دکتر فاطمه پورحاتمی

دکتر فاطمه پورحاتمی

دانشجوی داروسازی

دانشجوی داروسازی

معرفی دکتر فاطمه پورحاتمی

پرسش و پاسخ با دکتر فاطمه پورحاتمی

سوال جدید

آدرس و تلفن دکتر فاطمه پورحاتمی


صفحه 0 از 0

سوال پزشکی / دارویی خود را از "دکتر فاطمه پورحاتمی" بپرسید

Click to Change image
گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن محصولات بارج اسانس لووتیروکسین آپیرابان اکولایف رازک پودر شیرین کننده رژیمی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب