achillea millefolium + Mentha spicata ندارد
شربت سالبوتامول دی پی 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی Salbutamol ندارد
کپسول دیلیست Saccharomyces boulardi ندارد
کپسول الارتریت Russian Olive ندارد
قرص مکیدنی رویال ژلی+ پروپولیس ویتارمونیل Royal Jelly ندارد
قرص رزورکسین 20 میلی گرم Rosuvastatin ندارد
قرص رزورکسین 5 میلی گرم Rosuvastatin ندارد
قرص روپیکسون 40 میلی گرم Rosuvastatin ندارد
قرص رزورکسین 10 میلی گرم Rosuvastatin ندارد
قرص روپیکسون 20 میلی گرم Rosuvastatin ندارد
قرص روپیکسون 10 میلی گرم Rosuvastatin ندارد
قرص روپیکسون 5 میلی گرم Rosuvastatin ندارد
قرص رزورکسین 40 میلی گرم Rosuvastatin ندارد
قرص ریزاتان 5 میلی گرم Rizatriptan ندارد
قرص ریزاملت 10 میلی گرم او.دی Rizatriptan ندارد
کپسول اگزکیم 3 میلی گرم Rivastigmine ندارد
کپسول رازوریواستیگمین 1.5 میلی گرم Rivastigmine ندارد
قرص زالربان 10 میلی گرم Rivaroxaban ندارد
قرص کلاتوور 2.5 میلی گرم Rivaroxaban ندارد
قرص آکسابین 10 میلی گرم Rivaroxaban ندارد
قرص زالربان 15 میلی گرم Rivaroxaban ندارد
قرص آکسابین 2.5 میلی گرم Rivaroxaban ندارد
قرص زالربان 20 میلی گرم Rivaroxaban ندارد
قرص آکسابین20 میلی گرم Rivaroxaban ندارد
قرص ریفاکسیمین کوثر 200 میلی گرم Rifaximin ندارد
قرص رانولیز 500 میلی گرم Ranolazine ندارد
قرص رابزول 20 میلی گرم Rabeprazole ندارد
قرص کوئنتیاکس 200 میلی گرم Quetiapine ندارد
قرص ترانکوپین 25 میلی گرم Quetiapine ندارد
قرص کوئنتیاکس 100 میلی گرم Quetiapine ندارد
قرص کوئنتیاکس 25 میلی گرم Quetiapine ندارد
شیاف اکتوژست 400 میلی گرم Progesterone ندارد
شیاف فرتیژست 400 میلی گرم Progesterone ندارد
کپسول لایریور 75 میلی گرم Pregabalin ندارد
کپسول پرگابالین ایران دارو 50 میلی گرم Pregabalin ندارد
کپسول پرگابالین سبحان 75 میلی گرم Pregabalin ندارد
کپسول لایریور 150 میلی گرم Pregabalin ندارد
کپسول لایریور 100 میلی گرم Pregabalin ندارد
کپسول پرگابالین سبحان 100 میلی گرم Pregabalin ندارد
قرص پردنیزولون فورت ابوریحان 50 میلی گرم Prednisolone ندارد
قرص پرازوسین امین 5 میلی گرم Prazosin ندارد
قرص پرازوسین امین 1 میلی گرم Prazosin ندارد
ژل واژینال پویدون آیوداین بهوزان 10% 80 گرم Povidone-Iodine ندارد
قطره چشمی تیرلوز 0.5% Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose ندارد
قطره تک دوز سینالون ادونسد 0.2% 5میلی لیتر Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose ندارد
قطره چشمی سینا تیرز 14 میلی گیرم بر میلی لیتر Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose ندارد
قطره گوشی میکساکورت Polymyxin NH ندارد
پودر پیدرولاکس 70 گرم Polyethylene Glycol ندارد
کپسول رازوپیروکسیکام 10 میلی گرم Piroxicam ندارد
قرص پیتوز 30 میلی گرم Pioglitazone ندارد
قرص پیوگراز 30 میلی گرم -پیوگلیتازون رازک Pioglitazone ندارد
قرص پیتوز 15 میلی گرم Pioglitazone ندارد
قرص فنازومکس 100 میلی گرم Phenazopyridine ندارد
کپسول آرتروفید Persea gratissima + Glycine soja ندارد
قرص آهسته رهش پنتوکسی فیلین امین 400 میلی گرم Pentoxifylline ندارد
شربت پلارژین کیدز Pelargonium sidoides ندارد
قرص پلارژین Pelargonium sidoides ندارد
قطره پلارژین کیدز Pelargonium sidoides ندارد
شربت پلارژین 60 میلی لیتر Pelargonium sidoides ندارد
شربت پلارژین 120 میلی لیتر Pelargonium sidoides ندارد
شربت پلیوم پلاس Pelargonium roseum ندارد
شربت پلیوم Pelargonium roseum ندارد
شربت کوریزان سرماخوردگي كودكــان 120 میلی گرم Pediatric Gripe ندارد
قرص دوبل بال Paullinia cupana + Panax ginseng ندارد
قرص اسلیپ کر گلدن لایف Passiflora incarnata ندارد
قرص پنتومید 20 میلی گرم Pantoprazole ندارد
قرص انتریک کوتد نولپازا 40 میلی گرم Pantoprazole ندارد
کپسول پنتوپرازول تسنیم 40 میلی گرم Pantoprazole ندارد
قرص پنتومید 40 میلی گرم Pantoprazole ندارد
قرص انتریک کوتد نولپازا 20 میلی گرم Pantoprazole ندارد
کپسول پنتوپرازول تسنیم 20 میلی گرم Pantoprazole ندارد
پودر قابل تزریق پنتوپرازول جابر 40 میلی گرم Pantoprazole ندارد
پودر قابل تزریق پنتوپرازول 40میلی گرم Pantoprazole ندارد
آمپول خوراکی رد جنسینگ (ردجنسینگ) Panax ginseng + Gastrodia elata ندارد
کپسول جین سین Panax ginseng ندارد
قرص های سنس باریج 500 میلی گرم Panax ginseng ندارد
کپسول فلاویر 75 میلی گرم Oseltamivir ندارد
کپسول ونوستات 120 میلی گرم Orlistat ندارد
کپسول ونوستات پلاس - ارلیستات+مولتی ویتامین Orlistat ندارد
کپسول زنوور 120 میلی گرم Orlistat ندارد
قرص جوشان اوریکس او آر اس Oral Rehydration Solutions ندارد
قرص دمیترون 4 میلی گرم Ondansetron ندارد
کپسول اولتاپ 20 میلی گرم Omeprazole ندارد
کپسول مرازول 20 میلی گرم Omeprazole ندارد
کپسول اکتاپ 20 میلی گرم Omeprazole ندارد
سافت ژل امگازون(امگا زون) Omega-3 Triglycerides ندارد
شربت امگا 3 مکس یوروویتال Omega-3 Triglycerides ندارد
سافت ژل امگا پارادوکس او پی دی فارما Omega 369 ندارد
کپسول هیپوفار Olea europaea ندارد
قرص الانزاپین-فارما 5 میلی گرم Olanzapine ندارد
قطره چشمی افلوراپ 0.3% 5 میلی لیتر Ofloxacin ندارد
قرص خط دار افلوکساسین دی پی 300 میلی گرم Ofloxacin ندارد
غذای کودک سرلاک Nutrition ندارد
