سفپیم

داروهای ضد باکتری
دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف سفپیم

سفالوسپورین نسل 4
الف- عفونت ادراری یا باکتریمی خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، پروتئوس میرابیلیس
بالغین: 0.5-1g عضلانی ویا انفوزیون وریدی در طول 30دقیقه هر 12ساعت 1بار برای مدت 7 تا 10 روز.

ب- عفونت ادراری شدید یا پیلونفریت ناشی از اشرشیاکلی یا کلبسیلاپنومونیه
بالغین: 2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12ساعت 1بار برای 10روز.

ج- پنومونی متوسط تا شدید ناشی از استرپتوکوک پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا، کلبسیلا پنومونیه و گونه های انتروباکتریاسه
بالغین: 1-2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12ساعت 1بار برای 10روز.

د- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه متوسط تا شدید ناشی از استافیلوکوک اورئوس (گونه های حساس به متی سیلین) یا استرپتوکوک پیوژن
بالغین: 2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12 ساعت 1بار برای 10 روز.

مکانیسم اثر سفپیم

سفپیم به عنوان یک آنتی بیوتیک باکتریوساید سبب مهار سنتز دیواره سلولی باکتری می شود.

فارماکوکینتیک سفپیم

این دارو به فرم تزریقی (داخل عضلانی، وریدی) تجویز می شود. نیمه عمر دارو حدود 2 ساعت بوده که در بیماران با نارسایی کلیوی نیمه عمر افزایش می یابد. دارو به میزان 20% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. دفع دارو کلیوی است. این دارو با غظت کم در شیر ترشح می شود.

منع مصرف سفپیم

در صورت سابقه حساسیت شدید به پنی سیلین و سفالوسپورین ها

عوارض جانبی سفپیم

*
عوارض شایع (%10<):
هماتولوژی و انکولوژی: تست مثبت کومبس مستقیم
عوارض نسبتا شایع (%10-1):
قلبی عروقی: فلبیت موضعی
سیستم اعصاب مرکزی: سردرد
پوستی: راش پوستی، خارش
غدد درون ریز و متابولیسم: کاهش فسفات خون
گوارشی: اسهال، تهوع، استفراغ
هماتولوژی و انکولوژی: افزایش سطح ائوزینوفیل
کبدی: افزایش سطح سرمی آلانین آمینوترانسفراز، افزایش سطح سرمی آسپارتات آمینوترانسفراز، زمان غیرطبیعی ترومبوپلاستین نسبی (PTT)، زمان غیرطبیعی پروترومبین (PT)
ازدیاد حساسیت: ازدیاد حساسیت
متفرقه: تب

تداخلات دارویی سفپیم

*
مشخصات کلی تداخلات:
- تغییر در فلور دستگاه گوارش
- تشدید اثرات ضد انعقاد
- کاهش اثرات باکتریوسیدی وابسته به رشد باکتری
- اختلال در پاسخ ایمنی در برابر عوامل باکتریایی
- تشدید سمیت کلیوی

تداخلات رده X (پرهیز):
ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، واکسن وبا

افزایش اثرات داروها توسط سفپیم:
آمینوگلیکوزیدها، آنتاگونیست های ویتامین کا

افزایش اثرات سفپیم توسط داروها:
پروبنسید

کاهش اثرات داروها توسط سفپیم:
ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، واکسن ب.ث.ژ (ایمنی‌زا)، واکسن وبا، لاکتوباسیلوس و استریول، سدیم پیکوسولفات، واکسن حصبه

کاهش اثرات سفپیم توسط داروها:
تداخل قابل توجهی مشخص نشده است.

تداخل با غذا:
ذکر نشده است.

توصیه های دارویی سفپیم

الف- در صورت بروز علائم کولیت سودوممبرانوس دارو قطع و به پزشک اطلاع داده شود.
ب- در بیماران با نارسایی کلیوی تعدیل دوز صورت گیرد.
گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
02416
02417
02418

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
ویال اکسی پیم 1 گرم
ویال سپی ماکس 1 گرم
ویال سفپیم لقمان 1 گرم
ویال سفماکس 1 گرم
ویال اکسی پیم 2 گرم
ویال سفی ماکس 500 میلی گرم
ویال سفیپیم لقمان 500 میلی گرم
ویال سپی ماکس 500 میلی گرم
ویال اکسی پیم 500 میلی گرم
ویال سفی مکس 2 گرم
ویال سفپیم لقمان 2 گرم
ویال سپی ماکس 2 گرم
ویال ماکسی پیم 1 گرم
ویال مکسی پیم 2 گرم
ویال مکسیپیم 500 میلی گرم
ویال سفپیم آفا شیمی 1 گرم
ویال سفپیم آفا شیمی 2 گرم
ویال سفپیم آفا شیمی 500 میلی گرم

چنانچه در خصوص "سفپیم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن محصولات بارج اسانس مرهم سفید بتاهیل ونوستات استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب