دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Gabapentin
گروه دارویی: Antiepileptics
داروهای ضد صرع
مصرف در بارداری:
 
   موارد کاربرد و نحوه تجويز

الف- این دارو یک داروی ضد صرع بوده و در درمان صرع پارشیل با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه مؤثر است همچنین به عنوان درمان کمکی در بیماران غیر پاسخ ده یا مقاوم به داروهای ضد صرع معمول بکار می رود برای صرع ابسنس داروی مناسبی نیست. این دارو در این دارو یک داروی ضد صرع بوده و در درمان صرع پارشیل با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه مؤثر است همچنین به عنوان درمان کمکی در بیماران غیر پاسخ ده یا مقاوم به داروهای ضد صرع معمول بکار می رود برای صرع ابسنس داروی مناسبی نیست. این دارو در درمان دردهای نوروپاتیک نیز کاربرد دارد.

ب- دردهای با منشاء عصبی

 
  فارماکوکينتيک

گابانپتین از طریق دستگاه گوارشی جذب شده بدنبال تجویز چند وعده خوراکی دارو، حداکثر غلظت پلاسمایی آن در عرض 2 ساعت پس از مصرف و سطح پایدار پلاسمایی آن در عرض 2-1 روز حاصل می شود. این دارو به نحو مطلوبی متابولیزه نمی شود و بیشترین مقدار دارو بصورت تغییر نیافته از طریق ادرار و مقداری از آن از طریق مدفوع دفع می شود. این دارو بطور وسیعی در سرتا سر بدن توزیع می شود ولی باند پروتئینی پلاسمایی آن پایین است. نیمه عمر حذفی آن 7-5 ساعت است. این دارو وارد شیر می شود.

 
   موارد منع مصرف
 
   عوارض جانبي و راههاي پيشگيري

شایع ترین عوارض شامل خواب آلودگی، گیجی، آتاکسی و خستگی، نیستاگموس ترمور، افزایش وزن، سوء هاضمه، فراموشی، ضعف، پارتزی، درد مفاصل، پورپورا، لکوپنی، اضطراب و عفونت ادراری. ندرتاً پانکراتیت، تغییر آنزیم های کبدی، اریتم مولتی فرم، سندرم استیونس جانسون، رینیت، عصبی بودن، میالژی، سردرد، ادم، تهوع و استفراغ و نوسانات سطح گلوکز خون و عوارض CNS شامل کونفوزیون (گیجی)، افسردگی، توهم و سایکوز از عوارض آن است.

 
   موارد احتياط / هشدارها

1- در بیماران با تاریخچه اختلال سایکوتیک بایستی با احتیاط مصرف شود.
2- در بیماران دچار اختلال کلیوی نیز احتیاط توصیه می شود و بایستی در بیماران دچار کاهش عملکرد کلیوی و افراد تحت همودیالیز کاهش دوز مد نظر باشد.
3- تست مثبت کاذب پروتئین ادراری (پروتئین اوری) با مصرف این دارو دیده شده است.
4- قطع دارو باید بدقت و با مراقبت خاص انجام شود.