پودر لیدی میل Nutrition ندارد
کپسول نیتروپرل 0.4 میلی گرم Nitroglycerin ندارد
اسپری نیترولینگوال 0.4میلی گرم/دوز Nitroglycerin ندارد
قرص سوستاک 2.6 میلی گرم Nitroglycerin ندارد
قرص نیتروکاردین 6.4 میلی گرم Nitroglycerin ندارد
قرص نیتروفورانتوئین مهردارو 100 میلی گرم Nitrofurantoin ندارد
قرص آدانکور 10 میلی گرم Nicorandil ندارد
قرص نالیدیکسیک اسید البرز 500 میلی گرم Nalidixic Acid ندارد
پماد ام جی باریج 20 گرم Myrtus communis L ندارد
پماد رکتول 20 گرم Myrtus communis L ندارد
لوسیون ام جی باریج 15 میلی لیتر Myrtus communis L ندارد
پماد موپیروسین-بهوزان 2% 15 گرم Mupirocin ندارد
پماد موپیروسین-ناژو 2% 15 گرم Mupirocin ندارد
پماد موپیروسین دی.پی 2% 15 گرم Mupirocin ندارد
پماد موپیروسین داروپخش 2% 15 گزم Mupirocin ندارد
کپسول اووابوست برای خانم ها (آوابوست) Multivitamin preparation ندارد
قرص اکتی ناتال Multivitamin preparation ندارد
قرص درموبلا گلدن لایف - درمو بلا Multivitamin preparation ندارد
قرص A-Z مولتی ویتامین پلاس کیوتن و لوتئین یورویتال Multivitamin preparation ندارد
قطره مولتی ویتامین پدیابست Multivitamin preparation ندارد
سافت ژل مولتی سانیتوژل پلاس زینک Multivitamin preparation ندارد
قرص اکتی آیرون Multivitamin preparation ندارد
قرص دی ویت-اکتیو Multivitamin preparation ندارد
کپسول فرتیل اید برای خانم ها Multivitamin preparation ندارد
قرص فولیکوژن Multivitamin preparation ندارد
سافت ژل مولتی فور هر ویتالی تون Multivitamin preparation ندارد
سافت ژل اورامین-اف Multivitamin preparation ندارد
قرص دینو نیچرز اونلی Multivitamin preparation ندارد
قرص یوروویتال فلکس-آ-ورت Multivitamin preparation ندارد
قرص دابل بول نیچرز اونلی(دبل بول) Multivitamin preparation ندارد
قرص پرفکتیل پلاتینوم Multivitamin preparation ندارد
کپسول هیر اکتیواتور سان لایف Multivitamin preparation ندارد
شربت کیدیکر (کیدی کر) Multivitamin preparation ندارد
کپسول فرتیل اید برای آقایان Multivitamin preparation ندارد
قرص ماماویت (ماما ویت) Multivitamin preparation ندارد
قرص پیلفود کمپلکس هیر اند نیلز Multivitamin preparation ندارد
قرص ویتافیت یوروویتال 30 عددی Multivitamin preparation ندارد
کپسول ول وومن Multivitamin preparation ندارد
قرص اپتی وومن گلدن لایف Multivitamin preparation ندارد
قرص پرفکتیل ویتابیوتیکس Multivitamin preparation ندارد
قرص اکتی وومن Multivitamin preparation ندارد
قرص ساپلاس مدز Multivitamin preparation ندارد
کپسول هیرویت (هیر ویت) Multivitamin preparation ندارد
شربت یوروویتال نیوکیندر مولتی ویتامین سافت 200 م ل Multivitamin preparation ندارد
قرص لیورکر هلث اید Multivitamin preparation ندارد
شربت ایمیونس (ایمیونیس) Multivitamin preparation ندارد
قرص دی ویت پروبیو هلث اید Multivitamin preparation ندارد
قرص مولتی دیلی آلفا ویتامینز Multivitamin preparation ندارد
قرص میلواید Multivitamin preparation ندارد
کپسول پاورفیت هولیستیکا Multivitamin preparation ندارد
کپسول مکس ویژن سوپرابیون Multivitamin preparation ندارد
شربت مولتی سانستول Multivitamin preparation ندارد
قرص مولتی ویتامین مو نچرال ورلد Multivitamin preparation ندارد
قرص بایو بیسیکس مولتی ویتامین خانم ها نیچرز اونلی Multivitamin preparation ندارد
قرص انرژکس - انرژی ایکس گلدن لایف Multivitamin preparation ندارد
قرص ایمیونس (ایمیونیس) Multivitamin preparation ندارد
کپسول ماکاویت ام یوروویتال Multivitamin preparation ندارد
کپسول موتیلیتی بوست برای مردان Multivitamin preparation ندارد
قرص پرگنازون هلث اید Multivitamin preparation ندارد
قرص دیابتون Multivitamin preparation ندارد
کپسول فرتیل سی ام Multivitamin preparation ندارد
کپسول ماکاویت اف یوروویتال Multivitamin preparation ندارد
قرص ول من (ولمن) کانسپشن Multivitamin preparation ندارد
سافت ژل پرگمام ویتالی تون Multivitamin preparation ندارد
قرص کتالوگ Multivitamin for CKD Patients ندارد
کپسول فرودین (فرو-دین) Multivitamin + Iron ندارد
کپسول ویتاگلوبین Multivitamin + Iron ندارد
شربت مولتی سانستول با آهن Multivitamin + Iron ندارد
قطره آدزوفر بی اس کا Multivitamin + Iron ندارد
شربت ویتان 200 میلی لیتر Multivitamin + Iron ندارد
شربت زیتوکید Multivitamin ندارد
قطره مولتی ویتامین-حکیم 15 میلی لیتر Multivitamin ندارد
قطره زیتوکید Multivitamin ندارد
ساشه گرانول لوتریکس 4 میلی گرم Montelukast ندارد
قرص روکشدار اکتولوکاست 10 میلی گرم Montelukast ندارد
قرص جویدنی ایروکاست 5 میلی گرم Montelukast ندارد
لوسیون مگاکورت 0.1% 20 میلی لیتر Mometasone ندارد
پماد مگاکورت 0.1% 15 گرم Mometasone ندارد
قرص تازادپ 30 میلی گرم Mirtazapine ندارد
قرص تازادپ 7.5 میلی گرم Mirtazapine ندارد
قرص تازادپ 45 میلی گرم Mirtazapine ندارد
قرص تازادپ 15 میلی گرم Mirtazapine ندارد
محلول موضعی ماینوکسیدیل مینا 2% Minoxidil-Topical ندارد
شیر خشک ببلاک 1 Milk Powder ندارد
شیر خشک بیومیل پلاس 1 Milk Powder ندارد
شیر خشک آپتامیل 1 Milk Powder ندارد
شیر خشک ببلاک 2 Milk Powder ندارد
شیر خشک گالاکتومید Milk Powder ندارد
شیر خشک ریسورس جونیور Milk Powder ندارد
شیر خشک بیومیل پلاس 2 Milk Powder ندارد
شیر خشک آپتامیل 3 Milk Powder ندارد
شیر خشک گیگوز 2 Milk Powder ندارد
شیر خشک بیومیل پلاس 3 Milk Powder ندارد
شیر خشک نان کید Milk Powder ندارد
شیر خشک نان 1 نستله Milk Powder ندارد
شیر خشک نان 2 نستله Milk Powder ندارد
شیر خشک بیومیل ال اف Milk Powder ندارد
شیر خشک آپتاکید Milk Powder ندارد
شیر خشک نان اکسپرت پرو کامفورت نستله Milk Powder ندارد
شیر خشک بیومیل آی آر Milk Powder ندارد
شیر خشک آپتامیل 2 Milk Powder ندارد
شیر خشک بیومیل سوی Milk Powder ندارد
شیر خشک ببلاک ا آر Milk Powder ندارد
شیر خشک گیگوز 1 Milk Powder ندارد
شیر خشک آپتامیل اچ آ 1 Milk Powder ندارد
کرم موضعی میکونازول-بهوزان 2% (مایکونازول) Miconazole ندارد
کرم واژینال میکونازول-بهوزان 2% (مایکونازول) Miconazole ندارد
ژل موضعی مترونیدازول دی.پی 0.75% 30 گرم Metronidazole ندارد
ژل واژینال مترونیدازول-بهوزان 0.75% Metronidazole ندارد
قرص پیوسته رهش مایوکارمت-وانس 23.75 میلی گرم Metoprolol ندارد
قرص پیوسته رهش متازیرو 47.5 میلی گرم Metoprolol ندارد
قرص پیوسته رهش متازیرو 95 میلی گرم Metoprolol ندارد
قرص آنژیپول 47.5 میلی گرم Metoprolol ندارد
قرص متورال 50 میلی گرم Metoprolol ندارد
قطره خوراکی متوکلوپرامید امین 4 میلی گرم/میلی لیتر Metoclopramide ندارد
آمپول اسوه-متوکلوپرامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر Metoclopramide ندارد
قطره خوراکی متوکلوپرامید-خوارزمی 4میلی گرم/میلی لیتر Metoclopramide ندارد
قرص امی-متوکلوپرامید 10 میلی گرم Metoclopramide ندارد
آمپول متوکلوپرامید داروپخش 10 میلی گرم/2میلی لیتر Metoclopramide ندارد
قرص متیل دوپا داروپخش 250 میلی گرم Methyldopa ندارد
پماد متیل سالیسیلات دی پی 30% 30گرم Methyl Salicylate ندارد
قرص ایموترکس 2.5 میلی گرم Methotrexate ندارد
قرص متوکاربامول دی پی 500 میلی گرم Methocarbamol ندارد
قرص متی مازول الحاوی 5 میلی گرم Methimazole ندارد
قرص آپو متفورمین 500میلی گرم Metformin ندارد
قرص گلوکوفاژ ایکس آر 750 میلی گرم Metformin ندارد
قرص گلای وانس 750 میلی گرم -گلای-وانس Metformin ندارد
قرص گلای-وانس 500میلی گرم- گلای وانس Metformin ندارد
قرص گلوکوفاژ 500 میلی گرم Metformin ندارد
قرص گلای وانس 1000 میلی گرم -گلای-وانس Metformin ندارد
قرص گلوکوفاژ 1000 میلی گرم Metformin ندارد
قرص مزالازین آریا 500 میلی گرم Mesalazine ندارد
قرص مزالوور 500 میلی گرم Mesalazine ندارد
قرص مزالازین تهران دارو 500 میلی گرم Mesalazine ندارد
قطره کارمینت Mentha spicata + Melissa officinalis + Coriandrum sativum ندارد
لوسیون موضعی سی ام باریج Mentha spicata + Apium graveolens ندارد
اسپری سی ام باریج Mentha spicata + Apium graveolens ندارد
سافت ژل سوپرمینت Mentha spicata ندارد
کپسول کلگارد Mentha Piperita ندارد
کپسول کلپرمین - کولپرمین Mentha Piperita ندارد
قرص مموکسا 5 میلی گرم Memantine ندارد
قرص ملوکسیکام دی دی پی 15 میلی گرم Meloxicam ندارد
قرص ملاتونین جالینوس 1 میلی گرم Melatonin ندارد
قرص زیر زبانی ملاتونین وبر 3 میلی گرم Melatonin ندارد
کپسول ملاتونین پلاس هلث برست Melatonin ندارد
قرص ملاتونین جالینوس 5 میلی گرم Melatonin ندارد
قرص ملاتونین 3 میلی گرم رازک Melatonin ندارد
قرص مدروکسی پروژسترون-ا آر 5 میلی گرم Medroxyprogesterone Acetate ندارد
قرص مب اکتو 135 میلی گرم Mebeverine ندارد
کپسول مب اکتو 200 میلی گرم Mebeverine ندارد
شربت رکولیک 120 میلی لیتر Matricaria recutita + Pimpinella anisum ندارد
کرم آنتی فیشر باریج 20 گرم Matricaria chamomilla + Quercus infectoria ندارد
کرم آنتی فیشر باریج 30 گرم Matricaria chamomilla + Quercus infectoria ندارد
ژل دنتی کید باریج Matricaria chamomilla ندارد
ساشه مگترا نیچرز اونلی Magnesium Supplement ندارد
ساشه بیومگنلیت منیزیم سیترات 300 میلی گرم Magnesium Supplement ندارد
ساشه منیزیم 400 میلی گرم یوروویتال Magnesium Supplement ندارد
کپسول مگنیفورت (مگنی فورت) Magnesium Supplement ندارد
شربت مگنی میلک 8% Magnesium Hydroxide ندارد
سوسپانسیون لاکسی ژل 240 میلی لیتر Magnesium Hydroxide ندارد
قرص لوزاتن-اچ 50/12.5 میلی گرم Losartan + Hydrochlorothiazide ندارد
قرص لوزامیکس-اچ 50/12.5 میلی گرم Losartan + Hydrochlorothiazide ندارد
قرص پوزارکس 25 میلی گرم Losartan ندارد
قرص لوزاتن 25 میلی گرم Losartan ندارد
قرص لوزاتن 50 میلی گرم Losartan ندارد
قرص پوزارکس 50 میلی گرم Losartan ندارد
قرص دهان بازشو لوراتادین ایران دارو 10 میلی گرم Loratadine ندارد
شربت آمی لوپرا 1 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر-آمیلوپرا Loperamide ندارد
قرص لوپراماید-حکیم 2 میلی گرم Loperamide ندارد
شربت لوپرامید-پاک دارو 1 میلی گرم/5 میلی لیتر Loperamide ندارد
قرص لیزیرکس 5 میلی گرم Lisinopril ندارد
قلم تزریق ملیتاید 18 میلی گرم/3 میلی لیتر Liraglutide ندارد
قرص لیروپریم 2.5/500 میلی گرم Linagliptin + Metformin ندارد
قرص لیروپریم 2.5/1000 میلی گرم Linagliptin + Metformin ندارد
قرص ملیجنت-ام 2.5/500 میلی گرم Linagliptin + Metformin ندارد
پماد لیدوکایین اچ-ا آر Lidocaine-Local ندارد
ژل زایلوژل 2% Lidocaine-Local ندارد
کرم زایلا-پی 30 گرم Lidocaine + Prilocaine-Topical ندارد