 
   تداخل دارویی

1- جذب این دارو با مصرف آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیوم کاهش می یابد لذا توصیه می شود تجویز گابانپتین حداقل 2 ساعت پس از مصرف آنتی اسید باشد.
2- سایمتدین کلیرانس کلیوی گابانپتین را کاهش می دهد که البته از نظر بالینی اهمیت چندانی ندارد.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
کپسول آپو-گاباپنتین 300 میلی گرمAPOTEX
کپسول گاباپنتین 100 میلی گرمAPOTEX
کپسول نورونتین400 میلی گرمPFIZER
کپسول نورونتین 300 میلی گرمPFIZER
کپسول پی ام اس-گاباپنتین 100میلی گرمPHARMASCIENCE
کپسول پی ام اس-گاباپنتین 300میلی گرمPHARMASCIENCE
کپسول گاباپنتین دی پی 300 میلی گرمدارو پخش - کارخانه
کپسول گاباپنتین دی پی 400 میلی گرمدارو پخش - کارخانه
کپسول گاباپنتین دی پی 100 میلی گرمدارو پخش - کارخانه
کپسول گاباپنتین-آریا 300 میلی گرمداروسازی آریا
کپسول گاباپنتین-الحاوی 100 میلی گرمداروسازی الحاوی
کپسول گاباپنتین امین 100 میلی گرمداروسازی امین
کپسول گاباپنتین امین 300 میلی گرمداروسازی امین
کپسول گاباپنتین-اکسیر 300 میلی گرمداروسازی اکسیر
کپسول گاباپنتین-اکسیر 100 میلی گرمداروسازی اکسیر
کپسول گاباپنتین-اکسیر 400 میلی گرمداروسازی اکسیر
کپسول گاباتین 100 میلی گرمداروسازی ایران دارو
کپسول گاباتین 400 میلی گرمداروسازی ایران دارو
کپسول گاباتین 300 میلی گرمداروسازی ایران دارو
کپسول گابالپت 300 میلی گرمداروسازی ایران ناژو
کپسول بایوپنتین 100 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
کپسول بایوپنتین 400 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
کپسول بایوپنتین 300 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
کپسول نوپینتین 300 میلی گرمداروسازی تهران دارو
کپسول گاباپنتین-جالینوس 300 میلی گرمداروسازی جالینوس
کپسول گاباکیم 300 میلی گرمداروسازی حکیم
کپسول گاباکیم 100 میلی گرمداروسازی حکیم
کپسول گاباپنتین-رازک 100 میلی گرمداروسازی رازک
کپسول گاباپنتین-رازک 300 میلی گرمداروسازی رازک
کپسول گاباپنتین-رازک 400 میلی گرمداروسازی رازک
کپسول گاباپنتین رامین 100 میلی گرمداروسازی راموفارمین
کپسول سیرنتین 100 میلی گرمداروسازی رها
کپسول سیرنتین 300 میلی گرمداروسازی رها
کپسول گاباکس 100 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
کپسول گاباکس 300 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
کپسول نورولپتین 400 میلی گرمداروسازی سها
کپسول نورولپتین 100 میلی گرمداروسازی سها
کپسول نورولپتین 300 میلی گرمداروسازی سها
کپسول گاباپنتین عبیدی 100 میلی گرمداروسازی عبیدی
کپسول گاباپنتین عبیدی 300 میلی گرمداروسازی عبیدی
کپسول گاباپنتین ام اچ دی 400 میلی گرمداروسازی مرهم دارو
کپسول گاباپنتین ام اچ دی 300 میلی گرمداروسازی مرهم دارو
کپسول نوروپنتین 400 میلی گرمداروسازی مهر دارو
کپسول نوروپنتین 100 میلی گرمداروسازی مهر دارو
کپسول نوروپنتین 300 میلی گرمداروسازی مهر دارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
APO-GABAPENTIN Capsule 300 mgAPOTEX
APO-GABAPENTIN Capsule 100 mgAPOTEX
NEURONTIN Capsule 400 mgPFIZER
NEURONTIN Capsule 300 mgPFIZER
PMS-GABAPENTIN Capsule 100 mgPHARMASCIENCE
PMS-GABAPENTIN Capsule 300 mgPHARMASCIENCE
GABAPENTIN DP 300MG CAPدارو پخش - کارخانه
GABAPENTIN DP 400MG CAPدارو پخش - کارخانه
GABAPENTIN DP 100MG CAPدارو پخش - کارخانه
GABAPENTIN-ARYA 300MG CAPداروسازی آریا
GABAPENTIN-ALHAVI 100MG CAPداروسازی الحاوی
GABAPENTIN AMIN 100MG CAPداروسازی امین
GABAPENTIN AMIN 300MG CAPداروسازی امین
GABAPENTIN-EXIR 300MG CAPداروسازی اکسیر
GABAPENTIN-EXIR 100MG CAPداروسازی اکسیر
GABAPENTIN-EXIR 400MG CAPداروسازی اکسیر
GABATIN 100MG CAPداروسازی ایران دارو
GABATIN 400MG CAPداروسازی ایران دارو
GABATIN 300MG CAPداروسازی ایران دارو
GABALEPT 300MG CAPداروسازی ایران ناژو
BIOPENTIN 100MG CAPداروسازی باختر بیوشیمی
BIOPENTIN 400MG CAPداروسازی باختر بیوشیمی
BIOPENTIN 300MG CAPداروسازی باختر بیوشیمی
NOPAINTIN 300MG CAPداروسازی تهران دارو
GABAPENTIN-JALINOUS 300MG CAPداروسازی جالینوس
GABAKIM 300MG CAPداروسازی حکیم
GABAKIM 100MG CAPداروسازی حکیم
GABAPENTIN-RAZAK 100MG CAPداروسازی رازک
GABAPENTIN-RAZAK 300MG CAPداروسازی رازک
GABAPENTIN-RAZAK 400MG CAPداروسازی رازک
GABAPENTIN RAMIN 100MG CAPداروسازی راموفارمین
Sirentin 100MG Capsuleداروسازی رها
SIRENTIN 300MG CAPداروسازی رها
GABAX 100MG CAPداروسازی سبحان دارو
GABAX 300MG CAPداروسازی سبحان دارو
NEUROLEPTIN 400MG CAPداروسازی سها
NEUROLEPTIN 100MG CAPداروسازی سها
NEUROLEPTIN 300MG CAPداروسازی سها
Gabapentin 100 - ABIDI CAPداروسازی عبیدی
Gabapentin 300 - ABIDI CAPداروسازی عبیدی
GABAPENTIN MHD 400MG CAPداروسازی مرهم دارو
GABAPENTIN MHD 300MG CAPداروسازی مرهم دارو
NEUROPENTIN 400MG CAPداروسازی مهر دارو
NEUROPENTIN 100MG CAPداروسازی مهر دارو
NEUROPENTIN 300MG CAPداروسازی مهر دارو