قرص تنسی 1.5 میلی گرم Levonorgestrel ندارد
قرص تنسی 0.75 میلی گرم Levonorgestrel ندارد
قطره چشمی لوفلوکسید 5 میلی گرم/میلی لیتر Levofloxacin ندارد
قطره چشمی لووفلوکساسین سینا دارو 0.5% 0.5 میلی لیتر Levofloxacin ندارد
قرص تاوانکس 500 میلی گرم Levofloxacin ندارد
قرص تاوانکس 750 میلی گرم Levofloxacin ندارد
قرص لوودوپا-سی-جالینوس 110 میلی گرم Levodopa-C ندارد
قرص ایزیکام 250 میلی گرم Levodopa-C ندارد
قرص ایزیکام 100 میلی گرم Levodopa-C ندارد
قرص نوراستور 125 میلی گرم Levodopa-B ندارد
قرص نوراستور 250 میلی گرم Levodopa-B ندارد
قرص لوبل 1000 میلی گرم Levetiracetam ندارد
قرص لوبل 500 میلی گرم Levetiracetam ندارد
محلول خوراکی لوبل 100میلی گرم/میلی لیتر 120 میلی لیتر Levetiracetam ندارد
قرص لراوا 20 میلی گرم Leflunomide ندارد
پماد آلفا Lawsonia inermis + Curcuma longa + Pastacia terebenthus ندارد
ژل آرومیکس Lavandula angustifolia + Eucalyptus sp + Rosmarinus officinalis + Mentha piperita ندارد
کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 30 میلی گرم Lansoprazole ندارد
کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 15 میلی گرم Lansoprazole ندارد
قرص لاموژین 100 میلی گرم Lamotrigine ندارد
قرص لاموتریژین روزدارو 25 میلی گرم Lamotrigine ندارد
شربت لاکتولوز-اکسیر 10 گرم/15 میلی لیتر Lactulose ندارد
کپسول فمی لاکت توپلاس Lactobacillus Species 8 ندارد
ساشه کیدی لاکت Lactobacillus Species 7 ندارد
ساشه کیدی لاکت زینک Lactobacillus Species 7 ندارد
کپسول ژری لاکت Lactobacillus Species 6 ندارد
کپسول فمی لاکت Lactobacillus Species 6 ندارد
کپسول ژری لاکت توپلاس Lactobacillus Species 6 ندارد
ساشه روتفلور Lactobacillus Species 6 ندارد
قطره روتفلور Lactobacillus Species 6 ندارد
کپسول لاکتوفم Lactobacillus Species 5 ندارد
قرص مکیدنی لاکتوگام Lactobacillus Species 5 ندارد
کپسول لاکتوکر Lactobacillus Species 4 ندارد
قطره خوراکی پدی لاکت 15 میلی لیتر Lactobacillus Species 3 ندارد
کپسول واژینال لاکتوواژ Lactobacillus Species 2 ندارد
کپسول بایو آی بی اس Lactobacillus Species 1 ندارد
کپسول بایوفلورا - بایو فلورا Lactobacillus Species 1 ندارد
ساشه بایوکید پروبیوتیک Lactobacillus Species 1 ندارد
قطره بایولاکت - بایو لاکت Lactobacillus Species 1 ندارد
کپسول بایو فم -بایوفم Lactobacillus Species 1 ندارد
کپسول بایودایاب Lactobacillus Species 1 ندارد
شربت کتوتیفن پورسینا 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر Ketotifen ندارد
قرص کتوتیفن رها 1 میلی گرم Ketotifen ندارد
قرص ایورمکتین البرز دارو 6 میلی گرم Ivermectin ندارد
کپسول نورم اسکین 20 میلی گرم Isotretinoin ندارد
کپسول اوراتان 20 میلی گرم Isotretinoin ندارد
کپسول آکنوتان بی اس کی 10 میلی گرم Isotretinoin ندارد
قرص ایزوسورباید-آریا 10 میلی گرم Isosorbide Dinitrate ندارد
قرص روفولیک پریناتال -فولات و ید Iodine + Folic acid ندارد
قرص یدوفولیک درسا دارو Iodine + Folic acid ندارد
سرنگ از پیش پرشده رسیژن 1200000 واحد معادل 44 میکروگرم Interferon Beta-1A ندارد
ویال لانسولین ان(ان پی اچ) Insulin ندارد
ویال لانسولین آر(رگولار) Insulin ندارد
قلم بازالین 100 واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر Insulin ندارد
ساشه اینوفولیک Inositol ندارد
کپسول ایندومتاسین-جالینوس 25 میلی گرم Indomethacin ندارد
آمپول سرو-تت 250واحد Immune Globulin Intramuscular ندارد
قرص ایمی پرامین سبحان 50 میلی گرم Imipramine ندارد
قرص روکشدار پرفوران Hypericum perforatum ندارد
آمپول هیوسین-ان-بوتیل بروماید تولیددارو 20میلی گرم/1میلی لیتر Hyoscine ندارد
آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید اسوه 20میلی گرم/1میلی لیتر Hyoscine ندارد
آمپول هیوسین-ان-بوتیل بروماید-اکسیر 20میلیگرم/1میلی لیتر Hyoscine ندارد
آمپول هیوسین کیمیدارو 20میلی گرم/میلی لیتر Hyoscine ندارد
قرص هیدروکسی زین-تی سی 10 میلی گرم Hydroxyzine ندارد
قرص هیدروکسی زین دی پی 25 میلی گرم Hydroxyzine ندارد
قرص هیدروکلروتیازید ایران دارو 25 میلی گرم Hydrochlorothiazide ندارد
ژل واژیهیل 30 گرم -واژی هیل Humulus lupulus ندارد
قرص آنادرم Herbal Combination For Skin ندارد
ژل فموره برای بانوان Herbal Combination For Sexual power in Women ندارد
شربت موکوزیفت Herbal Combination For Covid-19 ندارد
قرص جوشان پراسپکت بهشاد دارو Herbal Combination For Cough and Cold ندارد
شربت برون کلد هلث اید 200 میلی لیتر - برونکلد Herbal Combination For Cough and Cold ندارد
قرص دایجسترانگ سینا Herbal Combination For Colic ندارد
کپسول آرترولیستیکا Herbal Combination For Arthrite and Gout ندارد
کپسول هماتنیک(هماتینیک) رازک Hematinic ندارد
کپسول هماتینیک (هماتنیک) زهراوی Hematinic ندارد
شربت کاف استاپ باریج Hedera helix + Thymus vulgaris ندارد
قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم Harpagophytum procumbens ندارد
قرص هالوپریدول-سبحان 5 میلی گرم Haloperidol ندارد
قرص هالوپریدول-سبحان 0.5 میلی گرم Haloperidol ندارد
شربت پپتولیک 120 میلی لیتر Glycyrrhiza glabra + Matricaria chamomilla ندارد
شیاف گلیسیرین ناژو 1 گرم Glycerin ندارد
کپسول درمکس پیگمنتا Glutathione ندارد
قرص روکشدار کارتيژن مکس1500 م گ Glucosamine Preparation ندارد
قرص جوینت آر ایکس Glucosamine Preparation ندارد
قرص گلوکزآمین نکستایل Glucosamine Preparation ندارد
قرص استئوپلاس Glucosamine Preparation ندارد
قرص بون کمپلکس نچرال ورلد Glucosamine Preparation ندارد
قرص کارتیژن مکس Glucosamine Preparation ندارد
قرص کارتیژن فورت Glucosamine Preparation ندارد
کپسول فول فلکس پلاس Glucosamine Preparation ندارد
قرص جوینتیس (جوینت ایس) Glucosamine Preparation ندارد
ژل فیتوگلوکزامین Glucosamine ندارد
قرص دیابزید ام آر 30 میلی گرم Gliclazide ندارد
قرص دیابزید 80 میلی گرم Gliclazide ندارد
قرص دیابزید ام آر 60 میلی گرم Gliclazide ندارد
قرص روکشدار جینکوگل Ginkgo biloba ندارد
کپسول جینکو بیلوبا ویتارمونیل Ginkgo biloba ندارد
قرص ممورکس Ginkgo biloba ندارد
آمپول جنتامایسین زهراوی 80میلی گرم/2میلی لیتر Gentamicin ندارد
قرص گالگا دینه Galega officinalis ندارد
ویال دوتارم 377میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر Gadoteric Acid ندارد
کپسول اکتوپنتین 100 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین-جالینوس 300 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین-رازک 300 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول اکتوپنتین 300 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین پورسینا 300 میلی گرم Gabapentin ندارد
کپسول گاباپنتین-اکسیر 100 میلی گرم Gabapentin ندارد
قرص کيتوزان کارن 500 میلی گرم Food Supplements for weight loss ندارد
کپسول نیچرفیت Food Supplements for weight loss ندارد
پودر اسلیم لست 1 کارن 300 گرم Food Supplements for weight loss ندارد
قرص فولیک اسید ایران دارو 5 میلی گرم Folic Acid ندارد
قرص کوالی فول پلاس ید دکتر گیل Folic Acid ندارد
قرص کوالی فول دکتر گیل Folic Acid ندارد
قطره شیرافزا Foeniculum vulgare + Cuminum cyminum + Trigonella foenum- graecum + Anethum graveolens ندارد
کپسول شیرافزا Foeniculum vulgare + Cuminum cyminum + Trigonella foenum- graecum + Anethum graveolens ندارد
کپسول فلوکستین-عبیدی 20 میلی گرم Fluoxetine ندارد
قطره چشمی فلوکورت Fluorometholone ندارد
قرص دافلون 500 میلی گرم Flavonoid Compounds ندارد
قرص روکشدار فینوسکار 5 میلی گرم Finasteride ندارد
قرص روکشدار فینوسکار 1 میلی گرم Finasteride ندارد
آمپول پی دی گراستیم 300 میکروگرم/0.5 میلی لیتر Filgrastim ندارد
کرم موضعی فیبرینولیزین/دزوکسی ریبونوکلئاز 20 گرم Fibrinolysin ندارد
قرص فکسوفنادین-حکیم 60 میلی گرم Fexofenadine ندارد
قرص روکشدار فستوور 120 میلی گرم Fexofenadine ندارد
قرص روکشدار فستوور 180 میلی گرم Fexofenadine ندارد
کپسول فرفولیک 60/0.4 میلی گرم Ferrous sulfate + folic acid ندارد
کپسول فولایرون+زینک Ferrous sulfate + folic acid ندارد
قرص خط دار فرفولیک 60/0.4 میلی گرم Ferrous sulfate + folic acid ندارد
قرص گلوبیفر پلاس Ferrous sulfate + folic acid ندارد
قرص فراورال گلدن لایف - فرورال Ferrous sulfate + folic acid ندارد
کپسول فروگلوبین+ B12 Ferrous sulfate + folic acid ندارد
کپسول فرو فورت گاین Ferrous sulfate + folic acid ندارد
قطره لیپیفر -آهن نانولیپوزومال+ویتامین ب12+فولیک اسید Ferrous sulfate + folic acid ندارد
شربت فروگلوبین پلاس Ferrous sulfate + folic acid ندارد
کپسول فیفول (ففول جعبه سبز) Ferrous sulfate + folic acid ندارد
کپسول آیروویت - آیرویت ویتان Ferrous sulfate + folic acid ندارد
شربت فروگلوبین B12 البرز دارو Ferrous sulfate + folic acid ندارد
قرص یوروویتال آیزن پلاس (ایزن پلاس) Ferrous sulfate + folic acid ندارد
کپسول ایزی آیرون نچرال ورد 30 عددی Ferrous ندارد
کپسول فرامکس 100 میلی گرم Ferrous ندارد
پودر فرامکس Ferrous ندارد
قطره خوراکی فروس سولفات خوارزمی Ferrous ندارد
قرص رئول آهن المنتال آلتون Ferrous ندارد
قطره خوراکی سان اکتین فورت Ferrous ندارد
قطره لیپوزوفر Ferrous ندارد
قرص اسوه-فروس سولفات 50میلی گرم Ferrous ندارد
قرص فروس سولفات روزدارو Ferrous ندارد
کپسول فروفورت گاین Ferrous ندارد
قطره آهن سان اکتین Ferrous ندارد
قرص روکشدار فروس فومارات-الحاوی 60 میلی گرم Ferrous ندارد
کپسول فروفورت دئودنال Ferrous ندارد
قطره سیدرال گوچه 30 میلی لیتر Ferrous ندارد
قطره لیپوزوفر فورت Ferrous ندارد
کپسول سیدرال فورت Ferrous ندارد
قرص فاموتیدین کیمیدارو 40 میلی گرم Famotidine ندارد
قرص فاموتیدین کیمیدار 20 میلی گرم Famotidine ندارد
قرص استرادیول والرات ابوریحان 2 میلی گرم Estradiol Valerate ندارد
قرص استرادیول والرات ابوریحان 1 میلی گرم Estradiol Valerate ندارد
کپسول ازونیوم عبیدی 20 میلی گرم Esomeprazole ندارد
کپسول ازونیوم عبیدی 40 میلی گرم Esomeprazole ندارد
قرص روکشدار ازیپم 10 میلی گرم Escitalopram ندارد
قرص لگزاتال 10 میلی گرم Escitalopram ندارد
قرص ازپیم 20 میلی گرم Escitalopram ندارد
قرص اس سیتاور 10 میلی گرم Escitalopram ندارد
محلول موضعی اریترومایسین-بهوزان 4% 60 میلی لیتر Erythromycin-Topical ندارد
قرص اریتروماکس 400 میلی گرم Erythromycin ندارد
قرص ارگوتامین سی داروپخش 100/1 میلی گرم Ergotamine-C ندارد
قرص اپرینسا 25 میلی گرم - اپلرنون Eplerenone ندارد
قرص آهسته رهش پگلیمت 12.5/1000 میلی گرم Empagliflozin + Metformin ندارد
قرص سینوریپا 5/1000 میلی گرم Empagliflozin + Metformin ندارد
قرص پگلیمت 12.5/500 میلی گرم Empagliflozin + Metformin ندارد
قرص سینوریپا 5/500 میلی گرم Empagliflozin + Metformin ندارد
قرص سینوریپا 12.5/500 میلی گرم Empagliflozin + Metformin ندارد
قرص سینوریپا 12.5/1000 میلی گرم Empagliflozin + Metformin ندارد
قرص گلوتریو 12.5/2.5/1000 میلی گرم Empagliflozin + Linagliptin + Metformin ندارد
قرص گلوتریو 25/5/1000 میلی گرم Empagliflozin + Linagliptin + Metformin ندارد
قرص گلوتریو 10/5/1000 میلی گرم Empagliflozin + Linagliptin + Metformin ندارد
قرص گلوتریو 5/2.5/1000 میلی گرم Empagliflozin + Linagliptin + Metformin ندارد
قرص گلورنتا 25/5 میلی گرم Empagliflozin + Linagliptin ندارد
قرص گلورنتا 10/5 میلی گرم Empagliflozin + Linagliptin ندارد
قرص گلوریپا 10 میلی گرم Empagliflozin ندارد
قرص گلوریپا 25 میلی گرم Empagliflozin ندارد
قرص پگلینو 10 میلی گرم Empagliflozin ندارد
قرص پگلینو 25 میلی گرم Empagliflozin ندارد
شربت دایان ایمیون Echinaceae purpurea ندارد
قرص دوفامد 10 میلی گرم Dydrogesterone ندارد
قرص دوفاستون 10 میلی گرم Dydrogesterone ندارد
کپسول تراوکس 0.5 میلی گرم Dutasteride ندارد
کپسول لوکستا 60 میلی گرم Duloxetine ندارد
کپسول لوکستا 20 میلی گرم Duloxetine ندارد
کپسول لوکستا 30 میلی گرم Duloxetine ندارد
قرص روکین 3/0.03 میلی گرم Drospirenone + Ethinylestradiol ندارد
قرص دروسبلین 3/0.03 میلی گرم Drospirenone + Ethinylestradiol ندارد
قرص مخمر آبجو هلث اید Dried Yeast ندارد
کپسول داکسی سیکلین ایران دارو 100 میلی گرم Doxycycline ندارد
قرص دانپزیل سب 5 میلی گرم Donepezil ندارد
قرص دونپزیل سوب 10 میلی گرم Donepezil ندارد
قرص یاسنال 10 میلی گرم Donepezil ندارد
قرص دونپزیل جالینوس 5 میلی گرم Donepezil ندارد
قرص دونپت 10 میلی گرم Donepezil ندارد
قرص موتیلوور 10 میلی گرم Domperidone ندارد
شربت دیفن هیدرامین دی پی 60 میلی لیتر Diphenhydramine ندارد
شربت دیفن هیدرامین پورسینا 60 میلی لیتر Diphenhydramine ندارد
کپسول نرم دایمتیکون اکتیویتد تهران دارو 180 میلی گرم Dimeticone ندارد
قرص دایمتیکون-سبحان 40 میلی گرم-دایمکت Dimeticone ندارد
ژل موضعی دیلتیژل 2% 30 گرم Diltiazem ندارد
قرص دیلتیازم-آریا 60 میلی گرم Diltiazem ندارد
قرص دیلتیازم آریا 120 میلی گرم Diltiazem ندارد
قرص دایجستیو البرز دارو Digestive ندارد
قرص اونانزیم Digestive ندارد
قرص وروژست 2 میلی گرم Dienogest ندارد
شربت دی سیکلومین-الحاوی 60 میلی لیتر Dicyclomine ندارد
قرص آهسته رهش آلفن ایکس ال 100 میلی گرم Diclofenac ندارد
شیاف دیکلوفناک ابوریحان 100 میلی گرم Diclofenac ندارد
کپسول آهسته رهش ولتادک 100 میلی گرم Diclofenac ندارد
شربت دکسترومتورفان تولیددارو 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر Dextromethorphan ندارد
کپسول نرم ژلوکاف 15 میلی گرم Dextromethorphan ندارد
آمپول بپاکتو 500 میلی گرم/2 میلی لیتر Dexpanthenol ندارد
قرص نئوتادین 5 میلی گرم Desloratadine ندارد
قرص سیپروترون کامپاند ابوریحان Cyproterone Compound ندارد
قرص روکشدار سیبل Cyproterone Compound ندارد
قرص سیپروهپتادین-جالینوس 4 میلی گرم Cyproheptadine ندارد
شربت راسیپ 200 میلی لیتر Cyproheptadine ندارد
پودر روتارین Cydonia oblonga + Origanum vulgare ندارد
کپسول میکسودین Curcuma longa + Boswellia serrata + Zingiber officinale ندارد
سافت ژل سیناکورکومین نانومیسل 80 میلی گرم Curcuma longa ندارد
سافت ژل زیره باریج 75 میلی گرم Cuminum cyminum ندارد
سافت ژل پروستا باریج 300 میلی گرم Cucurbita pepo ندارد
قرص ارومکس گلدن لایف - اورومکس Cranberry ندارد
سوسپانسیون کوتریکسول 120 میلی لیتر Co-trimoxazole ندارد
ژل کنتراکتیوبکس (کنتراتوبکس) Contractubex ندارد
قرص اوسپت-ال دی -اووسپت Contraceptive LD ندارد
قرص روکشدار لویتود Contraceptive LD ندارد
قرص اوسپت-اچ دی -اووسپت Contraceptive HD ندارد
قرص روکشدار دزولست Contraceptive DE ندارد
قطره چشمی مرطوب کننده رنیو Contact Lens Solution ندارد
کپسول امونیکس دایونیکس فارما Combination For Immunity ندارد
قرص آلکوژن آلفا ویتامین Collagen ندارد
پودر کلاژن کلاژینو Collagen ندارد
قرص کلاژن یوروویتال 1000 میلی گرم Collagen ندارد
پودر کلاژینو بیوتی Collagen ندارد
قرص رادیانس او پی دی Collagen ندارد
قرص کلاژن رادیانس 1000 میلی گرم Collagen ندارد
قرص کلشی سین ساید 1 میلی گرم Colchicine ندارد
سافت ژل کوکیوتن قرمز آنتی اجینگ Coenzyme Q10 ندارد
قرص روکشدار کوآنزیم کیوتن10 Coenzyme Q10 ندارد
شامپو درمین 1% Coal Tar ندارد
کپسول کوثر-کلوگزاسیلین 500 میلی گرم Cloxacillin ندارد
لوسیون کلوتریزون 30 میلی لیتر Clotrimazole + Betamethasone ندارد
قرص پلاویکس 75 میلی گرم Clopidogrel ندارد
قرص اسویکس 75 میلی گرم Clopidogrel ندارد
قرص روکشدار زیلت 75میلی گرم Clopidogrel ندارد
قرص کلومیپرامین امین 25 میلی گرم Clomipramine ندارد
ژل آکنومیس 0.025/1.2% Clindamycin ندارد
کپسول کلیندامایسین-سها 150 میلی گرم-کلینداکسها Clindamycin ندارد
کپسول کلیندامایسین تولید دارو 300 میلی گرم Clindamycin ندارد
کرم واژینال دالاواگ 2% 40 گرم Clindamycin ندارد
قرص کلیدینیوم سی سبحان-لیبرو-سی Clidinium-C ندارد
قرص کلاریترومایسین تی.دی 500 میلی گرم Clarithromycin ندارد
سافت ژل لیموترش باریج 75 میلی گرم Citrus aurantifolia (christm). Swingle ندارد
قرص سیتالوپرام سبحان دارو 20 میلی گرم-سیتاکسا Citalopram ندارد
قطره چشمی سیپلکس Ciprofloxacin-Ophthalmic ندارد
قرص سیپروفلوکساسین-آریا 500 میلی گرم Ciprofloxacin ندارد
قرص سیپروفکت 500 میلی گرم Ciprofloxacin ندارد
قرص سینازین 75 میلی گرم Cinnarizine ندارد
قرص شیکوریدین Cichorium intybus + Trigonella foenum- graecum + Foeniculum vulgare ندارد
قطره چشمی کلوبیوتیک Chloramphenicol-Ophtalmic ندارد
قرص ستادین 5/120 میلی گرم Cetirizine + Pseudoephedrine ندارد
قرص لتیزن 10 میلی گرم Cetirizine ندارد
شربت سیتریزین دی پی 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر Cetirizine ندارد
کپسول فار-سفالکسین 250 میلی گرم Cephalexin ندارد
کپسول سفال-اکس 500 میلی گرم Cephalexin ندارد
سوسپانسیون سفالکسین لقمان 125میلی گرم/5 میلی لیتر Cephalexin ندارد
کپسول سلبرکس 100میلی گرم Celecoxib ندارد
کپسول سلبایوکس 100 میلی گرم Celecoxib ندارد
کپسول سلبرکس 200میلی گرم Celecoxib ندارد
قرص لوپراکس 400 میلی گرم Cefixime ندارد
قرص سی لاکس (سی-لاکس) Cassia obovata + Foeniculum vulgare ندارد
ساشه رولاکس 50 گرم Cassia Angustifolia ندارد
شربت سناگراف Cassia Angustifolia ندارد
قرص کارودیلول-جالینوس 12.5 میلی گرم Carvedilol ندارد
قرص کارودیلول پورسینا 6.25 میلی گرم Carvedilol ندارد
محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر) Carum carvi + Anethum graveolens + Mentha spicata ندارد
تیوب آی ژل 10 گرم Carbomers ندارد
قرص کاربارام 200 میلی گرم Carbamazepine ندارد
قرص آهسته رهش تگاتارد 400 میلی گرم Carbamazepine ندارد
قرص کابامازپین سبحان دارو 200 میلی گرم-تگرازپین Carbamazepine ندارد
قرص آهسته رهش تگاتارد 200 میلی گرم Carbamazepine ندارد
اسپری آلرگل Capsicum annum + Urtica dioica ندارد
پماد کالاندولا دینه Calendula officinalis ندارد
کرم آفتربایت Calendula officinalis ندارد
قرص کلسی پاور Calcium + Magnesium + Zinc + Vit D3 ندارد
قرص یونی بن بلند Calcium + Magnesium + Zinc + Vit D3 ندارد
قرص استئوکر (اوستئوکر) Calcium + Magnesium + Zinc + Vit D3 ندارد
قرص بون ساپورت ویتالی تون Calcium + Magnesium + Zinc + Vit D3 ندارد
شربت کلسی پاور Calcium + Magnesium + Zinc + Vit D3 ندارد
قرص ویتاکل فورت گلدن لایف Calcium + Magnesium + Zinc + Vit D3 ندارد
قرص کلمگزینک هلث اید Calcium + Magnesium + Zinc + Vit D3 ندارد
قرص کلترکس پلاس هلث برست Calcium + Magnesium + Zinc + Vit D3 ندارد
شربت استئوکر (اوستئوکر) Calcium + Magnesium + Zinc + Vit D3 ندارد
قرص یونی فلکس Calcium + Magnesium + Zinc + Vit D3 ندارد
قرص کلسیترا سوپرابیون Calcium + Magnesium + Zinc + Vit D3 ندارد
سافت ژل تالیکویید پلاس Calcium ندارد
قرص استئوکینون Calcium ندارد
سافت ژل کلسی تریول دانا 0.25 میکروگرم Calcitriol ندارد
کرم کالامین-سبحان 8% 30 گرم Calamine ندارد
قرص جوشان انرژی یوروویتال Caffeine ندارد
پماد سوختگی ریکاو 25 گرمی Burn Ointment ندارد
قرص ولبان 75 میلی گرم Bupropion ندارد
اسپری بودنا 200 میکروگرم/دوز 200 دوز Budesonide ندارد
شربت بلتیل لیتو 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر Bromhexine ندارد
الگزیر موکولین 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر Bromhexine ندارد
کپسول آناهیل پلاس Bromelains ندارد
کپسول آناهیل 500 میلی گرم Bromelains ندارد
قطره چشمی بریموگان 0.2% Brimonidine ندارد
کپسول آرترو ایز Boswellia papyrifera (Del.) Hochst ندارد
قرص کنکور 5 میلی گرم (کونکور) Bisoprolol ندارد
قرص بیزوفار 5 میلی گرم Bisoprolol ندارد
قرص کنکور 10 میلی گرم (کونکور) Bisoprolol ندارد
قرص کنکور 2.5 میلی گرم (کونکور) Bisoprolol ندارد
قرص بیسوتا 5 میلی گرم Bisoprolol ندارد
قرص بیزوفار 2.5 میلی گرم Bisoprolol ندارد
قرص بیسموت ساب سیترات تهران دارو 120 میلی گرم Bismuth Salts ندارد
قرص بیسموت ساب سیترات مفید 120 میلی گرم Bismuth Salts ندارد
قرص بیزاکودیل تولیددارو 5 میلی گرم Bisacodyl ندارد
شیاف بیزاکودیل عماد 10 میلی گرم Bisacodyl ندارد
قرص بیوتین 800 میکروگرم هلث اید Biotin ندارد
قرص بیوتین 5 میلی گرم مولتی نرمال Biotin ندارد
آمپول بیاکتو 5 میلی گرم/میلی لیتر Biotin ندارد
کپسول پرودایجست پویا Bifidobacterium bifidum + Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium longum ندارد
پماد بتامتازون دی پی 0.1% 15گرم Betamethasone-Topical ندارد
پماد چشمی بتازونیت 0.1% Betamethasone-Ophthalmic ندارد
قرص اکتوسرک 8 میلی گرم Betahistine ندارد
قرص اکتوسرک 16 میلی گرم Betahistine ندارد
ژل پانژل 10% 30 گرم Benzoyl Peroxide ندارد
ژل پانژل 5% 30 گرم Benzoyl Peroxide ندارد
ساشه باریوم سولفات-فارما 135 گرم Barium Sulfate ندارد
قرص بکلوفن سی دی 10 میلی گرم Baclofen ندارد
قرص لاکتول نیچرز اونلی Bacillus Coagulans ندارد
قرص آزارام 50 میلی گرم Azathioprine ندارد
کپسول او پی دی-فست ران Avocado-Soybean unsaponifiables extract ندارد
کپسول پیاسیدین 300 میلی گرم Avocado-Soybean unsaponifiables extract ندارد
قرص گلوکوهرب باریج Atriplex halimus + Olea europaea + Juglans nigra + Urtica dioica ندارد
قرص آتورکسین (آتروکسین) 20 میلی گرم Atorvastatin ندارد
قرص آتورواستاتین سبحان 20 میلی گرم Atorvastatin ندارد
قرص آتنولول-سبحان 100 میلی گرم Atenolol ندارد
قرص آتنولول-سبحان 50 میلی گرم Atenolol ندارد
قرص آساور 81 میلی گرم Aspirin ندارد
قرص ال آرژنین 1000 میلی گرم هلث اید Arginine ندارد
قرص ال آرژینین کارن 1000 میلی گرم 90 عددی Arginine ندارد
کپسول آرژي کپ 500 م گ Arginine ندارد
شربت آرژی پلاس یوروویتال Arginine ندارد
شربت اشتها آور باریج اساتس Appetizer Combination ندارد
شربت پدیابست اپتایت Appetizer Combination ندارد
قرص الاکوئیت 5 میلی گرم Apixaban ندارد
قرص زابانو 2.5 میلی گرم Apixaban ندارد
قرص آپیراکس 2.5 میلی گرم Apixaban ندارد
قرص زابانو 5 میلی گرم Apixaban ندارد
قرص الاکوئیت 2.5 میلی گرم Apixaban ندارد
قرص روکشدار اسلیم کوئیک Apium graveolens + Anethum graveolens + Camellia sinensis ندارد
قرص سلرکس فورت گلدن لایف - سلر ایکس Apium graveolens ندارد
قرص آنتی هیستامین دکونژستان-جالینوس Antihistamine Decongestant ندارد
پماد آنتی هموروئید-ا آر Antihemorrhoid ندارد
شیاف انتی هموروئید ابوریحان Antihemorrhoid ندارد
سرنگ آماده تزریق ایمونورو 300 میکروگرم/2 میلی لیتر Anti-D Immunoglobulin-IM ندارد
قطره کولیک اید(کولیکید) Anethum graveolens + Foeniculum vulgare ندارد
قطره کولیکز Anethum graveolens + Foeniculum vulgare ندارد
محلول خوراکی نرس هارویز گریپ (گریپ میکسچر خارجی) Anethum graveolens + Carum carvi ندارد
سوسپانسیون فارمنتين اي اس 643 فارابی Amoxicillin + Clavulanic acid ندارد
قرص آفاکلاو 625 میلی گرم Amoxicillin + Clavulanic acid ندارد
سوسپانسیون کوثر-کو آموکسی کلاو 312 میلی گرم Amoxicillin + Clavulanic acid ندارد
سوسپانسیون آموکسی سیلین-تی دی 250 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر Amoxicillin ندارد
سوسپانسیون آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم Amoxicillin ندارد
قرص والزومیکس اچ سی تی 10/160/12.5 میلی گرم Amlodipine + Valsartan + Hydrochlorothiazide ندارد
قرص والزومیکس 10/160 میلی گرم Amlodipine + Valsartan ندارد
قرص والزومیکس 5/80 میلی گرم Amlodipine + Valsartan ندارد
قرص سینومیکس 5/80 میلی گرم Amlodipine + Valsartan ندارد
قرص والزومیکس 5/160 میلی گرم Amlodipine + Valsartan ندارد
قرص اکتوور والوسپ 10/160 میلی گرم Amlodipine + Valsartan ندارد
قرص اکتوور والوسپ 5/80 میلی گرم Amlodipine + Valsartan ندارد
قرص آملوپرس 5 میلی گرم Amlodipine ندارد
قرص آملوبر 5 میلی گرم Amlodipine ندارد
قرص آمیودارون امین 200 میلی گرم Amiodarone ندارد
قرص آلومینیوم ام جی اس-الحاوی Aluminium MGS ندارد
قرص آدیژل-اس Aluminium MGS ندارد
سوسپانسیون آدیژل-اس 240 میلی لیتر Aluminium MGS ندارد
سوسپاسیون آدیژل 240 میلی لیتر- آدی ژل Aluminium MG ندارد
قرص دایجستیو اید گلدن لایف Althaea officinalis + Glycyrrhiza glabra + Gentiana lutea + Foeniculum vulgare + Zingiber officinale + Mentha piperita + Pimpinella anisum ندارد
کرم هان اسکین Aloe vera + Olea europaea + Honey ندارد
شربت آنتی رفلاکس بی Aloe Vera ندارد
قرص دایمولاکس 500 میلی گرم Aloe barbadensis + Rosa damascene + Crocus sativus L ندارد
قرص روکشدار ونوگل Aesculus hippocastanum ندارد
کرم ونوگل Aesculus hippocastanum ندارد
قرص كلداكس سینوس و آلرژی Adult cold ندارد
قرص اکتوکلد Adult cold ندارد
پودر برای تهیه محلول فلوسیپ کلد و فلو Adult cold ندارد
قرص تراپ کلد اچ بی پی Adult cold ندارد
قرص کوریزان Adult cold ندارد
قرص کلد استاپ Adult cold ندارد
قرص آدومدز اشبال شیمی 400 میلی گرم Ademetionine ندارد
ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 15گرم Adapalene ندارد
قرص آسیکلوویر دی پی 400 میلی گرم Aciclovir ندارد
کرم آسیکلوویر-ناژو 5% 10 گرم Aciclovir ندارد
قرص پلی پیل ای 81/20/5/12.5 میلی گرم Acetylsalicylic Acid + Atorvastatine + Enalapril + Hydrochlorothiazide ندارد
قرص پلی پیل وی 81/20/12.5/40 میلی گرم Acetylsalicylic Acid + Atorvastatin + Hydrochlorthiazide + Valsartan ندارد
قرص استیل سیستئین فارماشیمی 200 میلی گرم Acetylcysteine ندارد
قرص جوشان استیل سیستئین اوه سینا 600 میلی گرم Acetylcysteine ندارد
قرص استازولامید ایران دارو 250میلی گرم Acetazolamide ندارد
کپسول نوافن Acetaminophen + Ibuprofen + Caffeine ندارد
کپسول کدیمکس Acetaminophen + Ibuprofen + Caffeine ندارد
شربت ستادین-دی 160/12.5/2.5 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر Acetaminophen + Diphenhydramine + Phenylephrine ندارد
سوسپانسیون تایلوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر Acetaminophen ندارد
قطره پاراکید 100 میلی گرم/میلی لیتر Acetaminophen ندارد
قرص آکارمکس تهران شیمی 50 میلی گرم-اکارماکس Acarbose ندارد
قرص زایبرون 250 میلی گرم Abiraterone ندارد

دریافت دارو فقط با نسخه کامل و بصورت حضوری در محل داروخانه امکان پذیر است

مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده داروخانه می باشد

آگهی های عمومی

گلوتریو امگا3 روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info